logo

TWITTER KONTEKSTUEEL

Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú

wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd.
Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie,
voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden.


Actueel

Binnenkort krijgt de website een nieuw uiterlijk!
Het wordt dan mogelijk om Kontekstueel ook op smartphone en tablet te raadplegen.
Dat geldt eveneens van de artikelen uit het archief.
Zoals u weet zijn de artikelen vanaf 2003 te raadplegen via de knop 'inhoudsopgave/archief'.
Er zijn plannen om in de loop van dit jaar ook het oude archief (vanaf de 1e jaargang) via de website toegankelijk te maken.

We zijn benieuwd wat u van de nieuwe outlook vindt.


Recent verschenen 30e jaargang nr. 3 met als thema: 'Creatief rondom het avondmaal'
Rectificatie: per abuis is op de achterzijde de inhoudsopgave van het vorige nummer opgenomen.
Voor de verbeterde inhoudsopgave, klik hier.
U vindt daar ook een link naar de bijlagen bij het artikel van ds. Vermeulen.

Uit het redactief:
Als het Heilige Avondmaal voor komende zondag op het programma staat, kan dat heel verschillende reacties oproepen. En misschien moet gezegd worden dat vreugdevolle reacties niet de boventoon voeren, zeker niet in gezinnen met kinderen en pubers. Want ja, wie kon als kind ook niet wachten totdat die laatste tafel klaar was, de pepermuntrol op, en je de frisse lucht buiten al bijna kon ruiken? Gelukkig was er in mijn thuiskerk vaak kindernevendienst tot die laatste tafel… In andere huizen hangt er ernst in de lucht als het Avondmaal aanstaande is, of wordt de dienst helemaal vermeden.
Graag zouden wij met dit nummer een aanzet willen geven om dit allemaal voorbij te komen en meer van avondmaalsvieringen te maken. Veel theologen van toen en nu hebben de mond (en het hart) vol van het avondmaal, maar in de praktijk komt dit sacrament er soms karig vanaf. Vanuit verschillende invalshoeken komen gedachten langs, die wellicht prikkelen om nog eens goed naar het vieren van het avondmaal, of naar de persoonlijke beleving ervan, te kijken. Wellicht staat het binnenkort op de agenda van de kerkenraad, ‘bezinning op het avondmaal’, of komt het er nu op te staan, dan zou dit nummer u goed van dienst kunnen zijn.

We beginnen bij onderzoek vanaf de grond: wat beleven mensen rondom het avondmaal en hoe valt dat te waarderen? Dr. Hans Schaeffer en Jasper Bosman MA trekken hun conclusies. Ds. Piet de Jong geeft ons wat kader: hoe was de beleving van het avondmaal in de verschillende kerken, hoe zou dat nu moeten zijn en waar moet het eigenlijk over gaan? Ook dr. Peter Verbaan kijkt om zich heen en in de geschiedenis, met als kernvraag: waar liggen verbindingen met andere, ‘gewone’ maaltijden? Een verhaal vanuit de praktijk is geschreven door ds. Wim Vermeulen, die ons stap voor stap laat zien hoe een bezinningsproject over het avondmaal in de gemeente kan gaan. En komend vanuit een andere hoek van de kerk, laat dr. Evert Jonker zijn gedachten gaan over het vieren van de maaltijd. Ook de beleving van kinderen rond het avondmaal komt aan bod.

Ons kersverse redactielid, ds. Gerrit van Meijeren, heeft meteen het Laatst geboekt voor zijn rekening genomen. Samen met de Kroniek van drs. Jos Wienen en de Bijbelstudie van drs. Agnes Gooijer-Snel is er weer genoeg om tot ons te nemen en tot nadenken te stemmen.


