nr5 • 2014 • Publicaties toen en nu

28e jaargang nr. 5 (mei 2014)
thema: Lastige liefde? Over homoseksualiteit en kerk

 

W. Dekker
Publicaties toen en nu

Een greep uit publicaties vroeger en nu, die tot nadenken stemmen. Vooral wanneer men let op de ontwikkeling in de tijd.

Dr. G.J.M. van den Aardweg, Ds. J. Bonda, Een netelig vraagstuk. Homofilie, geloof en psychologie, Nijkerk 1981. Maakte indertijd veel discussie los, omdat Van den Aardweg homofilie neerzette als een psychische afwijking, die met therapie behandeld kon worden.

Ad de Bruijne (red.), Open en kwetsbaar. Christelijk debat over homoseksualiteit, Barneveld 2012. Geeft stand van zaken van debat binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt weer.

Ds. A.J.R. Brussaard, Dr. H. Faber e.a., Pastorale zorg voor homofielen, Utrecht/Antwerpen 1968. Lezingen, gehouden op een congres van protestantse en rooms-katholieke geestelijke verzorgers. Waren zij hun tijd vooruit? Men oordele zelf door het bijvoorbeeld met dit nummer van Kontekstueel te vergelijken.

Wim Houtman in gesprek met Antoine Bodar, Ongeordende liefde, Kampen 2006. Bodar zegt als ervaringsdeskundige en als kenner van de discussie zeer verstandige dingen.

A.L. Janse de Jonge, S.J. Ridderbos e.a., De homosexuele naaste, Baarn 1961. Voor zover ik weet is dit het eerste boekje uit christelijke kring in Nederland met fundamentele bezinning, die poogt het isolement van de homosexuele mens te doorbreken. Interessant om dit na zoveel jaren te lezen en te spiegelen aan waar we nu staan.

Drs. H. de Jong, Waar liefde woont. Een perspectiefbiedende verkondiging over de plaats van de homofiel binnen de christelijk gemeente. Preek over Romeinen 1 op 9 mei 1976 door drs. H. de Jong, Nederlands Gereformeerd predikant. Voor mij indertijd een eye opener.

Ds. A. Kool (red.), Homoseksualiteit en kerk, Zoetermeer 1995. Bezinning vanuit de kring van de Gereformeerde Bond. Geen officiële publicatie zoals nu het boek van A.A.A. Prosman. De discussie Graafland-Dekker in Kontekstueel (1995) besproken door J. Hoek. A. Kool en M.J.G. van der Velden zien ruimte voor relaties van homofielen.

Justin Lee, Verscheurd, Amsterdam 2014. In Amerika een ware hit en ook in Nederland met name onder evangelische christenen een nieuwe discussie losmakend. Ds. A.J. Zoutendijk: ’Een eerlijk en hoopvol boek. De schrijver houdt alle kerkmensen een spiegel voor en hij wijst een weg om elkaar vast te houden in een verscheurde christenheid.’

Bert Loonstra, ‘Hij heeft een vriend’, Zoetermeer 2005. Loonstra ziet ruimte voor homovriendschappen, maar heeft uit zorg voor zijn eigen Christelijke Gereformeerde Kerken, die dit standpunt niet dragen konden, het boekje later uit de markt gehaald.

P. Pronk, Tegennatuurlijk. Typen van morele argumentatie inzake homosexualiteit, VU Uitgeverij 1989. Conclusie van deze dissertatie: ‘Het beroep op de bijbel heeft als functie het standpunt waarvan men reeds overtuigd was, kracht bij te zetten.’ Deze conclusie is voor ieder een nuttige spiegel.

Verwarring en herkenning. Gespreksnotitie over gemeente en homoseksualiteit, ‘s-Gravenhage 1984. Dit boekje verscheen vanuit de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. Wie dit boekje nu leest krijgt het gevoel dat de kerk nog aan het begin stond van de meest fundamentele bezinning. Een uitweg wordt niet geboden. Hoe kon dit, na alle bezinning die er de jaren ervoor al was geweest, denk je nu.

Herman van Wijngaarden, Oké, ik ben dus homo, Zoetermeer 2013. Bezinning vanuit de HGJB, waar gepleit wordt voor ontmoetingsplekken en vriendschappen zonder expliciete seksualiteit. Voor zulke plekken werd in 1968 ook gepleit in Pastorale zorg voor homofielen. Daar echter met de bedoeling dat wel homoseksuele vriendschapsparen gevormd zouden kunnen worden.  

 

Verdraagt elkanders lastigheden’

Afdrukken