nr1 • 2009 • Redaktief

september 2009 (24e jaargang nr. 1)

Redactief  

Marja Brak

Opeens doken ze op in de media als een soort nieuwe probleemgroep: de dertigers. De Protestantse Kerk in Nederland wijdde er prompt een studiedag aan. Kontekstueel zou Kontekstueel niet zijn als het niet met een eigen verhaal zou komen. Dat ligt nu voor u.
Redactielid Leneke Schormans las niet alleen het pas verschenen boek ‘Het dertigersdilemma’ van Nienke Wijnants, maar was als dertiger binnen de redactie ook de aangewezen persoon om haar eigen verhaal eraan te koppelen. Drie generatiegenoten – overigens geen bekenden van haar - vertelden ons hoe zij in het leven én de kerk staan.  
Dertigers in de kerk – dat is een zeer aangelegen punt. In wat minder orthodoxe kerken ontbreken ze vrijwel helemaal (de kinderkerk was een loopplank de kerk uit, zo stelt ons redactielid Wim Dekker), in gemeenten van gereformeerde signatuur in de grote steden is het beeld tegenovergesteld: daar bevolken vele dertigers de kerkenraad. Elders zijn meelevende dertigers veelal vooral kritische consumenten: geen tijd voor taken in de kerk en al helemaal niet voor een langdurige verbintenis. En ook nog eens met de nodige kritiek op de kerk als instituut, de kerkdienst en de preek. Zo lijkt het. Maar Arjan Markus, nog net een dertiger en als missionair predikant werkend met en onder dertigers, nuanceert het allemaal: kerk en dertigers – dat gaat prima samen. Maar je moet wel met een aantal factoren rekening houden en het is nuttig die van hem te horen.
Het laatste thema-artikel is van ds. Wim Dekker, als vader van dertigers ook niet onwetend op dit vlak. Zoals altijd in Kontekstueel: het laatste woord is er niet over gezegd! We hopen dat we in het volgende nummer een briefwisseling kunnen starten tussen een dertiger en een predikant die van een andere generatie is.
Wat voor bijbelgedeelte kies je voor de bijbelstudie in een themanummer over het dertigersdilemma? Ds. Giel Schormans kwam uit bij de vraag van Salomo om een wijs hart. Zo verbreedt hij de kern van het dertigersdilemma tot een vraag van ons allemaal: hoe onderscheiden we waarop het aankomt?
Een heel ander onderwerp heeft het interview dat Jan Willem Stam had met Heleen Murre-van den Berg. Iemand uit onze Kontekstueel-kring, die enkele maanden geleden haar oratie als hoogleraar in Leiden uitsprak. Van harte gefeliciteerd! Zij doet in dit interview een aantal uitspraken over christenen in het Midden-Oosten en over Israël, die niet door iedereen gedeeld zullen worden. We zitten er midden mee in de verlegenheid die zich manifesteert in de Protestantse Kerk in Nederland over de dialoog met moslims. Die leverde al een open brief op van zo’n tachtig bekende kerkleden onder aanvoering van de nog immer actieve grand old lady Hebe Kolhlbrugge. En ook de ‘Stemmen uit Jeruzalem’-kring liet zich weer horen. Kortom, we kunnen ons als kerkmensen weer eens ergens over opwinden.
Onze boekenrubriek en de Kroniek houden het wat rustiger deze keer.
Rest mij nog te melden dat er een nieuwe taakverdeling is in de redactie. De taak van ds. Piet de Jong wordt een beetje verlicht. Hij fungeert met ingang van dit nummer als hoofdredacteur – hij blijft ook aanspreekpunt – en ondergetekende wordt eindredacteur. Dat laatste houdt in: het redigeren van de kopij en het regelen van de productie van het blad. En afwisselend schrijven we het Redactief. We hopen dat het een goede duobaan blijkt te zijn.

Afdrukken