logo

TWITTER KONTEKSTUEEL

Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú

wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd.
Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie,
voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden.


Laatst verschenen nummer: 29e jaargang nr. 2 (nov. 2014)
thema: Gereformeerde hermeneutiek.
Heeft de Bijbel het voor het zeggen?

Voor de inhoudsopgave, klik hier

Uit het redactief:

Hermeneutiek. Dat is een woord dat ik voor mijn studie nooit (bewust) had gehoord. Echt een woord waar theologen graag mee rondstrooien, is mijn ervaring. Maar wat is het eigenlijk? Een korte definitie zou kunnen zijn: de kunst van het vertolken. Het gaat over de soms grote stap die nodig is voor de interpretatie van een tekst. Over de ruimte tussen de tijd en plaats van een tekst toen en de tijd en plaats van de lezers van die tekst nu. Een tekst interpreteren gebeurt vaak onbewust, intuïtief, maar het is de kunst om daar ook iets expliciet van boven tafel te krijgen, om te kunnen toetsen of we een tekst goed begrijpen en toepassen.

Als vingeroefening van hermeneutiek hebben we twee predikanten gevraagd om een korte Bijbelstudie te schrijven over Johannes 8, over de overspelige vrouw. Het is aan u om te bepalen in hoeverre deze predikanten verschillen in hun uitleg van deze tekst. Grappig dat ze beiden refereren aan hetzelfde gedicht van Gerrit Achterberg. Een gedicht waar je op zich weer een hele hermeneutiek voor nodig hebt: 'En Jezus schreef in het zand'.

Hermeneutiek kan ook gebruikt worden als excuus. Om bijvoorbeeld de normativiteit van de Bijbel tussen haakjes te zetten. Hoe kunnen we met een hedendaagse, gereformeerde hermeneutiek voorkomen dat het zover komt? Dat is de vraag voor dit nummer. Dr. Wim Dekker grijpt terug op een artikel van dr. Graafland uit de allereerste Kontekstueel. Dr. Hans Snoek helpt ons op weg om één van de grote mannen van de hermeneutiek te begrijpen: Gadamer. Over de meer hedendaagse hermeneutische beweging naar de lezer, daar heeft dr. Willem Maarten Dekker zo zijn gedachten over. Evenals dr. Gerard den Hertog in het vierde artikel, legt hij de nadruk op de tegenspraak van een tekst, de teksten die ‘schuren’. Dr. den Hertog doet dat met een accent op de ethiek, balancerend tussen het interpreteren van de kale letter van de Bijbel enerzijds en het aan de kant schuiven van de tekst anderzijds. Vervolgens een bijdrage van drs. Jaap Haasnoot die laat zien dat niet alleen tijd, maar ook plaats en cultuur van invloed zijn op het begrijpen van de Bijbel.

Met het Laatst geboekt van ds. Piet de Jong en de Kroniek van burgemeester Jos Wienen is ook deze Kontekstueel weer goed gevuld.


Voorlaatste nummer: jaargang 29 nr.1 (sept. 2014)
thema:  Geloof in de publieke ruimte
Voor de inhoudsopgave
klik hier
Uit het redactief:

Soms heb ik het gevoel dat we hier zo bang zijn om anderen uit te sluiten, dat we zelf niets meer durven te zeggen.” Het interview dat Karin van den Broeke, preses van de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, eind augustus met het NRC had was spraakmakend. Zei ze daarin niet dat de koning te weinig over zijn geloof spreekt? In Nederland blijkt de schroom om voor je geloof uit te komen sterk aanwezig. Misschien dat onze Nederlandse tolerantie ons inderdaad parten speelt. Toch is de kerk niet weg uit de publieke ruimte, ik denk aan de kerkdienst na de vliegramp in Oekraïne en de klacht die de kerk indiende tegen de staat bij de Raad van Europa in verband met uitgeprocedeerde vluchtelingen. Welke wegen kan of moet de kerk in de publieke ruimte gaan?
Ds. Rob Visser zet meteen de toon met zijn bijbelstudie over pluralisme en tolerantie. Dr. Peter Verbaan laat de Anglicaanse theoloog en oud-aartsbisschop Rowan Williams aan het woord, die genoeg prikkelende uitspraken doet in zijn boek over geloof in de publieke ruimte om daar dit nummer mee te vullen. De bijdrages uit Engeland en Duitsland laten zien dat het net over de grens heel anders gesteld kan zijn, als het gaat om geloof in het openbaar. En in dit nummer kan het niet anders, dan dat ook de media aan bod komen, misschien wel de meest voor de hand liggende manier om geloof te uiten in de publieke ruimte. Drs. ing. Klaas van der Kamp vraagt zich af of de kerk wel met zijn boodschap bij de media terecht kan in Nederland. Last but not least laten we ook de scriba van de Protestantse Kerk aan het woord, die schrijft vanuit zijn overtuiging dat de eigenheid van de kerk niet mag leiden tot geloof achter de voordeur, maar juist inspireert om in het openbaar te spreken.
De bekende rubrieken Laatst geboekt, door dr. Peter Verbaan, en Kroniek, van de hand van ds. Piet de Jong kunt u weer achterin vinden. De laatste toont maar weer aan dat de kerken deze roerige zomerperiode niet gemist konden worden in de publieke ruimte. En wat de koning betreft: mocht Zijne Majesteit toch een keer geïnspireerd worden om een tipje van zijn spirituele sluier op te lichten, dan zou ons dat wellicht blij verrassen. Toch vraag ik me af of de kerk werkelijk kan opkijken van wat Zijne Majesteit dan zou zeggen. En of dat in lijn ligt van wat Williams en de diverse auteurs in dit nummer voor ogen hebben met het uiten en vorm geven van geloof in de publieke ruimte.  


Het nummer jaargang 28 nr. 5 (mei 2014)

Thema: Lastige liefde? Over homoseksualiteit en kerk
over 'de plaats van homoseksuelen in de gemeente van Christus'. 

is geheel uitverkocht.
U kunt de artikelen lezen en uitprinten 
via de inhoudsopgaveklik hier


Abonnement / losse nummers

Een abonnement kost € 25,00 per jaargang, voor studenten € 20,00.
Voor een nieuw abonnement, klik hier
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 5,00 (incl. porto), vanaf 5 exemplaren korting.
Voor losse nummers, klik hier

Voor vragen of opmerkingen over de website,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scroll to Top