Kontekstueel   

tijdschrift voor gereformeerd belijden nú

wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd.
Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie,
voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden.

Op zoek naar een origineel cadeau?
Geef een geschenkabonnement op Kontekstueel.
Voor slechts € 12,50 (een half jaar) of € 25,- (een jaar).
Toezending stopt automatisch na afloop.
Voor aanmelding, klik hier

-----------------------------------------------------------
Een dezer dagen verschijnt het septembernummer van Kontekstueel (jaargang 37 nr. 1) met als
thema Ongehoorde stemmen in de Bijbel

Uit het redactief:
In één van de afleveringen van Zomergasten was schrijver, filosoof en dichter Lieke Marsman te gast. Marsman is 32 jaar oud, won verschillende prijzen en is momenteel dichter des Vaderlands. Enkele weken voor de uitzending waren haar ene arm en schouder geamputeerd omdat de behandeling tegen kanker niet had geholpen. Daar zat dus een succesvolle vrouw, maar ook een gehavend mens dat had moeten rusten om deze drie uur op tv door te komen. (--)
Het gesprek dat presentator Janine Abbring voert gaat vooral over de vraag of het wel of niet goed zou zijn als buitenaards leven contact zoekt. Er ontwikkelt zich geen gesprek over zoiets als werkelijkheidsperceptie. Dat is vreemd, want in één adem door vertelt Marsman dat ze nu door haar ziek-zijn ook in de Bijbel is gaan lezen. Met haar niet-gelovige achtergrond is dat een opmerkelijke stap. En tenslotte is er nog een ander fragment over bijna-doodervaringen. Opnieuw geen salonfähig onderwerp. Wie al die dingen bij elkaar optelt, ziet in Marsman een persoon die openstaat voor het ongehoorde. Ze heeft een open blik op de werkelijkheid. Voor haar heeft de natuurwetenschap niet alles dichtgetimmerd: er is ruimte voor wat we niet kennen of begrijpen. Veel interessante aanknopingspunten voor een gesprek, zou je zeggen. Want is zo’n open houding ten aanzien van ufo’s en de Bijbel naïef of juist wijs? Wat is de rol van Marsmans ziek-zijn hierin? Sta je net als voor het bestaan van buitenaards leven ook open voor de opstanding uit de dood? Over al dat soort vragen ging het helaas niet. De VPRO — die zichzelf omschrijft als dwars, verdiepend en creatief, een baken van intelligent amusement, enzovoorts — toonde zich hier nogal burgerlijk.
Maar laten we niet doen alsof christenen altijd zo’n open vizier hebben. Soms verraadt de manier waarop we de Bijbel lezen onze eigen blinde vlekken. Welke verhalen vertellen we wel en welke verhalen niet? En hoe vertellen we die verhalen? Vanuit welk of wiens perspectief? Er zijn veel stemmen in de Schrift die niet als salonfähig werden beschouwd. De stemmen van vrouwen, van buitenlanders, van mensen met negatieve ervaringen met God… Door deze Bijbelse stemmen niet te horen, doen we de Schrift en elkaar tekort. Dit nummer van Kontekstueel wil een lans breken voor het ongehoorde geluid in de Bijbel. De bijdrages reiken van Bijbelse theologie tot aan de keuzes die gemaakt worden bij het publiceren van een graphic novel-Bijbel voor kinderen. Eén bijdrage is in het Engels: Samuel Ekpo schreef over migrantenkerken en de manier waarop migranten de Bijbel lezen. De redactie koos ervoor om deze bijdrage niet te vertalen om zo meer recht te doen aan de eigen stem van de auteur.

Voor de inhoudsopgave: klik hier
Om een los nummer te bestellen: klik hier

-----------------------------------------------------------

In de eerste helft van Juli is het Zomernummer jaargang 36 nr. 6 van Kontekstueel verschenen.
Het is een gevarieerd nummer!
Met artikelen over
 - de Galileo Church uit Texas met  een opvallende mix tussen klassiek-kerkelijke vormen enerzijds en vrijheid anderzijds. En een grote focus op het lezen van de Bijbel en de preek;
 - klimaatverandering en de discussies daarover. Kunnen we theologisch middenin de klimaatapocalyptiek gaan staan en iets eigens inbrengen?
 - de heiligverklaring van Titus Brandsma. Is zo'n verklaring nog wel van deze tijd? Maar hoe zit het met de protestantse heiligverklaring? Met het martelarenboek dat in Refo-huizen wordt gelezen? Met het praalgraf van ds Kersten?
 - schaamte en boetedoening in de oorlog: bewegen tussen pacifisme en de rechtvaardige oorlog.
 - voor de vakantie: een lijst van Franse auteurs!
 - de Kroniek van Gerard den Hertog, waarin hij ingaat op de besluiten van de christelijke gereformeerde synode over de vrouw (niet) in het ambt. Je proeft de pijn en de zorg over waartoe dit alles zal leiden. 'Het is daarom in Christus onbestaanbaar om uit elkaar te gaan op een vraag die de kern van het belijden niet raakt'.

