logo

TWITTER KONTEKSTUEEL

Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú

wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd.
Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie,
voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden.


Onlangs verschenen het laatste nummer van de lopende jaargang: 29e jaargang nr. 6 (juli 2015) .

Het is in zijn geheel gewijd aan de
studiedag over 'Schepping als lichtkring om het kruis',
het laatste boek van dr. A. van de Beek.
Voor de inhoudsopgave van dit nummer, klik hier.
Uit het redactief:

Een volle kerk in Nijkerk bewees dat het nieuwste boek van prof. Bram van de Beek op de warme belangstelling van velen mag rekenen. Een lichtkring om het kruis (Scheppingsleer in christologisch perspectief, Zoetermeer 2014) telt de nodige bladzijden en is niet een boek dat je zo even doorleest. Maar ook wij als Kontekstueel vonden het boek zo de moeite waard, dat we niet alleen die studiedag in Nijkerk, maar ook dit nummer eraan wijden. Want de inhoud ervan spreekt van een gelovige omgang met de bijbel en theologie, een diepe betrokkenheid op onze wereld en een grote gevoeligheid voor het lijden en de ellende in die wereld. Dat lijden zorgt voor vragen, vragen die Van de Beek niet uit de weg gaat, maar juist in zijn diepte wil peilen. En dat kan volgens Van de Beek niet anders dan door te beginnen bij Christus, door de schepping te bezien vanuit het kruis. Hoe dat zit, wordt hopelijk duidelijk als u dit nummer gelezen hebt.
We beginnen dit nummer uiteraard met prof. Van de Beek zelf, die laat zien wat de belangrijkste achtergronden en bronnen van zijn boek zijn.....
Voor het volledige redactief, klik hier

Om een los nummer te bestellen, klik hier.


Zojuist verschenen: 29e jaargang nr. 5 (mei 2015) 
thema: Dietrich Bonhoeffer: geloven is nooit wegvluchten
Uit het redactief:
Het thema Navolging, ofwel discipelschap, staat momenteel zo ongeveer boven aan de agenda in kerkelijk Nederland. Daarmee lijkt de tijd rijp om Dietrich Bonhoeffer als inspirerende wegwijzer opnieuw of voor het eerst in het vizier te krijgen. Als geen ander gaf hij immers, niet alleen in schrijven en preken, maar vooral in de keuzes die hij maakte, gestalte aan de gehoorzaamheid aan het gebod van Christus. Een navolger pur sang!
Er zijn Nederlandse theologen die Bonhoeffer vroeg ontdekten. Zo las dr. Gerard Dekker al in de jaren vijftig zijn eerste boek en was meteen gegrepen! Hij schrijft erover in dit nummer en stelt vragen bij de verschuiving in de aandacht voor Bonhoeffer. Die was er eerst vooral bij theologen die al kritisch stonden tegenover het traditionele christendom. Nu is er ook in orthodoxe kring brede belangstelling voor hem. Maar, zo vraagt Dekker, gaat het dan om belangstelling voor hetzelfde gedachtegoed van Bonhoeffer óf om belangstelling voor een aantal aspecten ervan? Zelf ben ik over de tegenwoordige acceptatie van Bonhoeffer in orthodox gereformeerde kring ook wel wat verwonderd.....
Waarom zoveel belangstelling voor Bonhoeffer nu? Omdat hij zich als geen ander heeft beziggehouden met de mondige mens, die zich vandaag de dag ten volle manifesteert? Of omdat veel mensen het geloof achter zich laten, omdat zij Gods liefde niet kunnen rijmen met zijn almacht, met het lijden? Volgens Bonhoeffer moeten wij van God immers niets vragen wat bij onze eigen menselijke verantwoordelijkheid hoort.
Dezer dagen struikel je in kranten en bladen bijna over Bonhoeffer. De aanleiding is dat het op 9 april 70 jaar geleden was dat hij, 39 jaar oud, werd geëxecuteerd door het naziregime. Zijn nalatenschap is springlevend: zijn boeken beleven herdruk op herdruk. Ook boeken en boekjes bij de vleet over hem en zijn werk. Wat voegt Kontekstueel met dit nummer nog toe? Ik zou het een 'ordening' noemen van alles wat er over Bonhoeffer en zijn werk te zeggen is. U treft aan: twee teksten van zijn hand, een beschrijving van zijn persoon en leven, een analyse van de verschuivingen in de aandacht voor zijn werk en drie artikelen over (de context van) zijn theologie. Al met al zowel voor beginners als gevorderden in de school van Bonhoeffer weer een origineel Kontekstueel-nummer..... 
Voor de inhoudsopgaveklik hier


10 april: studiedag met dr. Bram van de Beek
'Schepping als lichtkring om het kruis'

IMG 4962kk


Eerder verscheen 29e jaargang nr. 3 (jan. 2015)
thema: Wetenschap en een schuivend geloof

Voor de inhoudsopgave, klik hier

Dit nummer heeft sterk de aandacht getrokken en een uitvoerige discussie op gang gebracht.
De voorzitter van de Gereformeerde Bond ds. A.J. Mensink heeft in de Waarheidsvriend van 20 maart jl. kritisch gereageerd op de visie van prof. G. van de Brink, zoals die in het interview in Kontekstueel nummer 29/3 is verwoord.
Prof. van de Brink heeft op zijn beurt in de Waarheidsvriend van 17 april zijn opvattingen over Evolutie en de Bijbel nader toegelicht.

Er zijn nog enkele exemplaren van Kontekstueel 29/3 beschikbaar.
Om te bestellen, klik hier.


Abonnement / losse nummers

Een abonnement kost € 25,00 per jaargang, voor studenten € 20,00.
Voor een nieuw abonnement, klik hier
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 5,00 (incl. porto), vanaf 5 exemplaren korting.
Voor losse nummers, klik hier

Voor vragen of opmerkingen over de website,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Scroll to Top