logo

TWITTER KONTEKSTUEEL

Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú

wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd.
Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie,
voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden.


 -  aktueel  -

Recent verschenen het eerste nummer van de 30e jaargang.
Het heeft als thema: 'Pionieren: vrucht of vlucht?'

Uit het redactief:
Te midden van verdwijnende predikantsplaatsen, een teruglopend ledenaantal en kerken die sluiten, zijn er ook hoopvolle geluiden over de kerk vandaag de dag. Met veel vreugde wordt er binnen de Protestantse Kerk in Nederland gewerkt aan het creëren van honderd pioniersplekken. Een woord dat bij de één de haren ten berge doet rijzen en bij de ander enthousiasme wakker roept. Sommigen zuchten als ze het woord alleen al horen, anderen gaan graag mee in dit missionaire elan. In dit nummer willen we het positieve geluid van deze missionaire initiatieven naar voren brengen. Maar natuurlijk zijn er ook de nodige vragen. Want pionieren kan ook spanningen geven bij bestaande, niet zo bloeiende wijkgemeenten. Zijn pioniersplekken vooral aantrekkelijk voor gemeenteleden die hun heil elders willen zoeken? Is het echt iets nieuws of gaat het vooral om een nieuw jasje voor iets dat al langer gebeurt? Hoe werkt het financieel? En wat is de verhouding tussen de predikant en de pionier?

Voor de inhoudsopgave, klik hier.


Het laatste nummer van de vorige jaargang: 29e jaargang nr. 6 (juli 2015) 

was gewijd aan de
studiedag over Een Lichtkring rondom het kruis,
het laatste boek van dr. A. van de Beek.
Voor de inhoudsopgave van dit nummer, klik hier.

Uit het redactief:
Een volle kerk in Nijkerk bewees dat het nieuwste boek van prof. Bram van de Beek op de warme belangstelling van velen mag rekenen. Een lichtkring om het kruis (Scheppingsleer in christologisch perspectief, Zoetermeer 2014) telt de nodige bladzijden en is niet een boek dat je zo even doorleest. Maar ook wij als Kontekstueel vonden het boek zo de moeite waard, dat we niet alleen die studiedag in Nijkerk, maar ook dit nummer eraan wijden. Want de inhoud ervan spreekt van een gelovige omgang met de bijbel en theologie, een diepe betrokkenheid op onze wereld en een grote gevoeligheid voor het lijden en de ellende in die wereld. Dat lijden zorgt voor vragen, vragen die Van de Beek niet uit de weg gaat, maar juist in zijn diepte wil peilen. En dat kan volgens Van de Beek niet anders dan door te beginnen bij Christus, door de schepping te bezien vanuit het kruis. Hoe dat zit, wordt hopelijk duidelijk als u dit nummer gelezen hebt.

We beginnen dit nummer uiteraard met prof. Van de Beek zelf, die laat zien wat de belangrijkste achtergronden en bronnen van zijn boek zijn.....
Voor het volledige redactief, klik hier

Om een los nummer te bestellen, klik hier.


Abonnement / losse nummers

Een abonnement kost € 25,00 per jaargang, voor studenten € 20,00.
Voor een nieuw abonnement, klik hier
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 5,00 (incl. porto), vanaf 5 exemplaren korting.
Voor losse nummers, klik hier

Voor vragen of opmerkingen over de website,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Scroll to Top