Skip to main content

Archief 2023

37e jaargang nr. 3 (januari 2023)
thema: Altijd alarmtoestand: leven in crisistijd

Redactief                                                                                       
Daniël Maassen van den Brink

Kijk naar de vijgenboom                                                               
Lucas 21:29
Dick van de Linde

Crisis!                                                                                           
Beatrice de Graaf

Omgaan met crisis in het Oude Testament                                           
Marjo Korpel

Christus en crisis                                                                        
Het Nieuwe Testament in het licht van de crisis
Arjan van den Os

De mens voor God                                                                        
Crises in de vijfde eeuw
Aza Goudriaan

Preken in tijden van crises                                                            
Theo Pleizier

Doordachte theologie                                                                    
Naar aanleiding van de bundel ‘Doordacht spreken over God’
Arnold Huijgen

Schuld en moederliefde                                                               
Laatst geboekt
Hanneke Ouwerkerk

Somber, (on)verdraagzaam, Calvinist?                                        
Kroniek
Jos Wienen

-----------------------------------------------

37e jaargang nr. 4 (maart 2023)
thema: Let’s talk about Sacks

Redactief                                                                            
Jeroen Hagendijk

Besnijdenis verandert biologie in spiritualiteit                            
Hosea 2:16-22
Jonathan Sacks

Een leven in dienst van hoop                                                        
Over Jonathan Sacks
Jan Jorrit Hasselaar

Wat zegt de Joodse traditie over de Thora?                                
De Bijbeluitleg van Jonathan Sacks
Sam Janse

Jonathan Sacks in een christelijk leerhuis                                    
Wim Dekker

Joodse exegese als inspiratiebron voor christenen?                    
Michael Mulder

Een politiek van hoop                                                                    
Henri Bontenbal

Jonathan Sacks over leiderschap                                                  
Marcel Poorthuis

Wat als… het anders was gegaan?                                              
Laatst geboekt
Leneke Marchand

Oekraïne                                                                                        
Kroniek
Gerard den Hertog

-----------------------------------------------

37e jaargang nr. 5 (mei 2023)
thema: Gereformeerd belijden nú

Redactief                                                                                  
Daniël Maassen van den Brink

De particulariteit van God                                                            
Jesaja 43:3-4
Jeroen Hagendijk

Uitnodigend gereformeerd                                                           
Wim Dekker

Over gereformeerd-zijn                                                               
In gesprek met Henk van den Belt en Gijsbert van den Brink
Daniël Maassen van den Brink en Gerrit van Meijeren

‘Wie ik ook ben, Gij kent mij – ik ben van U, mijn God’             
De actualiteit van het spreken over de verkiezende God
Niels den Hertog

Bang voor hermeneutiek?                                                          
Een pleidooi voor hermeneutisch bewustzijn
Jeroen Hagendijk en Arjan Markus

Wij zijn een Woordkerk                                                                
De gereformeerde eredienst
Piet de Jong

Hollen en stilstaan                                                                         
Over heiliging nú
David de Jong

De oneindigheid en grenzen van verbeelding                              
Laatst geboekt
Johan Visser

Seksueel misbruik                                                                         
Kroniek
Jos Wienen

-----------------------------------------------

37e jaargang nr. 6 (juli 2023)
thema: Zomernummer

Redactief                                                                                    
Jeroen Hagendijk

Een eindeloos gesprek                                                                  
Handelingen 17:2
Ben Heijting

Overwegingen bij nieuwe liturgische interesse                                                  
Martine Oldhoff

Bidden met de Psalmen                                                                
De leeswijzer van Bonhoeffer
Wim Dekker

Vroom, vrij en vrolijk                                                                                
Een pleidooi voor veel liefde voor de belijdenis
Niels den Hertog

Strijd om de ziel                                                                            
Gerrit van Meijeren

Boeken vol zorg om ons leven en sterven                                   
Laatst geboekt
Gert de Goeijen

De erfzonde van Nederland                                                          
Kroniek
Piet de Jong

-----------------------------------------------

37e jaargang nr.  7 (september 2023)
thema: Oproep tot omkeer

Redactief                                                                                 
Jeroen Hagendijk

Tohu wabohu in de achtertuin                                                     
Jeremia 4:23-27
Pieter Baas

Inkeer en omkeer                                                                         
Bert de Leede

Het ik in de bekering                                                                    
Bram van de Beek

Therapeuten en predikers: groei en bekering                              
Hanneke Schaap-Jonker

Bekering, antithese en verbinding                                               
Stefan Paas

Plaats voor de biecht                                                                     
Jan Martijn Abrahamse

Bekering in relatie tot het Koninkrijk en de machten                 
Richard Saly

Bondgenoten tegen het efficiëntiedenken                                   
Laatst geboekt
Jan Reijm

Over het belang van komma’s                                                     
Kroniek
Gerrit van Meijeren

-----------------------------------------------

37e jaargang nr.  8 (november 2023)
thema: De Heer, de leer en de goede sfeer

Redactief                                                                                     
Daniël Maassen van den Brink

Voorbeeldgelovigen                                                                      
Hebreeën 13:7
Piet de Jong

De balanceeract van de christelijke ethiek                                  
Theo Boer

Heelheid en reinheid                                                                     
In gesprek met Rozemarijn van ’t Einde en Rinie van Reenen
David de Jong en Barbara Lamain

Reinheid en eenheid                                                                      
De gedeelde levenswandel en ethiek van de eerste christenen
Marten van Willigen

Jezus is Heer                                                                                 
Romeinen 14 als model voor ethische discussies
Arjan Markus

Tucht: vrucht of klucht?                                                                
Gert de Goeijen

Over mennonieten, welvaartsevangelie en samen lijden           
Laatst geboekt
Barbara Lamain

Belijden nú?!                                                                                  
Kroniek
Gerard den Hertog