nr2 • 2019 • Inhoudsopgave

34e jaargang nr. 2 (nov. 2019)
thema: Humor en geloof

Inhoudsopgave

Redactief                                                    
Jeroen Hagendijk

‘Seize your moment?’                    
1 Samuël 24
Douwe de Roest

Humor als begin van ootmoed       
Jeroen Hagendijk

Over de grens                                             
Spreken over God tussen spot en spel
Jan Martijn Abrahamse

Humor In Tenach en Talmoed                    
Leo Mock

Geloof in een grap                                      
Interview met dr. Lieke Stelling
Koos van Noppen

Humor en godsdienst                                 
Piet Verhagen

Drie keer zware shag                                                        
Laatst geboekt
Hanneke Ouwerkerk

Monumenten zonder geest?                                             
Kroniek
Gerard den Hertog

Afdrukken