Skip to main content

37e jaargang nr.  8 (november 2023)
thema: De Heer, de leer en de goede sfeer

Inhoudsopgave
Redactief                                                                                   
Daniël Maassen van den Brink

Voorbeeldgelovigen                                                                      
Hebreeën 13:7
Piet de Jong

De balanceeract van de christelijke ethiek                                  
Theo Boer

Heelheid en reinheid                                                                     
In gesprek met Rozemarijn van ’t Einde en Rinie van Reenen
David de Jong en Barbara Lamain

Reinheid en eenheid                                                                      
De gedeelde levenswandel en ethiek van de eerste christenen
Marten van Willigen

Jezus is Heer                                                                                 
Romeinen 14 als model voor ethische discussies
Arjan Markus

Tucht: vrucht of klucht?                                                                
Gert de Goeijen

Over mennonieten, welvaartsevangelie en samen lijden           
Laatst geboekt
Barbara Lamain

Belijden nú?!                                                                                  
Kroniek
Gerard den Hertog

 

  • Hits: 760