colofon / administratie

Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd. Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie, voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden.

Redactie:
dr. W. Dekker, Oosterwolde
drs. G. de Goeijen, Den Ham
dhr. J.J. Hagendijk MA, Schoonhoven (eindredacteur)
dr. C.C. den Hertog, Nijmegen
ds. D. de Jong, Den Ham
drs. P.L. de Jong, Rotterdam
mw. drs. B.E. Lamain, Den Hoorn
dhr. D. Maassen van den Brink MA, Well (Gld.), (eindredacteur)
mw. dr. M.C.L. Oldhoff, Mijnsheerenland
dr. A. Markus, Rotterdam (voorzitter)
drs. G. van Meijeren, Utrecht
drs. J. Wienen, Haarlem

Redactieadres:
dhr. J.J. Hagendijk (eindredacteur)
De Montignylaan 17
2871 AE Schoonhoven
tel. 0182 75 16 66

Uitgever:
Stichting Kontekstueel
 
Bestuur:
dhr. J. Bette, Capelle a/d IJssel
dhr. A.F. de Fijter MA, Goudriaan
drs. G. de Goeijen, Den Ham
dhr. J.P. Karstens, Leiden
dr. J.H.F. Schaeffer, Kampen
 
Administratie:
Rek.nr. NL27 INGB 0004 2052 60
t.n.v. Stichting Kontekstueel 
Capelle a/d IJssel

Afdrukken