Skip to main content

Archief 2005

januari 2005 (19e jaargang nr. 3)
De hel is uit de mode

Geen angstig vermoeden van hemel of hel
Bijbelstudie n.a.v. Mattheüs 25:31-46

ds. G. de Fijter   
Bijbels spreken over de hel
dr. J. Hoek   
Het heil der hel    
dr. T.H. van der Hoeven   
Hel en verdoemenis bij Dante
dr. A.J. Plaisier   
Hel en oordeel in de gereformeerde theologie vandaag    
dr. A.H. van Veluw   
Laatst Geboekt: Geloven dichtbij het leven
drs. Wim Dekker
Kroniek: Over angst, vrijmoedigheid en arrogantie
ds. J. Maasland     


 

april 2005 (19e jaargang nr. 4)
Eén kerk in meervoud. Over pluraliteit in de kerk

De Heilige Geest en ons lijkt het goed...   
Enkele bijbelstheologische opmerkingen bij Handelingen 15:28

dr. R. de Reuver   
Eén kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de
ecclesiologische waarde van pluraliteit 
  
dr. J. Haitsma
Katholiciteit en pluraliteit   
dr. ir. J. van der Graaf
Onder één kerkdak, maar zelf een kamer kiezen.
Over eenheid en pluraliteit in de kerk   

drs. P.L. de Jong
'In het huis van mijn Vader zijn vele woningen'. Nawoord bij de
bijdragen van dr. ir. J. van der Graaf en ds. P.L. de Jong
dr. R. de Reuver
Grenzen aan de pluraliteit. Een verhaal uit de praktijk    
drs. Hilde Graafland   
Pluraliteit als ecclesiologisch begrip    
prof. dr. W. van 't Spijker
Laatst Geboekt        
Marja Brak   
Kroniek
dr. P. van den Heuvel


juni 2005 (19e jaargang nr. 5)
Contextueel pastoraat

Spreken is goud. Bijbelstudie n.a.v Psalm 32   
drs. Gert Vierwind   
Wij hebben weinig woorden   
gedicht van André F. Troost   
Wij staan met anderen aan onze hand voor God.
In gesprek met dr. Hanneke Meulink-Korf
over contextueel pastoraat

C. Verduijn en mw. drs. A.L. Rijken-Hoevens
Contextuele therapie en pastoraat.
Een introductie

mw. dr. J.W. van Saane   
Geloof in relaties. Een persoonlijke impressie   
A.F. de Fijter   
Contextueel pastoraat, al gaande en horende...   
Een persoonlijke impressie

drs. N. de Boo   
Peuteren aan draden. Theologische opmerkingen
en vragen bij het contextueel pastoraat

dr. H.C. van der Meulen   
Er dreigen hier generaties verloren te gaan en
wij kunnen ze niet bereiken.
Dominees schrijven elkaar (1)   

drs. W.F. Schormans en dr. L. Westland   
Kroniek: Over de paus, profetisme en vrijheid     
drs. P.J. Verhagen   


juli 2005 (19e jaargang nr. 6)
Het Woord van God is niet gebonden

 

Het Woord van God is niet gebonden.  
Een bijbelstudie over 2 Timotheüs 2:1-9

dr. A. Noordegraaf   
Spiritueel bijbellezen   
prof. dr. M. den Dulk   
Literair bijbellezen   
mw. drs. Gerda van de Haar   
Lento luidt het tempo. Over meditatief bijbellezen     
dr. Wim M. Reedijk   
Lezen door de bril van een ander.  
Contextueel intercultureel bijbellezen   
drs. Wout van Laar   
Ik vind het een verleiding mensen enkel te bevestigen     
Dominees schrijven elkaar (2)

drs. W.F. Schormans en dr. L. Westland   
Laatst geboekt   
prof. dr. G.C. den Hertog
Kroniek. Bevindelijkheid in literatuur
ds. Jan Maasland   


oktober 2005 (20e jaargang nr. 1)
Is Jezus uit beeld?

 

Jezus uit beeld? Als het steeds vaker alleen over God gaat...   
ds. G.H. Frederikze   
Geen God zonder Jezus en geen Jezus zonder God.  
Een herinnering aan Luthers kruistheologie

drs. W.M. Dekker
Zonder Jezus Christus geen waarachtige kennis van God   
dr. A.A. Spijkerboer   
Waarom het zonder Jezus niet gaat.  
God is weer in maar Jezus is uit   

dr. G. van den Brink
Het draait om Jezus, maar het gaat om God.  
De plaats van Jezus in het pastorale gesprek   

dr. P.J. Visser
Zijn we een domineeskerk geworden?     
Dominees schrijven elkaar (3)   

dr. L. Westland en drs. W.F. Schormans   
Laatst geboekt   
drs. P.A.Verbaan   
Kroniek: De Paus in Keulen, de SGP en de vrouw
drs. J. Wienen   


december 2005 (20e jaargang nr. 2)
De God van passies, niet van Calvijn?!

Tranen, kussen, omhelzingen.
Meditatie n.a.v. Handelingen 20:17-21 en 28-38 
  
drs. A.J. Zoutendijk   
Dr. Ad Verbrugge over de emotiecultuur   
drs. W.M. Dekker   
Godservaringen in een belevingscultuur:  
theologische reflecties

prof. dr. C. van der Kooi   
Wie ben ik? Wie mag ik zijn?     
Een gesproken column op de lezersdag

prof. dr. G.C. den Hertog
Missionair zijn. Maar wat is dan onze boodschap?
Naar aanleiding van de visie van
prof. dr. A. van de Beek

drs. Wim Dekker 
  
Mijn familie en vrienden zijn vrij als ik werk
Dominees schrijven elkaar (4)

dr. L. Westland en drs. W.F. Schormans   
Laatst geboekt. Wit-zwarte denkschema's   
mw. drs. A.L. Rijken-Hoevens   
Kroniek. Leren leven van de verwondering   
drs. P.J. Verhagen