35e jaargang nr. 6 (juli 2021)
thema: De klimaatscrisis in de kerk gemist?

Redactief                                                                            
Jeroen Hagendijk

Geen woord over het klimaat                               
Jesaja 32:15
Derk-Jan Hoogenboom

Waar het nu op aankomt                                       
Een toelichting op de open brief
van januari 2021 aan de synode van de PKN
Sam Janse

Over zwarte kousen en groene geitenwollen sokken      
Een reactie op de open brief aan de synode
Gert de Goeijen

Klimaatactivisme als Gebot der Stunde?                         
Een perspectief vanuit de theologie van Dietrich Bonhoeffer
Steven van den Heuvel

‘We nemen de zonde niet serieus’                                    
Een interview met prof. Teus Hofman
Bert de Leede en Koos van Noppen

Blijf bij uw bevrijder                                                          
Het duurzaamheidsdebat voeren om vrij te blijven
Bert de Leede

Ken me dan maar, weet wie ik ben…                               
Laatst Geboekt
Wim Dekker

Beeldvorming, dominees en christelijke blaadjes            
Kroniek
Piet de Jong

Afdrukken