36e jaargang nr. 4 (maart 2022)
thema: De bedoeling van de verbeelding

Inhoudsopgave

Redactief                                                                                        
Jeroen Hagendijk

Met de boom des levens                                                   
Matteüs 3:13-17
Daniël Maassen van den Brink

Gebruik je verbeelding!                                                     
Arjan Markus

Grandeur en misère van de verbeelding                          
Arjan Plaisier

God stelt zich voor                                                             
Bram van de Beek

Door de kieren van een goed verhaal                               
Over verbeelding in de preek
Arie Kok

Lessen van een Groningse ambachtsman                        
Een interview met schilder Egbert Modderman
Pieter Versloot

De religieuze dimensie onthullen                                     
Over de rol van verbeelding
Jan Veldman

‘Religieus atheïsme’: over de rand van de taal                
Laatst geboekt
David de Jong

De verdampende kerk                                                       
Kroniek
Piet de Jong

Afdrukken