36e jaargang nr. 6 (juli 2022)
thema: Zomernummer

Redactief                                                   
Jeroen Hagendijk

Als de hemel genoeg ruimte heeft            
Johannes 14:1-3
Nathan Noorland

God gets everything God wants            
Barbara Lamain

Klimaatapocalyptiek                                  
Martine Oldhoff

Voor heiligen weinig rust                           
Naar aanleiding van de heiligverklaring van Titus Brandsma
Piet de Jong

Schaamte en boetedoening in oorlog        
Bewegen tussen pacifisme en de rechtvaardige oorlog
Jeroen Hagendijk

Een Franse zomer                                       
Laatst geboekt
Gerrit van Meijeren

‘Wat voor kerk willen we zijn?’                 
Kroniek
Gerard den Hertog

 

Afdrukken