Skip to main content

Archief 2017

31e jaargang nr. 3 (januari 2017)
thema:
Het is begonnen met Luther. 500 jaar Reformatie

Redactief
T.W.D. Prins-van den Bosch MA
(vertaling citaat Bondspresident Gauck)
Het woord als bevrijding
2 Timotheüs 2:9      
Revd H. Howarth-De Greef
Luthers kruistheologie voor vandaag    
Dr. E. van der Veer
“De theoloog van het kruis spreekt de werkelijkheid uit”        
De prediking van de rechtvaardiging van de goddeloze  
Dr. H. de Leede
Controverse: avondmaal en eucharistie           
Dr. B. Loonstra
Mijn keuze van Luther (1):                 
‘Door zijn priesterschap heerst hij over God’                                    
Dr. W.M. Dekker
Mijn keuze van Luther (2):
‘Sola experientia facit theologum’                                                            
Dr. A. de Reuver
Mijn keuze van Luther (3):
Luther nodigt uit tot gesprek
Ds. W.T.V. Verhoeven                                                                                         
Mijn keuze van Luther (4):
Een preek naar mijn hart
H.N.R. Visser BA
Mijn keuze van Luther (5):
Luther, gevangene van het Woord                                                             
dr. W. van Vlastuin
Column: katholieker dan de paus
F. Houweling MA    
Bekering         
Laatst geboekt
Ds. A.F. de Fijter
Wij leven in een donkere tijd 
Kroniek
Ds. P.L. de Jong


31e jaargang nr. 4 (maart 2017)
thema: Liturgie als oefening voor het leven

Redactief      
T.W.D. Prins-van den Bosch MA
Op adem komen in de wachttoren
Habakuk 2:1    
Ds. B.J.P. de Bruin
Steek de discussie eens anders in!     
Dr. A. Markus en ds. M.J. Ouwerkerk-Louter
Liturgie als morele vorming      
Ds. H.S. Mosterd
De vormende kracht van de gereformeerde eredienst  
Dr. J.H.F. Schaeffer
Zingen als God's companion    
Ds. W.P. Vermeulen
Een nieuw lied leren   
Trainen in oncomfortabel christendom
Dr. E. van ‘t Slot
Recht doen aan moslims en trouw liefhebben
Ds. M. van Laar     
Toekomstscenario’s
Laatst geboekt
Dr. P.A. Verbaan
Stem wijzer
Kroniek
Drs. J. Wienen


31e jaargang nr. 5 (mei 2017)
thema: Sola scriptura, maar welke scriptura?

Redactief  
T.W.D. Prins-van den Bosch MA
Bevrijd uit de lethargie
Johannes 20:19-23 
Ds. A.B. van Campen

Wat is de beste Griekse tekst van het Nieuwe Testament?      
Dr. M.J. de Jong
Tekstvariatie en bijbelvertaling
Enkele kanttekeningen   
Dr. J. van Bruggen
Tussen gegevens en geloven      
De bronteksten van de Bijbel in het onderzoekslab
Dr. E. Talstra

God moves in a mysterious way            
Over de lange weg die de Bijbel heeft afgelegd
Dr. S. Janse

Melaats!       
Ds. M. Treuren
Zo eenzaam… 
Drs. R. Smit
De juiste woorden vinden in het Ellomwe      
Drs. I. Visser
Bijbel vertalen met Lika-onderwijzers
Ds. G. de Wit  
Een ongelovige heilige         
Laatst geboekt
Ds. C.C. den Hertog

Het volk heeft gesproken    
Kroniek
Dr. G.C. den Hertog


31e jaargang nr. 6 (juli 2017)
thema: Liberale theologie versus orthodoxe theologie

Redactief
Drs. P.L de Jong
Ga in je kracht staan
Efeze 6: 10              
Ds. M. Roelofse
In Memoriam ds Hette Abma
Wim Dekker
Vrijdenken én gehoorzamen    
In gesprek met en over `Liberaal Christendom’
Dr. P.A. Verbaan

Liberale theologie-over God gesproken
Dr. A. Markus
Liberaal of Kontekstueel bijbellezen
Dr. J.H.F. Schaeffer
Hebt u de toekomst? 
Vragen aan het liberale christendom
Dr. E.P. Meijering

Vrijheid, liefde, seks     
Dr. W.H. ten Boom
Dystopie      
Laatst geboekt
Ds. H.M. Marchand

Intellectuele bevindelijkheid
Waarom ik mij protestant voel
N.a.v. 500 jaar reformatie en protestantisme
Dr. W.P. van den Bercken

Kroniek    
Ieder zijn eigen bubbel
Drs. P.L. de Jong


32e jaargang nr. 1 (sept. 2017)
thema: Laten wíj bidden!

Inhoudsopgave
Redactief                                                                                                                      
Drs. P.L. de Jong
Heer, leer ons bidden
Lukas 11: 1-13                                                                                          
Ds. A.W.J. Theunisse
Biddende  Gemeente                                                                                          
De eredienst als oefenplaats voor het gebed
Dr. P. Veerman
Samen blijven bidden in een seculiere tijd                                      
Dr. J. Hoek
Bidt zonder ophouden                                                                                   
Ds. W.L. Terlouw
Vast of vrij
De waarde van liturgische gebeden                                                        
Dr. J.H.F. Schaeffer
Bidden in een kerkdienst                                                                   
Enkele overwegingen voor de praktijk
Dr. J.H.F Schaefer
Bewust en ruimhartig gereformeerd                                                    
Dr. F.G. Immink
Wie oren heeft om te horen                                                              
Reacties op `Liberale theologie versus orthodoxe theologie’
Dr. H.S. Benjamins, drs. J.G. Offringa en dr. W.H. Slob
Stigmata van de eenzaamheid                                                           
Laatst geboekt
Ds. M.J. Ouwerkerk-Louter                                                                                
Deze zomer……..                                                                                                 
Kroniek
Dr. G.C. den Hertog  


32e jaargang nr. 2 (nov. 2017)
thema: En de aarde bracht voort

Redactief        
T.W.D. Prins-van den Bosch MA
Vluchtgedrag
Psalm 11 
Ds. M. Zeeman

Is dít onze God?  
Dr. H.G.L. Peels
Een mens te zijn op aarde  
Het theologisch perspectief op de mens naast het natuurwetenschappelijke
Dr. A. Huijgen

Gevallen, maar niet in één keer   
Iets over de betekenis van Genesis 2 en 3
Dr. W.M. Dekker

Gods aangepaste spreken over de schepping  
Dr. M.J. Paul
Hoe nu verder?
Dr. G. van den Brink
Schepping en evolutie – lessen uit het debat
Dr. A. Markus  
Liefde als antwoord
Laatst geboekt
Dr. W. Dekker

De mestvaalt van de geschiedenis
Kroniek
Drs. J. Wienen