Skip to main content

Archief 2016

30e jaargang nr. 3 (januari 2016)
thema: Creatief rondom het avondmaal

Redactief
T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Jezus’ missie
Lukas 5:27-39
Drs. A.E.M. Gooijer-Snel

Het avondmaal in de praktijk
J.A.G. Bosman MA en dr. J.H.F. Schaeffer

Gereformeerde inflatie van de beleving van het Avondmaal          
Ds. P.L. de Jong

Met de gemeente aan Tafel
Dr. P.A. Verbaan

Met de gemeente in gesprek over het Avondmaal
     Bijlage 1: Enquete avondmaal in de gemeente
     Bijlage 2: Huiskringavond rondom het Heilig Avondmaal
     Bijlage 3: Catechesemateriaal: Avondmaal vieren - waarom eigenlijk?
     Bijlage 4: Flyer
     Bijlage 5: Thema's groepsgesprekken gemeenteavond
Ds. W.P. Vermeulen                                                                                 

‘Wie kent de eenvoud van het breken…?’
Dr. E.R. Jonker

Getuigen in een seculiere tijd
Laatst geboekt
Ds. G. van Meijeren

Naastenliefde
Kroniek
Drs. J. Wienen


30e jaargang nr. 4 (maart 2016)
thema: Kerstening – ontkerstening -  herkerstening van Europa

Redactief
T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Europa
Handelingen 16:6
Dr. O. Noordmans

Dankbaarheid voor het werk van Bonifatius
Ds. H.C. Marchand

Van Refo500 naar Refo5000
Europese religiegeschiedenis in perspectief
Prof. dr. F.A. van Lieburg

Gods werelddeel
Ds. C. Blenk

Europa en het evangelie: een paradoxale verhouding
Prof. dr. E. van de Poll

Waarden in het ontkerstende Europa
Drs. J. Wienen

Niet te stillen verlangen naar God?
Dr. W. Dekker

Leven zonder geloof
Laatst geboekt
Ds. H.M. Schormans-Marchand

Eerherstel voor Bonifatius
Kroniek
Ds. P.L. de Jong


30e jaargang nr. 5 (mei 2016)
thema: Noordmans 'Kerk en toekomst'

Redactief
T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Wat de kerk te doen heeft: de tijd uitkopen
Efeziërs 5:16
Ds. A.J. Zoutendijk

Inleiding bij een herontdekt artikel
Drs. C.C. den Hertog

Kerk en toekomst
Dr. O. Noordmans

Ascese als doodsnood: kerk zonder voortgang
Dr. A. van de Beek

Reactie: ontspannen inspannen
Dr. G.J.N. de Korte

Reactie: Kerk 2025 in het licht van Noordmans
Dr. A.J. Plaisier

Reactie: de kerk gaat nooit verloren
Dr. A.L.Th. de Bruijne                                                                          

Schatgraven
Dr. W. van Vlastuin                                                                             

Blue Monday 
Laatst geboekt
Ds. C.C. den Hertog

Keuzes maken
Kroniek
Dr. G.C. den Hertog


30e jaargang nr. 6 (juli 2016)
thema: Vluchtelingen

Redactief
T.W.D. Prins

Met passie getuigen
Openbaring 11:1-14
J. Verboom

Het gelaat van de vluchteling
J. Wienen

Gereformeerde protestanten op de vlucht sinds de Reformatie
M.G.K. van Veen

God Zelf gaat als vluchteling met ons mee
Calvijn als ‘asieltheoloog’
M.A. van den Berg

Overwin de angst voor het vreemde door gastvrijheid
D.J. Couvée

Zegeningen dankzij spanningen             
De snelgroeiende Arabischtalige gemeente Oase
J. van Noppen

Vluchtelingen als beheersingsvraagstuk
W.H. Dekker

Nederlander met de Nederlanders
W. Dekker

Gewone mensen met een ziel
Laatst geboekt
P.L. de Jong

Kerk en staat
Kroniek
J. Wienen


31e jaargang nr. 1 (sept. 2016)
thema: Spreken over God

Inhoudsopgave

Redactief
T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Blijven bij het Woord
2 Timotheüs 3:14, 15
Ds. G. Lugthart

Samuel Wells. Kennismaking met een boeiend theoloog
Ds. W.P. Vermeulen

Onze Vader. Christelijk spreken over God
Ds. G.J. van Meijeren

Wat geloven wij werkelijk?
Jan Taeke Bakker (1924-2012)
Dr. G.C. den Hertog

Een liturgie die verandert
Dr. J.H.F. Schaeffer

Karl Barth en Israël
Dr. W. Dekker

Slow reading
Laatst geboekt
Dr. J.H.F. Schaeffer

Verbeeldingskracht
Kroniek
Ds. G. van Meijeren


31e jaargang nr. 2 (nov. 2016)
thema:Helden

Inhoudsopgave

Redactief
T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Ananias, de onmisbare man op de achtergrond
Handelingen 9:10-19                                                              
Ds. A.M.D. van Briemen

Heiligen, een verkenning in de Bijbel                                
Dr. W.M. de Bruin

Samen met alle heiligen                                       
Dr. G. Heitink

Uytnement Voorbeeldt der Godtzaligheydt   
Gereformeerde gedragsmodellen voor zeventiende-eeuwse gelovigen
Dr. J. Exalto

Helden voor meer dan één dag                                          
Ds. C. van den Berg

Ad den Besten                                                                           
Drs. Tj. de Reus

Angela Merkel                                                                           
Dr. B.A. de Graaf

Marilynne Robinson                                                                
Ds. M. Blootens

C.H. Spurgeon                                                                            
Ds. Joz. A. de Koeijer           

Oorlog                                                                                         
Laatst geboekt
T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Vaste grond?!                                                                           
Kroniek
Dr. G.C. den Hertog

Een profetische stem                                                               
Tijdbetrokken vreemdelingschap, verzameld werk van G. Boer
Ds. E.K. Foppen