logo

TWITTER KONTEKSTUEEL

Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú

wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd. foto's studiedag
Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie,
voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden.


Recent verschenen: 29e jaargang nr. 4 (mrt. 2015)
thema: Brandpunten van de verkondiging
Voor de inhoudsopgave, klik hier 
Voor een indruk van het nummer, lees het redactief


10 april: studiedag met dr. Bram van de Beek
'Schepping als lichtkring om het kruis'

Drs. Jos Wienen: Opening
Prof. dr. Bram van de Beek: Christus en de schepping. Motieven en achtergronden van mijn scheppingsleer in christologisch perspectief
Drs. Tjerk de Reus: 'Radicaal, maar ontspannend' – Een leesimpressie
Prof. dr. Eep Talstra: In gesprek I – Hoe lees ik als oudtestamenticus de studie van Bram van de Beek?
Dr. Dolf te Velde: In gesprek II – Hoe lees ik als systematisch theoloog binnen de gereformeerde traditie de studie van Bram van de Beek?
Prof. dr. Bram van de Beek: reactie op Eep Talstra en Dolf te Velde
Ds. Ad Verwijs: 'Gezien met andere ogen' – een leesimpressie
Dr. Hans Schaeffer: In gesprek III – Schepping als lichtkring om het kruis. Wat zijn de ethische implicaties?
Prof. dr. Bram van de Beek: reactie op Hans Schaeffer
Forumgesprek
Dr. Wim Dekker: Sluiting


Voorlaatste nummer 29e jaargang nr. 3 (jan. 2015)
thema: Wetenschap en een schuivend geloof

Voor de inhoudsopgave, klik hier

Uit het redactief:

Het thema van dit nummer raakt de kern van ons geloof. Velen hebben het geloof vaarwel gezegd, omdat ze het niet meer kunnen rijmen met wat ze in de wetenschap tegenkwamen. Bij misschien nog wel meer mensen leeft de gedachte dat gelovigen hopeloos achter lopen als het gaat om een deugdelijk en wetenschappelijk wereldbeeld. Mocht u denken; discussies over schepping en evolutie zijn aan mij niet zo besteed, dan hoop ik dat u door het lezen van dit nummer op andere gedachten wordt gebracht. Bijvoorbeeld door het interview met prof. Gijsbert van den Brink, die stelt dat het belangrijk is dat we als christenen enigszins op de hoogte zijn van wetenschappelijke inzichten, om zo met mensen in gesprek te kunnen gaan en verkeerde vooronderstellingen te ontmaskeren.

Dr. Arjan Markus opent dit nummer met een inleidend artikel over ‘wetenschap en een schuivend geloof’. Veel mensen hebben het idee dat wetenschap en geloof niet samen kunnen gaan, voor de één reden om het geloof niet serieus te nemen, voor de ander om de wetenschappen niet serieus te nemen. Voor iemand als Carel ter Linden was de evolutietheorie een struikelblok om te geloven in een goede God. Prof. Marcel Sarot deelt de conclusie die Ter Linden trekt niet en laat zien in welk spoor hij liever denkt. In het interview met Van den Brink wordt duidelijk hoe hij de wetenschappelijke stand van zaken over het ontstaan van de soorten rijmt met geloven in schepping en zondeval. Dr. Wim van Vlastuin geeft in zijn reactie op dit interview aan dat hij ervoor zou pleiten om Gods openbaring in de Schrift centraler en normatiever te zien dan Van den Brink volgens hem doet. We diepen een artikel van Van Ruler op uit de theologiegeschiedenis. Dr. Wim de Bruin leest dat artikel, ‘God en de chaos’, en laat zien wat dat voor licht op onze zaak kan werpen. Ook de Bijbelstudie is van Van Ruler, al is het dit keer meer een overdenkend artikel geworden dat raakt aan ons onderwerp. De lichtere kost tussendoor, vormen interviews van de hand van Joke Bosch-Klapwijk met twee biologiedocenten en twee studenten. Heeft de evolutietheorie hun godsbeeld veranderd en zo ja; hoe?

Persoonlijke spiritualiteit en liturgie vormen de toon van het Laatst geboekt van dr. Hans Schaeffer. Passend bij de tijd van het jaar waarin de dagen zo kort zijn, komen we even tot bezinning. Aan het einde van 2014 heeft prof. Gerard den Hertog nog eens wat gebeurtenissen op het grensvlak van geloof en samenleving de revue laten passeren. In de Kroniek vinden we zijn bespiegelingen daarover. Ik hoop dat u in deze stille januarimaand met deze Kontekstueel weer genoeg hebt om uw gedachten te verrijken.  

reactie van een lezer, klik hier


Abonnement / losse nummers

Een abonnement kost € 25,00 per jaargang, voor studenten € 20,00.
Voor een nieuw abonnement, klik hier
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 5,00 (incl. porto), vanaf 5 exemplaren korting.
Voor losse nummers, klik hier

Voor vragen of opmerkingen over de website,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

fff

Scroll to Top