foto's

2015 foto's studiedag:
Een lichtkring om het kruis

2011 foto's jubileum:
‘Ik voel, dus ik geloof’ – Welk geloof houdt het? 

2009 foto's lezersdag:
Sociologen over de kerk: zwartkijkers of profeten?

Afdrukken