Skip to main content

Archief 2001

februari 2001  (15e  jaargang nr. 3)
Belijden zonder belijdenis?

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1503.pdf20.01 MB

Vriend, ga hoger op!
Een bijbelstudie voor de prediking in een voorbereidingsdienst
op de viering van het Avondmaal
Drs. A.J. Zoutendijk

Blijven bewegen in de weg van het belijden van de kerk
Ontmoetingsdag Kontekstueel
Prof. dr. G.G. de Kruijf

De bedding moet breed en diep zijn
Drs. H. de Leede

De belijdenis als gids
Dr. W. Verboom

Weg, bedding of gids
Impressie van een studiedag
Drs. G. de Lang

De feminisering van de maatschappij valt vies tegen
Een briefwisseling tussen een bijna en een beginnend dominee (6)
Leneke Marchand en Nelly Boot

Laatst geboekt
Drs. J. Wienen

Kroniek
De oecumene van het hart
Ds. G. Hette Abma


maart 2001  (15e  jaargang nr. 4)
Uitgedaagd door de tijd

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1504.pdf22.55 MB

Zie, Ik zal wat nieuws maken
Hermenuetische overwegingen n.a.v. Jesaja 43:19
Drs. W. Dekker

Uitgedaagd door de tijd
Christelijke zending in een postmoderne samenleving
Een impressie
Ds. M.D. van der Giessen

Hoofdbrekens bij 'Uitgedaagd door de tijd'
Mw. drs. Ineke Bakke

Moet er nog gedoopt worden?
N.a.v. 'Uitgedaagd door de tijd'
Prof. dr. A. van de Beek

Uitgedaagd door de tijd
Een reactie uit het meer behoudend achterland
Ds. P. van der Kraan

Ligt Europa in Holland?
N.a.v. dr. Bernhard Wentsel en de crisis in de cultuur van Europa
Dr. A. Vos

Kroniek
Ongelukkig domineesland
Dr.T.H. van der Hoeven


mei 2001  (15e  jaargang nr. 5)
Christus op het kruispunt van culturen

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1505.pdf19 MB

Verhinderen of verheerlijken
Gedachten bij Handelingen 11:19-24
Drs. W. van Laar

Christus in Afrika
Lessen uit Afrika in contextueel spreken over Christus
Dr. Benno van den Toren

Christus twistpunt van culturen
Christus in Christendom, Islam en Jodendom
Dr. B.J.G. Reistma

Jezus in de Andes
Een impressie van christelogische geloofsvoorstellingenm in de Zuidperuaanse Andes
Drs. M.C. van Pelt

Hebben dominees stokpaardjes?
Een briefwisseling tussen een bijna en een beginnend dominee (7)
Leneke Schormans-Marchand en Nelly Boot

Laatst geboekt
Mw. Marja Brak

Kroniek
Respect voor medeschepselen gevraagd
Ds. G. Hette Abma


juli 2001 (15e jaargang nr. 6)
Visie op Israël
in de SoW-kerken, gereformeerde gezindte en evangelische kring

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1506.pdf22.5 MB

De God van Israël
Een preek voor Israëlzondag n.a.v. Deuteronomium 6:4
Drs. J. Stelwagen

Tussen inspiratie en integratie
Over de stand van het gesprek met Israël
Dr. H. Vreekamp

Van 'zending' naar 'gesprek' naar 'ontmoeting'
Dr. H.C. van der Meulen

Een walmende vlaspit?!
Bezinning op Israël
Drs. M. van Campen

Alles is politiek in het Midden-Oosten
Dr. ir. J. van der Graaf

Dominee-zijn is gewoon heerlijk werk
Een briefwisseling tussen een bijna en een beginnend dominee (slot)
Leneke Schormans-Marchand en Nelly Boot

De mislukte bekering van prof. Malik Solanka
Het boekenweekgeschenk 2001
Ir. E. Hofman


september 2001 (16e jaargang nr. 1)
Vergeving en vergelding

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1601.pdf20.53 MB

Wie doorbreekt de duivelskring?
Preek met verantwoording n.a.v. Matteüs 18:21-35
Dr. H. de Leede

Verstoorde en verlangde verzoening
Dr. T.H. van der Hoeven

Dader en slachtoffer voor het aangezicht van God
Over vergeving ontvangen en schenken tussen mensen onderling
Dr. S. Janse

Vrede en recht in een turbulente wereld
Drs. C.P. van Dijk

Vergeven – kan dat wel?
Vergeving als bevrijding van het kwade
Mw. drs. A.M. van 't Spijker-Niemi

Laatst geboekt
Dr. G.C. den Hertog

Kroniek
Dr. T.H. van der Hoeven


november 2001 (16e jaargang nr. 2)
Navolging

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1602.pdf20.68 MB

Bidden, het goede doen en wachten op Gods uur
Fragment uit de doopbrief van Dietrich Bonhoeffer
Dietrich Bonhoeffer

Korte schets van zijn biografie
Dr. G.C. den Hertog

'Wij moeten bekeerd worden, niet Hitler'
Over Navolging van Dietrich Bonhoeffer
Drs. C.G. den Hertog

Luther en Calvijn over de navolging
Enkele grondlijnen
Prof. dr. A. de Reuver

De teloorgang van de basisbeweging
Over het ongeduld van het utopische denken
Dr. B.H. Rootmensen

Navolging in context
Kerk en navolging in een tijd van individualisering
Dr. T.G. van der Linden

Laatst geboekt
Gereformeerde anthropologie in een moderne setting
N.a.v. het proefschrift van dr. H. de Leede
Drs. A.J. Zoutendijk

Kroniek
Dr. H. de Leede