nr6 • 2020 • Inhoudsopgave

34e jaargang nr. 6 (juli2020)
thema: Zomernummer

Inhoudsopgave

Redactief                                         
Jeroen Hagendijk

Woorden als toegangspoort           
Ezechiël 37

Barbara Lamain
De zoektocht naar een zinvol leven          
Bekering of bestaansverheldering
Wim Dekker

Een mens leeft niet bij scherm alleen       
Gedachten bij een dichte kerkdeur
Piet de Jong

‘Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren’     
Over nuchterheid in quarantainetijd
Gert de Goeijen

Genderdysforie        
Naar een alternatief voor transitie
Henk Jochemsen

Over broederschap en broederliefde (v/m)          
Gerrit van Meijeren

Twee levensverhalen, twee keer verzet
Laatst geboekt
Desiree Prins-van den Bosch

Ziende in het gebod, blind in de uitkomst 
Kroniek
Gerard den Hertog

 

Afdrukken