36e jaargang nr. 1 (september 2021)
thema: Nazomernummer

Redactief                                                                                                               
Jeroen Hagendijk

Botten aanschreeuwen                                                                                         
Ezechiël 37: 1-10
Piet de Jong

Vuur of hout?                                                                                                        
Een liturgische benadering van de preek
David de Jong

Tomáš Halík                                                                                                          
Levend teken van spirituele oecumene                                         
Wim Dekker

Een pastor voor Eichmann?                                                                                  
Niels den Hertog

Onze seculiere lege handen                                                                      
Richting in een richtingloze tijd
Arjan Markus

Geloof in de publieke ruimte                                                                               
Gert de Goeijen

Over bidden in de nacht, en over metaforen voor God                                       
Laatst geboekt
Barbara Lamain

Schuld en excuses                                                                                                 
Kroniek
Jos Wienen

Afdrukken