35e jaargang nr. 1 (september 2020)
thema: Sterven: een kunst apart?

Inhoudsopgave

Redactief                                                                                                               
Jeroen Hagendijk

Geduld en moed gevraagd                                                                                   
Romeinen 8:38-39
Daan van den Born

Sterven: een kunst apart?                                                                                    
Niels den Hertog

Koninkrijk van God versus hemelgeloof                                                              
Martine Oldhoff

Lessen uit het verpleeghuis voor vitale mensen                                                 
Een interview met geestelijk verzorger Tim van Iersel
Pieter Veerman

Tien woorden rond de dood                                                                                  
Arjan Plaisier

‘Het is bij de avond en de dag is gedaald’                                                           
Gedachten bij de avonddienst
Piet de Jong

Valt er wat te kiezen?                                                                                          
Laatst geboekt
Marja Brak

Beeldenstrijd                                                                                                         
Kroniek
Jos Wienen

 

Afdrukken