nr4 • 2010 • Redaktief

maart 2010 (24e jaargang nr. 4)

Redactief

 

drs. P.L. de Jong

De leden van de redactie en de lezers van Kontekstueel groeten ds. Andries Zoutendijk in Utrecht. Al zes maanden is hij verstoken van de kansel van de Jacobikerk ten gevolge van een voor artsen ongrijpbare ziekte. Gelukkig kan hij wel lezen en ook schrijven voor Kontekstueel. Naar aanleiding van het themanummer Dolende dertigers schreef ir. Arnoud Looijen een brief aan Zoutendijk, die geruime tijd in Utrecht zijn predikant was. ˋZeg ons iets wat ons verder helpt’, zo zette Looijen het gesprek in. Veel dertigers die positief opgroeiden met God, geloof en bijbel ervaren in deze fase een onrust in zich, omdat preek en praktijk van alledag niet of te weinig elkaar raken. In de laatste twee nummers van Kontekstueel ging Zoutendijk uitvoerig op deze onrust in vanuit zijn eigen worsteling hiermee en denkend vanaf de kansel wees hij Looijen c.s. wegen en oriëntaties. In dit nummer ronden ze hun briefwisseling af. ˋMijn onrust is niet geheel weg’, schrijft Looijen, ˋmaar jij hebt me wel belangrijke rustplekken gewezen.’

Van rustplekken gesproken: in dit nummer denken we na over de viering van het heilig avondmaal , tegenwoordig in de breedte van de kerk overal eenvoudig de maaltijd van de Heer genoemd. Alleen al de verschuiving in de benaming van het sacrament maakt duidelijk dat er in de beleving van het avondmaal veel verschuift. Niet het minst in de gemeenten waar men een sterke oriëntatie had en heeft op de gereformeerde traditie en de klassieke formulieren van doop en avondmaal. De vraag is vooral: waar gaat het om in de viering van het avondmaal volgens de gereformeerde traditie van Calvijn? Wat valt er te beleven? Hoe ziet en beleeft men de aanwezigheid van Christus in brood en wijn? Hoe belangrijk is het sacrament in de gereformeerde spiritualiteit?

Dr. Piet van den Heuvel verkent de verschuivingen. Dr. Bert de Leede gaat vervolgens uitvoerig na wat nu precies de kern is van de gereformeerde avondmaalsleer. Vervolgens vindt u vier interessante ervaringsverhalen. Allemaal verhalen van mensen over de verschuiving in hun beleving sinds zij het avondmaal meevierden.  Drs. Wim Dekker vat samen en trekt conclusies.

Voor Laatst Geboekt tekent drs. Peter Verbaan. Hij schrijft over het genre dagboeken en wat daarvan zoal te leren is. Volgens hem om uiteenlopende redenen een heel bijzonder genre. In de Kroniek gaat drs. Piet Verhagen uitvoerig in op de relatie psychiatrie en religie. Die blijkt vaak erg problematisch. Van binnen uit laat hij ons meedenken met de uitdagingen op dit snijvlak.

Afdrukken