In november 2015 is verschenen het nummer 30e jaargang nr. 2

Thema: Echt geloof.
Voor de inhoudsopgave, klik hier

Uit het redactief:
“Mijn leven is één gebed tot God,” vertelt Ernst-Jan. Net zoals andere evangelisch-protestanten communiceert Ernst-Jan intensief met God. Hij bidt overal en altijd. Het uitoefenen van dergelijke communicatieve geloofspraktijken brengt God ‘tot leven’ voor deze gelovigen. De beoefening ervan verweeft de realiteit van God met de realiteit van het dagelijks leven. Zo wordt het geloof “echt.” Als een integraal onderdeel van het dagelijks leven, zijn God en de relatie met hem zo echt als maar kan. Deze echtheid wordt bevestigd door tekenen van God die vervolgens in het dagelijks leven oplichten. God is “echt echt.”

Een citaat uit het proefschrift van dr. Ilonka Terlouw: Real Faith. Performativiteit en materialiteit in de persoonlijke relatie met Jezus van evangelisch-prostestanten (Delft 2015). Inmiddels hebben we naast de zogenaamde orthodoxe of vrijzinnige stromingen in de kerk, al lange tijd te maken met een derde speler: de evangelischen. Dr. Terlouw heeft onderzoek gedaan onder ‘evangelisch protestanten’, gelovigen uit traditionele kerken die een evangelische geloofsbeleving hebben. Ik denk dat iedereen wel evangelisch-protestanten kent. Als u het zelf niet bent, zit er misschien in de kerkbank naast u wel iemand die op deze manier gelooft. Aan de ene kant zijn het christenen met een bewonderenswaardig geloofs- en gebedsleven, die een verlangen oproepen naar ook zo’n enthousiast geloofsleven. Het zijn mensen die actief betrokken zijn bij de kerk. Aan de andere kant zijn het ook gelovigen die wel eens als ‘irritant’ of ‘activistisch’ worden gezien. 
Dit nummer wilden we maken vanuit de herkenning. Veel gemeenteleden en catechisanten geloven min of meer op deze manier. Hoe ziet hun geloofsleven eruit? Hoe beleven zij God in het dagelijks leven? Wat kunnen we van ze leren? Rijmt dit met wat wij wel ‘bevindelijk’ noemen? Maar we zouden Kontekstueel niet zijn, als we niet ook kritisch zouden zijn. 
Dr. Hans Schaeffer heeft het proefschrift gelezen. Wat zijn volgens hem kansen en valkuilen voor de nadruk op een persoonlijke relatie met Jezus? Hoe zit het met de ‘gewone’ kerkdienst en het beleven van God? Dr. Bert de Leede geeft zijn visie op het proefschrift. Ds. Piet de Jong en ondergetekende zijn bij ds. Westerkamp geweest, om deze ‘evangelisch-protestante’ dominee eens goed aan de tand te voelen. En natuurlijk komt dr. Ilonka Terlouw zelf ook aan het woord. Wat heeft zij gelezen in dit nummer en wat heeft ze persoonlijk van haar proefschrift geleerd? 
De laatste bijdrage in dit nummer is van dr. ir. Jan van der Graaf over radicaliteit en tolerantie. Even iets heel anders. Samen met de andere, gebruikelijke rubrieken hopen we dat we u als lezer weer aan het denken kunnen zetten en zo de kerk van onze Heer kunnen dienen. 
Rectificatie
In het artikel van dr. H. de Leede 'In die hoop zijn wij behouden. In gesprek met de evangelischen' is een pijnlijke verschrijving geslopen.
De twee soorten zekerheid, die worden verhelderd vanuit de Latijnse begrippen securitas (zekerheid op basis van bewijs en controle die ik zelf in de hand heb) en certitudo (zekerheid in de zin van geborgenheid en derhalve van geloofsvertrouwen, dus buiten onszelf), zijn per abuis verwisseld. 
Daarom is een verbeterde versie van dit artikel opgenomen op de website, die u hier kunt downloaden.

Abonnement / losse nummers

Een abonnement kost € 25,00 per jaargang, voor studenten € 20,00.
Voor een nieuw abonnement, klik hier
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 5,00 (incl. porto), vanaf 5 exemplaren korting.
Voor losse nummers, klik hier

Voor vragen of opmerkingen over de website,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Scroll to Top