35e jaargang nr. 4 (maart 2021)
thema: Als christenen gaan stemmen.....

Redactief                                                                                                   
Jeroen Hagendijk

Als christenen kiezen                                                                                            
Lucas 6:35
Johan Sparreboom

Het ontstaan van het partijenstelsel in ons land                         
George Harinck

De (on)mogelijkheid van christelijke politiek                                          
Karel Blei

Stemadvies 2.0                                                                                         
Een interview met dominee Paul Visser
Wim Dekker en Koos van Noppen

Politiek op de kansel                                                                                 
Jos Wienen

Als christenen gaan stemmen…                                                               
Zes christenen, zes keuzes

Aan deze zes christenen uit verschillende partijen is een vraag voorgelegd waarop zij reageren:
‘Hoe koppelen zij hun christen-zijn aan een politieke keuze? Maken zij überhaupt wel de verbinding met hun christen-zijn?”

Ieder mens is bestemd om vrij te zijn                                                      
Laatst geboekt
Gert de Goeijen

Identiteitspolitiek                                                                                      
Kroniek
Gerrit van Meijeren

Afdrukken