36e jaargang nr. 3 (januari 2022)
thema: Dragen of zeulen: het ambt in de kerk

Inhoudsopgave

Redactief                                                                                        
Jeroen Hagendijk

Profielschets van de ambtsdrager                                                           
Kanttekeningen bij 1 Timoteüs 3:1-7
Gert de Goeijen

Wat heb je aan het ambt?                                                 
Hans Schaeffer

Een is uw Meester, namelijk Christus                               
Over ‘ambten’ in de gemeente van Jezus Christus
Niels den Hertog

‘Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon’              
Wat vraagt dat vandaag?
Jan van ‘t Spijker

Geroepen om te vertrouwen                                             
Terugblik van de ambtsdrager (1)
Karin Happée-Bongaards                                                           

Gods werk gaat door                                                         
Terugblik van de ambtsdrager (2)
Gerben van Dijk

Hoe houd je het leuk?                                                       
Ambtsdragers blijvend inspireren
Piet de Jong

The march of the penguins                                                
Peter Verbaan

De keuze tussen Erasmus en Calvijn                                            
Laatst geboekt
Niels den Hertog

Ontmoeting en gesprek                                                     
Gerrit van Meijeren


 

Afdrukken