logo

TWITTER KONTEKSTUEEL

Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú

wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd.
Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie,
voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden.

Actueel: de briefwisseling tussen Gert de Goeijen (Indonesië) en Gijsbert van den Brink
naar aanleiding van de bijdrage van dr. W. Dekker
in 28/3 Christelijke dogmatiek; klassiek en vernieuwend, klik hier

Recent verschenen: jaargang 28 nr. 4 (maart 2014)
Thema: Hoe (on)gelovig is de kerkganger
Voor de inhoudsopgave van dit nummer, klik hier

Uit het Redactief van Desiree Prins:
Dominees doen allemaal maar alsof we zo gelovig zijn, maar is dat ook zo? Waar ze vroeger nog onderscheidend preekten, gebeurt dat nu niet of nauwelijks meer. Toch vragen we ons af of dat nu, op een actuele, nieuwe manier niet weer nodig zou kunnen zijn. Er zitten misschien niet-gelovigen in de kerk, maar ook als gelovige kerkganger kunnen er de nodige twijfels en vragen zijn. Geloven is immers nooit vanzelfsprekend. Dat is de insteek van ds. E.K. Foppen in het eerste artikel. Hij pleit ervoor om in de kerkdienst de vraag ‘hoe word ik een kind van God’ (weer) te stellen. In ‘wegwerpartikel of exportartikel’ gaat dr. Van den Belt in op de historische ontwikkelingen die de toe-eigening van het geloof, want daar hebben we het dan over, gemaakt heeft. In het derde artikel komt een prediker aan het woord, die zijn eigen bevindingen hieromtrent op een eerlijke manier uit de doeken doet. De pastorale kant van het thema wordt belicht door dr. H.C. van der Meulen. En met een prikkelend artikel besluit dr. W.M. Dekker het thema, door met Luther de diepte van de aanvechting door te gaan. Maar we beginnen het nummer met een meditatie van de hoogleraar en predikant Thurneysen, waarin het ongeloof alle ruimte krijgt.
Ds. C.C. den Hertog heeft twee boeken gelezen over de Eerste Wereldoorlog, vanwege het feit dat ongeveer honderd jaar geleden deze Grote Oorlog uitbrak. Waar is God op de slagvelden? Ds. P.L. de Jong maakt het nummer af met zijn bespiegelingen op de actualiteit van de laatste maanden: over conservatisme bij de Spelen, wat betreft Zuid-Afrika en in de Rooms-Katholieke Kerk. En natuurlijk, zoals beloofd, kunt u in dit nummer de reactie vinden van dr. Van den Brink en dr. Van der Kooi op ons nummer over de Christelijke dogmatiek. Ze gaan de kritiek nauwkeurig, kritisch en eerlijk langs. 

Het voorlaatst verschenen nummer:  jaargang 28 nr. 3 (januari 2014)
Thema: Christelijke Dogmatiek, klassiek en vernieuwend
Voor de inhoudsopgave van dit nummer, klik hier

Uit het Redactief van Desiree Prins:
Inmiddels alweer een poosje geleden, verscheen het boek Christelijke dogmatiek van prof. dr. G. van den Brink en prof. dr. C. van der Kooi. Het is een boek dat bijna zevenhonderd bladzijden lang vol staat met dogmatiek. De gemiddelde gelovige zal wellicht wat aarzelen om dat boek te gaan lezen. Bij sommigen komt er misschien zelfs wat afschuw opborrelen.
Van de gemiddelde Kontekstueellezer heb ik een andere verwachting. Misschien vond u het wel, net als ik, een feest dat er weer eens een goede, lijvige, Nederlandse dogmatiek geschreven is door mensen die zichzelf typeren als ‘loyaal orthodox’. Het past helemaal in het straatje van ‘Gereformeerd belijden nù’ .
Christelijke dogmatiek is geschreven door twee hoogleraren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (menigmaal werd ik nieuwsgierig wie nu welk stukje geschreven zou hebben, maar helaas wordt dat nooit erg duidelijk). Het is een dogmatiek waarin veel ruimte is voor actuele denkbeelden en voor cultuur, bijvoorbeeld films. Bovenal is het geschreven met het oog op studenten theologie, die met deze dogmatiek weer een actuele dogmatiek (de laatste Nederlandse was van H. Berkhof uit de jaren ’70) in handen hebben. Mocht u naast dit blad nog houden van wat beeldmateriaal, dan kunt u op het internet zoeken naar de filmpjes van dr. Van den Brink en dr. Van der Kooi, waarin ze meer vertellen over hun boek (bijvoorbeeld via de site van het Boekencentrum).
Met dit nummer willen we, nu het boek al enige tijd in de handel is, bezinnen. Veel lezers voelen wel aan, of kunnen lezen, dat het boek soms andere keuzes maakt, dan andere dogmatieken deden of andere keuzes maakt dan binnen de gereformeerde traditie wel worden gemaakt. Wij hopen dat u met dit nummer ontdekt waar eventuele wissels zijn omgezet of wat de scribenten daarvan vinden. De thema-artikelen zijn dan ook stevige kost. Daarnaast hebben we wat lezers gevraagd om hun ervaringen op papier te zetten. Daar zou u ook kunnen beginnen met lezen als een wat lichter voorafje. Wat het geheel nog spannender maakt, is dat in het volgende nummer de auteurs hun reactie zullen geven op wat er in dit nummer geanalyseerd wordt.
Natuurlijk zijn er ook de gebruikelijke rubrieken, waarbij de dogmatiek weer even naar de achtergrond verdwijnt. Hoewel, bij Laatst Geboekt door mw. C.J. Bosch-Klapwijk komt het thema ‘verstand en geloof’ weer bovendrijven. Ds. C. van den Berg uit zijn gedachten over de Nederlandse kerk op het wereldwijde web, met natuurlijk aandacht voor Mijn Kerk, de online kerk die de Protestantse Kerk in Nederland onlangs is begonnen.

Abonnement / losse nummers
Een abonnement kost € 25,00 per jaargang, voor studenten € 20,00.
Voor een nieuw abonnement, klik hier
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 5,00 (incl. porto), vanaf 5 exemplaren korting.
Voor losse nummers, klik hier

Voor vragen of opmerkingen over de website,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

link

 

Scroll to Top