logo

TWITTER KONTEKSTUEEL

Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú

wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd.
Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie,
voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden.


Recent verschenen jaargang 29 nr.1 
thema:  Geloof in de publieke ruimte
Voor de inhoudsopgave
klik hier
Uit het redactief:

Soms heb ik het gevoel dat we hier zo bang zijn om anderen uit te sluiten, dat we zelf niets meer durven te zeggen.” Het interview dat Karin van den Broeke, preses van de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, eind augustus met het NRC had was spraakmakend. Zei ze daarin niet dat de koning te weinig over zijn geloof spreekt? In Nederland blijkt de schroom om voor je geloof uit te komen sterk aanwezig. Misschien dat onze Nederlandse tolerantie ons inderdaad parten speelt. Toch is de kerk niet weg uit de publieke ruimte, ik denk aan de kerkdienst na de vliegramp in Oekraïne en de klacht die de kerk indiende tegen de staat bij de Raad van Europa in verband met uitgeprocedeerde vluchtelingen. Welke wegen kan of moet de kerk in de publieke ruimte gaan?
Ds. Rob Visser zet meteen de toon met zijn bijbelstudie over pluralisme en tolerantie. Dr. Peter Verbaan laat de Anglicaanse theoloog en oud-aartsbisschop Rowan Williams aan het woord, die genoeg prikkelende uitspraken doet in zijn boek over geloof in de publieke ruimte om daar dit nummer mee te vullen. De bijdrages uit Engeland en Duitsland laten zien dat het net over de grens heel anders gesteld kan zijn, als het gaat om geloof in het openbaar. En in dit nummer kan het niet anders, dan dat ook de media aan bod komen, misschien wel de meest voor de hand liggende manier om geloof te uiten in de publieke ruimte. Drs. ing. Klaas van der Kamp vraagt zich af of de kerk wel met zijn boodschap bij de media terecht kan in Nederland. Last but not least laten we ook de scriba van de Protestantse Kerk aan het woord, die schrijft vanuit zijn overtuiging dat de eigenheid van de kerk niet mag leiden tot geloof achter de voordeur, maar juist inspireert om in het openbaar te spreken.
De bekende rubrieken Laatst geboekt, door dr. Peter Verbaan, en Kroniek, van de hand van ds. Piet de Jong kunt u weer achterin vinden. De laatste toont maar weer aan dat de kerken deze roerige zomerperiode niet gemist konden worden in de publieke ruimte. En wat de koning betreft: mocht Zijne Majesteit toch een keer geïnspireerd worden om een tipje van zijn spirituele sluier op te lichten, dan zou ons dat wellicht blij verrassen. Toch vraag ik me af of de kerk werkelijk kan opkijken van wat Zijne Majesteit dan zou zeggen. En of dat in lijn ligt van wat Williams en de diverse auteurs in dit nummer voor ogen hebben met het uiten en vorm geven van geloof in de publieke ruimte.  


Voorlaatste nummer: jaargang 28 nr. 6 (juli 2014)

thema: De orthodox-protestantse kerkelijke kaart over 25 jaar

Voor de inhoudsopgave, klik hier

Als introductie op dit nummer:
Nijkerk vierde vorig jaar vierde dat het zeshonderd jaar stadsrechten heeft. De Stichting Kerken in de Schijnwerper zorgde voor de publicatie van een boek van Fred van Lieburg en John Exalto: het Omkeerboek Heilig Nijkerk/Hemels Hoevelaken. En ze organiseerde een symposium over zeshonderd jaar christelijk geloof in Nijkerk, dat volgens de bescheiden mening van de organisatie ‘meer dan lokale betekenis’ heeft. 
Het thema: de kerk over vijfentwintig jaar, lijkt ons interessant. Kunnen wij peilen waar de Geest de kerk naartoe blaast en waar wij heen moeten sturen? Het zou ons helpen om prioriteiten te stellen en te bepalen of we nog steviger grip op ons stuur moeten houden in kerkbeleid, jongerenwerk en wie weet ook als het gaat om financiën. 

Dr. Van Lieburg is gevraagd ons te informeren over de geschiedenis van de kerk in de laatste zes eeuwen geschiedenis. Wat is zijn visie voor de huidige zevende eeuw? Waar dr. W. Dekker zich afvraagt of de sociologie niet teveel de agenda van de kerk bepaalt, meent drs. H. van Wijnen dat we er juist veel winst mee kunnen boeken. Ook luisteren we naar iemand die met zijn voeten in de modder staan, zogezegd. Daarvoor hebben we Belgische grond opgezocht. Ds. J.H. Visser uit Antwerpen ziet nog iets anders in de kerkelijke achteruitkijkspiegel en voorruit, dan ds. Dekker ziet in zijn artikel. Bovendien laat dr. J.H.F. Schaeffer zijn licht schijnen over vernieuwingen binnen de kerk. En natuurlijk kon de socioloog dr. T. van de Lagemaat niet ontbreken, die op basis van zijn promotieonderzoek vertelt hoe hij de toekomst van kerkelijke bewegingen ziet, zoals de Gereformeerde Bond.
Omdat zowel W. Dekker als J.H. Visser refereren aan de inleiding die dr. Stefan Paas op het symposium in Nijkerk heeft gehouden, hebben we zijn lezing op onze website geplaatst.

U kunt de inleiding van dr. Stefan Paas hier lezen.


Het nummer jaargang 28 nr. 5 (mei 2014)

Thema: Lastige liefde? Over homoseksualiteit en kerk
over 'de plaats van homoseksuelen in de gemeente van Christus'. 

is geheel uitverkocht.
U kunt de artikelen lezen en uitprinten 
via de inhoudsopgaveklik hier


Abonnement / losse nummers

Een abonnement kost € 25,00 per jaargang, voor studenten € 20,00.
Voor een nieuw abonnement, klik hier
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 5,00 (incl. porto), vanaf 5 exemplaren korting.
Voor losse nummers, klik hier

Voor vragen of opmerkingen over de website,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scroll to Top