nr5 • 2020 • Inhoudsopgave

34e jaargang nr. 5 (mei 2020)
thema: de Geest delen

Inhoudsopgave

Redactief              
Jeroen Hagendijk

Eenheid als dieper liggende waarheid       
Johannes 17:21 ‘Laat hen allen één zijn…’
Geert van Meijeren

Gereformeerden en de oecumene
Een historische schets
Jurjen Zeilstra

Leven uit de Geest  
Arjan Plaisier

Samen aan de tafel van Christus   
Gerard den Hertog

Spirituele oecumene gericht op het Lam Gods     
Reflecties naar aanleiding van het boek Spirituele oecumene
Pieter Veerman

Ter plaatse   
Oecumene lokaal
André van Aarle, Barbara Lamain en Wim Vermeulen

Boeken van troost               
Laatst geboekt
Leneke Marchand

Corona, kerk en staat                     
Kroniek
Jos Wienen

Afdrukken