logo

TWITTER KONTEKSTUEEL

Kontekstueel, tijdschrift voor gereformeerd belijden nú

wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd.
Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie,
voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden.


Vox Voetianorum
Gedurende aan aantal jaren is Kontekstueel door Johan Verboom besproken in Vox Voetianorum, het blad van de Gereformeerde Theologen Studentenvereniging. Hij deed dat, zoals hij schrijft, 'om u de liefde voor dit tijdschrift bij te brengen'.
In het laatst verschenen nummer van Vox geeft hij een bespreking van de nummers 3 en 4 van 2014. Helaas is dit ook het laatste nummer van dat tijdschrift, want het houdt op te verschijnen. U kunt hier de bijdrage in Vox Voetianorum lezen.


Deze maand verschijnt 29e jaargang nr. 3 (jan. 2015)
thema: Wetenschap en een schuivend geloof

Voor de inhoudsopgave, klik hier
Uit het redactief:

Het thema van dit nummer raakt de kern van ons geloof. Velen hebben het geloof vaarwel gezegd, omdat ze het niet meer kunnen rijmen met wat ze in de wetenschap tegenkwamen. Bij misschien nog wel meer mensen leeft de gedachte dat gelovigen hopeloos achter lopen als het gaat om een deugdelijk en wetenschappelijk wereldbeeld. Mocht u denken; discussies over schepping en evolutie zijn aan mij niet zo besteed, dan hoop ik dat u door het lezen van dit nummer op andere gedachten wordt gebracht. Bijvoorbeeld door het interview met prof. Gijsbert van den Brink, die stelt dat het belangrijk is dat we als christenen enigszins op de hoogte zijn van wetenschappelijke inzichten, om zo met mensen in gesprek te kunnen gaan en verkeerde vooronderstellingen te ontmaskeren.

Dr. Arjan Markus opent dit nummer met een inleidend artikel over ‘wetenschap en een schuivend geloof’. Veel mensen hebben het idee dat wetenschap en geloof niet samen kunnen gaan, voor de één reden om het geloof niet serieus te nemen, voor de ander om de wetenschappen niet serieus te nemen. Voor iemand als Carel ter Linden was de evolutietheorie een struikelblok om te geloven in een goede God. Prof. Marcel Sarot deelt de conclusie die Ter Linden trekt niet en laat zien in welk spoor hij liever denkt. In het interview met Van den Brink wordt duidelijk hoe hij de wetenschappelijke stand van zaken over het ontstaan van de soorten rijmt met geloven in schepping en zondeval. Dr. Wim van Vlastuin geeft in zijn reactie op dit interview aan dat hij ervoor zou pleiten om Gods openbaring in de Schrift centraler en normatiever te zien dan Van den Brink volgens hem doet. We diepen een artikel van Van Ruler op uit de theologiegeschiedenis. Dr. Wim de Bruin leest dat artikel, ‘God en de chaos’, en laat zien wat dat voor licht op onze zaak kan werpen. Ook de Bijbelstudie is van Van Ruler, al is het dit keer meer een overdenkend artikel geworden dat raakt aan ons onderwerp. De lichtere kost tussendoor, vormen interviews van de hand van Joke Bosch-Klapwijk met twee biologiedocenten en twee studenten. Heeft de evolutietheorie hun godsbeeld veranderd en zo ja; hoe?

Persoonlijke spiritualiteit en liturgie vormen de toon van het Laatst geboekt van dr. Hans Schaeffer. Passend bij de tijd van het jaar waarin de dagen zo kort zijn, komen we even tot bezinning. Aan het einde van 2014 heeft prof. Gerard den Hertog nog eens wat gebeurtenissen op het grensvlak van geloof en samenleving de revue laten passeren. In de Kroniek vinden we zijn bespiegelingen daarover. Ik hoop dat u in deze stille januarimaand met deze Kontekstueel weer genoeg hebt om uw gedachten te verrijken.  


Laatst verschenen nummer: 29e jaargang nr. 2 (nov. 2014)

thema: Gereformeerde hermeneutiek.
Heeft de Bijbel het voor het zeggen?

Voor de inhoudsopgave, klik hier

Uit het redactief:

Hermeneutiek. Dat is een woord dat ik voor mijn studie nooit (bewust) had gehoord. Echt een woord waar theologen graag mee rondstrooien, is mijn ervaring. Maar wat is het eigenlijk? Een korte definitie zou kunnen zijn: de kunst van het vertolken. Het gaat over de soms grote stap die nodig is voor de interpretatie van een tekst. Over de ruimte tussen de tijd en plaats van een tekst toen en de tijd en plaats van de lezers van die tekst nu. Een tekst interpreteren gebeurt vaak onbewust, intuïtief, maar het is de kunst om daar ook iets expliciet van boven tafel te krijgen, om te kunnen toetsen of we een tekst goed begrijpen en toepassen.

Als vingeroefening van hermeneutiek hebben we twee predikanten gevraagd om een korte Bijbelstudie te schrijven over Johannes 8, over de overspelige vrouw. Het is aan u om te bepalen in hoeverre deze predikanten verschillen in hun uitleg van deze tekst. Grappig dat ze beiden refereren aan hetzelfde gedicht van Gerrit Achterberg. Een gedicht waar je op zich weer een hele hermeneutiek voor nodig hebt: 'En Jezus schreef in het zand'.

Hermeneutiek kan ook gebruikt worden als excuus. Om bijvoorbeeld de normativiteit van de Bijbel tussen haakjes te zetten. Hoe kunnen we met een hedendaagse, gereformeerde hermeneutiek voorkomen dat het zover komt? Dat is de vraag voor dit nummer. Dr. Wim Dekker grijpt terug op een artikel van dr. Graafland uit de allereerste Kontekstueel. Dr. Hans Snoek helpt ons op weg om één van de grote mannen van de hermeneutiek te begrijpen: Gadamer. Over de meer hedendaagse hermeneutische beweging naar de lezer, daar heeft dr. Willem Maarten Dekker zo zijn gedachten over. Evenals dr. Gerard den Hertog in het vierde artikel, legt hij de nadruk op de tegenspraak van een tekst, de teksten die ‘schuren’. Dr. den Hertog doet dat met een accent op de ethiek, balancerend tussen het interpreteren van de kale letter van de Bijbel enerzijds en het aan de kant schuiven van de tekst anderzijds. Vervolgens een bijdrage van drs. Jaap Haasnoot die laat zien dat niet alleen tijd, maar ook plaats en cultuur van invloed zijn op het begrijpen van de Bijbel.

Met het Laatst geboekt van ds. Piet de Jong en de Kroniek van burgemeester Jos Wienen is ook deze Kontekstueel weer goed gevuld.


Abonnement / losse nummers

Een abonnement kost € 25,00 per jaargang, voor studenten € 20,00.
Voor een nieuw abonnement, klik hier
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 5,00 (incl. porto), vanaf 5 exemplaren korting.
Voor losse nummers, klik hier

Voor vragen of opmerkingen over de website,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scroll to Top