Skip to main content

37e jaargang nr.  7 (september 2023)
thema: Oproep tot omkeer

Jeroen Hagendijk
Redactief

Als in het jaar 410 Alarik de stad Rome plundert, zijn er (vrouwelijke) gelovigen die zelfmoord plegen of overwegen om dat te doen. Ze hopen op die manier hun lichamen te behoeden voor grotere zonden (zoals verkrachting) wanneer ze in de handen van hun vijanden vallen. Augustinus schrijft in De stad van God (I.26) over dat voorval en verbiedt gelovigen om zichzelf te doden. Hij maakt daarbij het onderscheid tussen slachtoffers en daders. De zonden van de dader, zijn niet de zonden van het slachtoffer. Je mag jezelf niet doden vanwege de zonden van een ander. En, vindt Augustinus, een christen mag zichzelf ook niet doden vanwege zijn of haar eigen vroegere zonden: ‘vanwege die zonden heeft hij dit leven veeleer nodig om ze door boetvaardigheid te laten helen.’
Dat laatste zinnetje zegt zoveel. Zou je zo’n zinnetje vandaan nog zó op deze manier kunnen horen? Dat we spreken over onze tijd op aarde als tijd om onze vroegere zonden te laten helen? Wie gaat er nog met pensioen om zich nog eens uitgebreid aan de boetvaardigheid te zetten? Ze zullen je gek aankijken als je als pastor erover begint tijdens het pastorale bezoek.
Dit nummer gaat over inkeer, bekering, of boetvaardigheid. Ons redactielid Wim Dekker schreef het boek Oproep tot omkeer dat verscheen in de eerste helft van dit jaar. De redactie heeft (zonder Wim en dus vóór Wim) een nummer opgezet waarin verschillende auteurs op zijn boek reageren. Het is een spannend nummer geworden waarin zowel bijval als kritiek te horen is. Ik ben heel blij met het resultaat en hoop dat het bijdraagt aan het gesprek over de betekenis van bekering.
Ons blad verschijnt zes keer per jaar. Toch telt deze jaargang opeens een zevende verschijning. Hieronder wordt dat door het bestuur toegelicht. Verder laat ik weten dat ik mijn werkzaamheden als eindredacteur na vijf jaar overdraag op een nieuw redactielid: Rens de Ronde. Rens is pas afgestudeerd aan de predikantenmaster en zal vers van pers zitting in de redactie nemen. Samen met Daniël zal hij verantwoordelijk zijn voor de eindredactie. Voor dit nummer is hij al druk in de weer geweest. Hartelijk welkom, Rens!

J.J. Hagendijk is predikant van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Delfshaven en eindredacteur van Kontekstueel. Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bericht van het bestuur:
De oplettende lezer zal hebben opgemerkt dat dit nummer van Kontekstueel als volgordenummer 37/7 draagt en zich afvragen: hoe kan dat? Ik heb toch betaald voor zes nummers. Inderdaad en u zult zelfs in november nog nummer 37/8 ontvangen! Dat zit zo: u hebt waarschijnlijk wel gelezen dat redactie en bestuur van Kontekstueel bezig zijn met een nieuwe lay-out voor ons blad. Elke tien jaar is dat aan de orde. Als bestuur hebben wij nu besloten om een al langer levende wens om de jaargangen van Kontekstueel parallel te laten lopen aan het kalenderjaar te combineren met de realisatie van een nieuwe lay-out. Daarom hebben we besloten om jaargang 37 eenmalig uit te breiden met de nummers 7 en 8 zodat we per januari 2024 een nieuwe jaargang van dan weer zes nummers kunnen starten in een nieuw jasje. Wel hebben wij moeten besluiten om de abonnementsprijs, die sinds 2010 op € 25,- staat, vanwege de in de afgelopen jaren gestegen druk- en verzendkosten te verhogen naar € 30,-. Wij hebben met de redactie ons beraden op ons uitgangspunt, zoals weergegeven op de omslag. Dat blijft ongewijzigd: Tijdschrift voor Gereformeerd belijden nu! Daaraan blijft de gehele redactie, met mannen van het eerste uur, zoals Wim Dekker en Piet de Jong, maar ook met regelmatig nieuw aantredende redactieleden vol inzet en niet aflatende betrokkenheid gestalte geven!

  • Hits: 801