Skip to main content

Archief 1995

januari 1995 (9e jaargang nr. 3)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0903.pdf24.6 MB

Over stofzuigers en koelkasten
Een preekschets over 2 Koningen 6:1-7
Gerrit Bok, Gert de Goeijen, Eibert Kok, Jurrën Mol en Peter Verbaan

Seculum
Een situatieschets met het oog op ons kerk-zijn vandaag
drs. G.L. Born

Over grenzen heen
De verscheidenheid in gemeenten en haar betekenis voor anderen en voor elkaar
dr. L Westland

Schriftgezag en Schriftvertolking (7)
Derde brief van drs. W. Dekker met een naschrift van prof. dr. C. Graafland

Kroniek
prof. dr. M.J.G. van der Velden


maart 1995 (9e jaargang nr. 4)
Schriftgezag en hermeneutiek

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0904.pdf26.54 MB

Er was kracht des Heren, zodat hij kon genezen
Preekschets n.a.v. Lukas 5:17-26
ds. W.L. Terlouw

Schriftgezag en Schriftvertolking (8)
dr. C. van der Kooi

Hermeneutiek en het gewone gemeentewerk
drs. J.F. Schuitemaker

Een aparte gereformeerde hermeneutiek voorbij
drs. H. Jansen

Hoe zoeken we verder?
drs. H. Leede

Geloof en wetenschap;  twee werelden?
Boekbespreking n.a.v. A. van de Beukel 'Met andere ogen'
ds. G. van Velzen

Bij de C.W.N. begin je bij God en kom je bij de mens uit
In gesprek met prof. dr. M.F.G. Parmentier
ds. R. van Essen en drs. H. de Leede

Kroniek
ds. G. Hette Abma


april 1995 (9e jaargang nr. 5)
Vijftig jaar bevrijding: zijn we wijzer en weerbaarder geworden?

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0905.pdf21.35 MB

Bevrijding
Enkele overwegingen voor een preek
ds. A. Kool

Elie Wiesel: Herinnering en verzoening
ds. Sj. van der Zee

'Breng dan vruchten voort, aan de bekering waardig'
Interview met prof. dr. J. Verkuyl
mw. drs. N.M. Boot en dr. B. Plaisier

'Onze houding dient bepaald te worden door verzoening met gerechtigheid'
Interview met Minister Pronk
ds. J. Slob en dr. J.J. Visser

Van eigengerechtigheid naar vrijheid
Denkend aan de bevrijding
dr. A.A. Spijkerboer

Op zoek naar ervaring
Ontmoetingsdag 10 juni 1995
M.J. Tekelenburg en G.C. Vreugdenhil

Kroniek: Intolerante vrijheid
ds. Ype Schaaf


juli 1995 (9e jaargang nr. 6)
Op zoek naar een gereformeerde ecclesiologie

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0906.pdf20.13 MB

Sterker worden in de crisis
Preekschets n.a.v. Hebreeën 12:1-17
drs. J.M. Aarnoudse

Kerk-zijn met het oog op morgen
Wat voor kerk is nodig in de 21e eeuw?
dr. J. Hoek en drs. H. de Leede

Alwie vandaag een pelgrim heet
ds. A.F. Troost

Geloof en wetenschap (2)
Geloof en natuur. Een dialoog tussen hemel en aarde
prof. dr. L. Lijklema

Verantwoording en innerlijkheid
Over Bonhoeffer en het spreken over God
dr. A.W. Velema

Kroniek
ds. G. Hette Abma


september 1995 (10e jaargang nr. 1)
Ecclesiologie: stemmen uit het werkveld

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1001.pdf24.75 MB

Meewerken aan blijdschap
Preekschets n.a.v. 2 Korinthiërs 1:24
ds. C. Cluistra

Laat lichten ons uw aanschijn. Heer!
Op zoek naar een nieuwe inculturatie in Europa
drs. W. van Laar

Kerk-zijn met het oog op morgen:
Kan de (Hervormde) Kerk(nog) groeien?
ds. C. van Andel

Gewoon orthodox-gereformeerd verder, kan dat?
drs. C. van Duijn

Welke kerk verlang ik voor de 21e eeuw?
drs. W. van Vlastuin

Zo vrolijk als een vlinder
ds. A.F. Troost

Geloof en wetenschap (3)
Ervaring met God en ervaring met de wereld
Een dialoog in onszelf over verschillende ervaringen
prof. dr. A. van de Beek

God is ÉÉN. Een repliek
prof. dr. L. Lijklema

Kroniek
Prof. dr. M.J.G. van der Velden


december 1995 (10e jaargang nr. 2)
Geloof en ervaring

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1002.pdf22.81 MB

Bijbelstudie n.a.v. 1 Samuël 16:14-23
drs. P.L. de Jong

Geloof en ervaring
prof. dr. M.F.G. Parmentier

Omgaan met ervaring
drs. P.J. Visser

Op zoek naar ervaring
drs. H. Mast

God en de armen!
Een persoonlijk verslag van 12 jaar diaconaal predikant zijn in Crooswijk
dr. A. Polhuis

Kroniek
ds. G. Hette Abma