Skip to main content

Archief 2000

februari 2000 (14e jaargang nr. 3)
Rituelen

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1403.pdf21.99 MB

Jezus zegent de kinderen
Preekschets n.a.v. Marcus 10:16
Rituelen herontdekt
Drs. R. van Essen

Rituelen zijn juwelen
Dr. A.F. Troost

Dienst van voorbede en zegen
The fellowship of the weak
Koos van Noppen

Maartje – een casus
Mw. drs. M.A.T. van der Kooi-Dijkstra

Rituele tobberigheid
Feflecties op de toenemende aandacht voor rituelen
binnen de gereformeerde stroming
Dr. R. Ruard Ganzevoort

De bijbel kwam weer in het vizier
Een briefwisseling tussen een bijna en een beginnend dominee (1)
Leneke Marchand en Nelly Boot

Interview met ds. Wim van Gorsel
Ds. M.D. van der Giessen en drs. A.J. Zoutendijk

Kroniek
Dr. T.H. van der Hoeven


april 2000 (14e jaargang nr. 4)
G.T.S.V. Voetius 100 jaar

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1404.pdf19.14 MB

Schriftgeleerde en leerling
Meditatie n.a.v. Mattheüs 13:44-52
Ds. A. Kool

Gode zij dank
Dankbaarheid in de geloofsbeleving
van het gereformeerde deel van kerkelijk Nederland
Dr. B. Plaisier

Zes reacties op dr. B. Plaisier
Prof. dr. L.J. van den Brom
Drs. W. Dekker
Drs. J.M. Goedhart
Dr. W. Verboom
Dr. G.W. Marchal
Dr. G.C. den Hertog

En dát was nu theologie
Een briefwisseling tussen een bijna en een beginnend dominee (2)
Leneke Marchand en Nelly Boot

'Majesteit, het gaat goed met de kerk'
Interview met mw. drs. Afra Wamsteker-Meijer
Dr. T.H. van der Hoeven en mw. drs. A.L. Rijken-Hoevens

Kroniek
ds. G. Hette Abma


mei 2000 (14e jaargang nr. 5)
De Doorbraak

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1405.pdf22.85 MB

Niet anders dan recht te doen
Overwegingen bij Micha 6:8
Dr. P. van den Heuvel

De Doorbraak (1945-1970)
Dr. A.A. Spijkerboer

Politieke doorbraak en hervormd apostolaat
Prof. dr. H.W. de Knijff

Nihil sine Deo
In gesprek met twee sympathisanten van de Doorbraak
Ds. M.D. van der Giessen en drs. J. Wienen

Christelijke politiek: doorbraak of beginsel?
mr. A. Rouvoet

Ideaal en werkelijkheid
Een briefwisseling tussen een bijna en een beginnend dominee (3)
Leneke Marchand en Nelly Boot

Laatst geboekt
Dr. P. van den Heuvel

Kroniek
Dr. T.H. van der Hoeven


juli 2000 (14e jaargang nr. 6)
Prijst den HEER met blijde galmen

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1406.pdf20.2 MB

God als Spelbreker
Meditatie n.a.v. Psalm 139:1-6
Ds. J. Manni

De Gemeente zingt...
Een historische verkenning
Drs. G.P. Olbertijn

Zingen in de (gereformeerde) kring
Dr. P. van den Heuvel

Spreekt onder elkaar in lofzangen
Een belichting van de onlangs verschenen Evangelische Liedbundel
Drs. C.R. van Setten

Prijst den HEER met blijde galmen
Een discussie over het zingen in de gemeente
Mw. M.E. Brak en drs. A.L. Rijken-Hoevens

Laatst geboekt
Paulus en Jeruzalem. Een proefschrift opgedragen aan de gemeente
Ds. E. Westrik

Kroniek
Het Hollands trauma
Ds. G. Hette Abma


september 2000 (15e jaargang nr. 1)
God en de Europese cultuur

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1501.pdf20.83 MB

Doet God dwalen?
Bijbelstudie over Jesaja 63:17
Prof. dr. A. van de Beek

Struikelblok en restgroei
Over God en de Europese cultuur
Dr. B. Wentsel

Het bijbelse motief in Wentsels analyse
Dr. S. Paas

Ongeloof, lot of schuld?
Dr. G.W. Marchal

Verstaan wij wat wij meemaken?
Drs. H. de Leede 

Zijn wij al  toe aan verootmoediging?
Antwoord aan dr. S. Paas, dr. G.W. Marchal en drs. H. de Leede
Dr. B. Wentsel

De belijdenis als tolk
Dr. P. van den Heuvel

De Heer die ons heeft
Een briefwisseling tussen een bijna en een beginnend dominee (4)
Leneke Marchand en Nelly Boot

Kroniek.
Ongestalten
Dr. T.H. van der Hoeven


november 2000 (15e jaargang nr. 2)
De Alpha-cursus in Nederland

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1502.pdf19.06 MB

In memoriam Gerard Korving
Dr. B.W.J. de Ruyter

Bedenk wie het waren, die u onderricht hebben
Bijbelstudie n.a.v. 2 Timotheüs 3:14-17
Dr. G.C. den Hertog

Verwondering en uitdaging
Het verhaal van de Alpha-cursus
Drs. N.J.M. Goedhart

Twee impressies van werken met Alpha
De Alpha-cursus
J.C. Porsius
Kansen voor de kerken
Drs. J.C. Trouwborst

Kritiek in verbondenheid
Enkele kanttekeningen bij de Alpha-cursus
Drs. W.P. de Groot

De gemeente heeft zo ontzettend weining 'back en bones'
Een briefwisseling tussen een bijna en een beginnend dominee (5)
Leneke Marchand en Nelly Boot

Wanneer doe je het goed als predikant?
Drs. R. de Reuver

Kroniek
God, Nederland en Oranje
Ds. G. Hette Abma