Skip to main content

Archief 2002

februari 2002  (16e jaargang nr. 3)
De verdwijnende hemel

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1603.pdf18.88 MB

Van de redactie
Drs. P.L. de Jong

De Gelijkenis van de Zaaier
Bijbelstudie n.a.v. Mattheüs 13
Drs. C.J. van den Boogert

Heeft Europa nog een hemel?
N.a.v. H.W. von der Dunk 'De verdwijnende hemel'.
Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw
Drs. J. Wienen

De verdwijnende hemel
en de onaantastbaarheid van de menselijke autonomie
prof. dr. G.C. den Hertog

Einde of nieuw begin?
Drs. W. Dekker

Laatst geboekt
Voor ons de zondvloed.
N.a.v. het proefschrift van dr. D. van Arkel
Dr. L. Westland

Kroniek. De confrontatie met de islam
Ds. G. Hette Abma


april 2002 (16e jaargang nr. 4)
Gen- of geen therapie?

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1604.pdf14.38 MB

Van de redactie
Drs. P.L. de Jong

Jezus herstelt de hele mens
Ds. G. de Lang

Gen- of geen therapie
Drs. M.J. Rijken

Genen en gezondheidszorg
Enkele ethische overwegingen
Prof. dr. H. Jochemseen

Gentechnologie
Enkele theologische overwegingen
Prof. dr. H.W. de Knijff

Kroniek
Het uur U voor Samen op Weg
Dr. H. de Leede


juni 2002 (16e jaargang nr. 5)
De Islam: een dreiging?

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1605.pdf19.53 MB

Van de redactie
Drs. P.L. de Jong

Op zoek naar een belijdende kerk
N.a.v. een catechismuspreek met hartzeer
Dr. G.W. Marchal

Het probleem van het islamitische fundamentalisme
Dr. J.J.G. Jansen

Een christelijke visie op 'de' Islam
Prof. dr. H.M. Vroom

Is Allah dezelfde als de God en Vader van Jezus Christus?
Over de AllahGod-vraag vanuit missionair perspectief
Dr. T. Howarth

Het 'probleem oplossende vermogen' van een proefschrift
Een gesprek tussen dr. C. van der Kooi en dr. A.H. van Veluw
n.a.v. diens proefschrift over de verzoening
K. van Noppen en drs. W. Dekker

Kroniek
Here God, zijn wij ontheemden?
Prof. dr. G.C. den Hertog


augustus 2002 (16e jaargang nr. 6)
Gemeenteopbouw, een toverwoord?

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1606.pdf19.87 MB

Van de redactie
Drs. P.L. de Jong

Christus de Kerkvisitator
Een preekschets n.a.v. Openbaring 1:11-13a
Drs. B.E. Weerd

Gemeenteopbouw
Een integrale benadering
Drs. M. van Campen

Gemeenteopbouw
Een pas op de plaats
Drs. W.J. Dekker

Gemeenteopbouw, een toverwoord?
Mw. drs. A.F. Rijken-Hoevens

Laatst geboekt
Het irrationele
Drs. W. Dekker

Kroniek
Roos van Fortuyn (Het bedreigde woord)
Dr. T.H. van der Hoeven


oktober 2002 (17e jaargang nr. 1)
Wat is er onder Vrijgemaakten aan de hand?

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1701.pdf19.48 MB

Van de redactie
Drs. P.L. de Jong

Geloof bij de gratie Gods
K.H. Miskotte (1894-1976)

Wat geloof ik en waar ben ik veilig?
Ontboezemingen van een vrijgemaakte dominee
Henk Jasperse (pseudoniem)

De theologen hobbelen achteraan
Drs. W. van der Schee

Postmoderne onverschilligheid
Prof. dr. J. Hoogland

De preek van Miskotte en de reactie van gereformeerden
Prof. dr. J. Veenhof

Dit geloof ik en daar ben ik veilig
Drs. W. Dekker

Laatst geboekt
Dr. P. van den Heuvel

Kroniek.
Tolerantie
Ds. G. Hette Abma


december 2002 (17e jaargang nr. 2)
Gaan voor het ambt!

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1702.pdf19.94 MB

Van de redactie
Drs. P.L. de Jong

Dat hij zelf niet wist hoe...
Een preekschets bij Marcus 4:26-29
Drs. J. Westland

Wat is er aan de hand met het ambt?
Dr. P. van den Heuvel

Niet zonder ambt en instituut
Prof. dr G.F. Immink

De vreugde van het ambt
Drs. D.P.C. Looijen

Laatst geboekt
G. Heiting, Biografie van de dominee
Drs. P.L. de Jong

Rotaryclub of kerk?
Dr. H. de Leede