Voor de inhoudsopgave: klik hier
Om een los nummer te bestellen: klik hier

-----------------------------------------------------------
Het mei-nummer jaargang 36 nr. 5 van deze jaargang
had als thema: Een vloeibare generatie over de millennials,
was
door de grote belangstelling al heel snel uitverkocht.
Om ook niet-abonnees van dienst te zijn is dit nummer vervroegd op de website geplaatst.
U kunt de artikelen vinden via het archief 2022 of klik hier.

Uit het redactief:
Er valt wel wat op af te dingen: het denken in generaties. Alsof sociologische kenmerken zo gemakkelijk zijn vast te pinnen op een geboortejaar. We hebben inmiddels ook een hele reeks aan naamdragende generaties, waardoor u misschien het overzicht bent kwijtgeraakt. Het rijtje begint altijd bij de naoorlogse babyboomers (1945-1960), die een grote welvaartsgroei meemaakten. In sommige rijtjes worden de boomers gevolgd door de ‘verloren generatie’ (1955-1970), die met terugslag te maken kreeg (de oliecrisis van ’73), daarna volgt generatie X tot aan ongeveer 1980, ook wel de patatgeneratie genoemd (een term van Leo Beenhakker). Veel patat en weinig idealen, zoiets. Dan volgt generatie Y (de millennials van 1981-1995), en inmiddels meldt ook generatie Z zich aan. [---]
Dit nummer van Kontekstueel gaat over de zogenaamde millennials. Of, zoals Ruth H. Perrin, in haar boek Changing Shape: The Faith Lives of Millennials (2020) hen graag noemt: emerging adults. We richten ons dan met name op het geloofsleven en de kerkelijke participatie van deze groep. Er zijn veel vooroordelen als het over deze generatie gaat. Ze zouden onvolwassen zijn, weinig commitment hebben en eigenwijs zijn. Misschien slaan zulke vooroordelen niet altijd de plank helemaal mis, maar er zal vast meer over te zeggen zijn. Graag leren we de millennials beter kennen, om als kerk beter bij hen aan te sluiten. Tegelijk is het ook redelijk om deze groep te bevragen op hun waarden en hun ideeën over kerk-zijn.
Perrin noemt authenticiteit, tolerantie en participatie als kernwaardes van millennials. Deze drie kernwaardes worden in dit nummer in afzonderlijke artikelen deskundig besproken, gewaardeerd en bekritiseerd. De Jonge Theoloog des Vaderlands, Tabitha van Krimpen, schreef een inleidend artikel over het boek van Perrin. Ook vroegen we twee voorgangers van typische ‘millennial-kerken’ om ons een beeld te schetsen van hun gemeente en werkwijze. En wie de millennials liever via de literatuur leert kennen, kan terecht bij de Ierse auteur Sally Rooney, die in de vaste boekenrubriek besproken wordt.
Toen ons vorige nummer bijna werd gedrukt, brak de oorlog in Oekraïne uit. De Kroniek van Piet de Jong was toen al geschreven, en hij repte dus met geen woord over deze gebeurtenis. We worden zo wel ingehaald door de feiten, zei hij. Het zij zo. Jos Wienen maakt het in zijn Kroniek goed. Hij bespreekt de rol van patriarch Kirill en de Russisch Orthodoxe Kerk in deze oorlog.

Hier vindt u de inhoudsopgave van dit nummer.

 

-----------------------------------------------------------

Archief Kontekstueel online
De artikelen in Kontekstueel worden een half jaar na verschijnen op de website geplaatst.
De nummers van 1986 t/m 2003 (jaargang 1 t/m 17) kunnen worden gedownload als PDF. 
De website bevat een inhoudsopgave en een tekstregister van alle verschenen nummers. 
Zie: www.kontekstueel.nl/archief

-----------------------------------------------------------
Abonnement / losse nummers
Een abonnement kost € 25,00 per jaargang, voor studenten € 20,00.
Voor een nieuw abonnement (of voor het opzeggen van een abonnement), klik hier
Voor een geschenkabonnement (een half jaar €12,50 of een jaar € 25,-), klik hier

Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 5,00 (incl. porto), vanaf 5 exemplaren korting.
Voor losse nummers, klik hier

Voor vragen of opmerkingen over de website,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken