nr3 • 2008 • 'Houd de (kinder)doop heilig' - reacties

februari 2008 (22e jaargang nr. 3)
Houd de (kinder)doop heilig 

25-02-2008 - reactie van ing. W. de Klerk:

Zeer veel waardering heb ik voor de editie over de doop. Prachtig te zien welke diversiteit aan opvattingen en praktijken onder predikanten en geleerden de ruimte krijgt. Toch een kritische noot.
Dr. P. van den Heuvel schrijft: "Vragen om een tweede doop is een motie van wantrouwen tegenover God". Dat lijkt me toch al te sterk uitgedrukt! Wellicht is dit een logische gevolgtrekking vanuit het denk- en belevingskader van de kinderdoop. Maar iemand die zich als volwassen gelovige laat dopen - ook als zijn ouders hem/haar ooit hebben laten dopen - doet men mijns inziens geen recht met een dergelijke kwalificatie. Wij mogen toch een "bede van een goed geweten" veronderstellen bij deze dopeling. Het slot van dr. Van den Heuvels betoog lijkt te suggereren dat in de volwassendoop de mens centraal staat. Maar ook de volwassendoop stelt Christus centraal: "het bezegelt dat Christus met zijn bloed mij heeft gereinigd en mij in genade heeft aangenomen."
Ds. J. van Eenennaam schrijft: "zo voelt men een doorstreping van de heilige doop en volgt de kritiek dat niet de voorafgaande genade van God, maar de menselijke ervaring als primaat wordt omhelst." Ds. Van Eenennaam weerspreekt deze zienswijze terecht.
Een houding van vertrouwen spreekt uit de bijdrage van dr. Van Binsbergen: ook de bewust ongedoopte kinderen van de gelovigen horen bij Jezus vanwege de 'gratia praeveniens'. Waardevol is zijn opmerking: "geloven mag mijn werk zijn, omdat het Gods werk is." Hij overstijgt hiermee een onterechte tegenstelling.
De eerlijke bijdrage van ds. Abma is wat mij betreft een kroonjuweel in deze bundel. Met dr. G. C. den Hertog hoop ik van harte dat de auteurs en hun collega's hierover nog eens door zullen praten. 


20-02-2008 - reactie van dr. C.A. van der Sluijs:

Het nummer van februari 2008 over de doop is in diverse opzichten zeer verhelderend en de bijdrage van dr. G.C. den Hertog is zonder meer steengoed (al komt dit mogelijk voor betrokkenen hard aan). 


 

Afdrukken