logo

TWITTER KONTEKSTUEEL

Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú

wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd.
Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie,
voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden.


Rectificatie
In het zojuist uitgekomen nummer van Kontekstueel over ‘Echt geloof’, is in het artikel van dr. H. de Leede 'In die hoop zijn wij behouden. In gesprek met de evangelischen' een pijnlijke verschrijving geslopen.
De twee soorten zekerheid, die worden verhelderd vanuit de Latijnse begrippen securitas (zekerheid op basis van bewijs en controle die ik zelf in de hand heb) en certitudo (zekerheid in de zin van geborgenheid en derhalve van geloofsvertrouwen, dus buiten onszelf), zijn per abuis verwisseld.
Daarom is een verbeterde versie van dit artikel opgenomen op de website, die u hier kunt downloaden.


In november is verschenen het nummer 30e jaargang nr. 2

Thema: Echt geloof.

Voor de inhoudsopgave, klik hier

Uit het redactief:
“Mijn leven is één gebed tot God,” vertelt Ernst-Jan. Net zoals andere evangelisch-protestanten communiceert Ernst-Jan intensief met God. Hij bidt overal en altijd. Het uitoefenen van dergelijke communicatieve geloofspraktijken brengt God ‘tot leven’ voor deze gelovigen. De beoefening ervan verweeft de realiteit van God met de realiteit van het dagelijks leven. Zo wordt het geloof “echt.” Als een integraal onderdeel van het dagelijks leven, zijn God en de relatie met hem zo echt als maar kan. Deze echtheid wordt bevestigd door tekenen van God die vervolgens in het dagelijks leven oplichten. God is “echt echt.”

Een citaat uit het proefschrift van dr. Ilonka Terlouw: Real Faith. Performativiteit en materialiteit in de persoonlijke relatie met Jezus van evangelisch-prostestanten (Delft 2015). Inmiddels hebben we naast de zogenaamde orthodoxe of vrijzinnige stromingen in de kerk, al lange tijd te maken met een derde speler: de evangelischen. Dr. Terlouw heeft onderzoek gedaan onder ‘evangelisch protestanten’, gelovigen uit traditionele kerken die een evangelische geloofsbeleving hebben. Ik denk dat iedereen wel evangelisch-protestanten kent. Als u het zelf niet bent, zit er misschien in de kerkbank naast u wel iemand die op deze manier gelooft. Aan de ene kant zijn het christenen met een bewonderenswaardig geloofs- en gebedsleven, die een verlangen oproepen naar ook zo’n enthousiast geloofsleven. Het zijn mensen die actief betrokken zijn bij de kerk. Aan de andere kant zijn het ook gelovigen die wel eens als ‘irritant’ of ‘activistisch’ worden gezien. 
Dit nummer wilden we maken vanuit de herkenning. Veel gemeenteleden en catechisanten geloven min of meer op deze manier. Hoe ziet hun geloofsleven eruit? Hoe beleven zij God in het dagelijks leven? Wat kunnen we van ze leren? Rijmt dit met wat wij wel ‘bevindelijk’ noemen? Maar we zouden Kontekstueel niet zijn, als we niet ook kritisch zouden zijn. 
Dr. Hans Schaeffer heeft het proefschrift gelezen. Wat zijn volgens hem kansen en valkuilen voor de nadruk op een persoonlijke relatie met Jezus? Hoe zit het met de ‘gewone’ kerkdienst en het beleven van God? Dr. Bert de Leede geeft zijn visie op het proefschrift. Ds. Piet de Jong en ondergetekende zijn bij ds. Westerkamp geweest, om deze ‘evangelisch-protestante’ dominee eens goed aan de tand te voelen. En natuurlijk komt dr. Ilonka Terlouw zelf ook aan het woord. Wat heeft zij gelezen in dit nummer en wat heeft ze persoonlijk van haar proefschrift geleerd? 
De laatste bijdrage in dit nummer is van dr. ir. Jan van der Graaf over radicaliteit en tolerantie. Even iets heel anders. Samen met de andere, gebruikelijke rubrieken hopen we dat we u als lezer weer aan het denken kunnen zetten en zo de kerk van onze Heer kunnen dienen. 

In september verscheen het eerste nummer van de 30e jaargang.

Het heeft als thema: 'Pionieren: vrucht of vlucht?'

Uit het redactief:
Te midden van verdwijnende predikantsplaatsen, een teruglopend ledenaantal en kerken die sluiten, zijn er ook hoopvolle geluiden over de kerk vandaag de dag. Met veel vreugde wordt er binnen de Protestantse Kerk in Nederland gewerkt aan het creëren van honderd pioniersplekken. Een woord dat bij de één de haren ten berge doet rijzen en bij de ander enthousiasme wakker roept. Sommigen zuchten als ze het woord alleen al horen, anderen gaan graag mee in dit missionaire elan. In dit nummer willen we het positieve geluid van deze missionaire initiatieven naar voren brengen. Maar natuurlijk zijn er ook de nodige vragen. Want pionieren kan ook spanningen geven bij bestaande, niet zo bloeiende wijkgemeenten. Zijn pioniersplekken vooral aantrekkelijk voor gemeenteleden die hun heil elders willen zoeken? Is het echt iets nieuws of gaat het vooral om een nieuw jasje voor iets dat al langer gebeurt? Hoe werkt het financieel? En wat is de verhouding tussen de predikant en de pionier?

Voor de inhoudsopgave, klik hier.
Voor het volledige redactief, klik hier


Abonnement / losse nummers

Een abonnement kost € 25,00 per jaargang, voor studenten € 20,00.
Voor een nieuw abonnement, klik hier
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 5,00 (incl. porto), vanaf 5 exemplaren korting.
Voor losse nummers, klik hier

Voor vragen of opmerkingen over de website,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Redactief T.W.D. Prins-van den Bosch MA Zet het kwaad bloed dat ik goed ben? Mattheus 20:1-16 (en Jona 3:10 – 4:5) Ds. E.C. Vreugdenhil-Mijnarends Zoektocht naar echt geloof Dr. J.H.F. Schaeffer “In die Hoop zijn wij behouden” In gesprek met ‘evangelischen’ over de realiteit van het geloof Dr. H. de Leede Geloof is persoonlijk of niet In gesprek met ds. Dick Westerkamp in Houten Ds. P.L. de Jong en T.W.D. Prins-van den Bosch MA God laat zijn werk niet los Dr. I. Terlouw   Vertel me wie ik ben Laatst geboekt Dr. A. Markus De PKN gaat nooit verloren Kroniek Ds. P.L. de Jong Radicaal Dr. Ir. J. van der Graaf

Scroll to Top