Skip to main content

Archief 1990

februari 1990 (4e jaargang nr. 4)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0404.pdf18.97 MB

De meerwaarde van het geloof en onze cultuuropdracht
Bijbelstudie over Hebr. 2:8b-9
drs J.J.C. Dee

Kerk-zijn in het informatietijdperk
dr. S. Strijbos

Het gesprek in de gemeente over deelname van kinderen aan de Maaltijd des Heren
drs. E.R. Jonker

Eredienst en Avondmaal
Syllabus voor de Ontmoetingsdag
drs. G. van den Brink en ds A.J. Zoutendijk

De verbeelding aan het woord
Pleidooi voor een dichterlijker en zakelijker spreken over God
n.a.v. het gelijknamige boek van dr. O. Jager
mw. drs. A.L. Rijken-Hoevens

Kroniek
ds. T. Poot


mei 1990 (4e jaargang nr. 5)
De prediking van de verzoening

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0405.pdf28.12 MB

Van de redactie
drs. P.L. de Jong

Wat mag vergeving heten?
Preekschets n.a.v. Matth. 18:21-35
ds. B. Gijsbertsen

Hoe prediken wij de verzoening?
prof. dr. C. Graafland

Holle klank of kracht Gods?
Over de prediking van de verzoening
drs. S. Janse

Prediking van Jezus Christus
dr. F.G. Immink

Hoe functioneert verzoening in het pastoraat?
ds. J.L.W. Koppenhol

Doen andersgelovigen ons anders geloven?
Opmerkingen n.a.v. enkele publicaties rondom de theologie van de godsdiensten
drs. G. van den Brink

Kroniek.
ds. G. Hette Abma


juni 1990 (4e jaargang nr. 6)
Onderscheiden tussen 'gezond' en 'ziek(makend)' geloof

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0406.pdf25.9 MB

Ontvankelijkheid
Preekschets over Matth. 18:3-5
mw. ds. C. de Boon

Op zoek naar een nieuwe horizon
n.a.v. het gelijknamige boek van dr. W. Zijlstra
mw. W.H. de Leede-de Kruyf

De K.P.V.: geen navelstaren maar een bijdrage tot het zoeken van de waarheid
Een stukje persoonlijke ervaring
ds. J.P. Kraaijeveld

Mest voor God?
n.a.v. de thematiek 'Theologie-Psychologie'
drs. R. Schoonhoven

Geloven – bewustwording en groei
dr. Jac J. Rebel

Puzzelen met dr. Zijlstra
Op zoek naar een nieuwe horizon
drs. P.J. Verhage

Kroniek
drs. B. Plaisier


augustus 1990 (5e jaargang nr. 1)
Eredienst en Avondmaal

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0501.pdf22.44 MB

Een close-up van de gemeente
Meditatie n.a.v. Hand. 2:46b
ds. G. Hette Abma

Eredienst en Avondmaal in het perspectief van de gereformeerde traditie
dr. L. Westland

Eredienst en Avondmaal in de praktijk van het gemeenteleven
ds. W. van Gorsel

De revolutie van breken en delen
ds. R. van Essen

De hangmat van mijn leven
L.M. Vreugdenhil

In gesprek met dr. W. Zijlstra
n.a.v. zijn boek 'Op zoek naar een nieuwe horizon'
mw. drs. A.L Rijken-Hoevens en ds. J. Seton

De Wachters op de muren?
n.a.v. het boek van drs. T.W. van Bennekom
prof. dr. M.J.G. van der Velden

Wij danken u voor deze dag
L.M. Vreugdenhil

Kroniek
ds. T. Poot


november 1990 (5e jaargang nr. 2)
De terugkeer van de verloren Vader

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0502.pdf20.43 MB

Allen zoeken U...!
Preekschets n.a.v. Marcus 1:36-38
ds. G. van de Pol

Over macht en gezag
n.a.v. het boek van prof. dr. F.O. van Gennep: 'De terugkeer van de verloren Vader'
prof. dr. M.J.G. van der Velden

Ideologie: kwaad of noodzaak? of beide?
mr. G. Holdijk

Bezwaren tegen of randbemerkingen bij de geest der eeuw
dr. A.M. Oostlander

Op zoek naar een nieuwe gestalte van de gemeente
Van Genneps pleidooi voor mesostructuren
dr. A. Noordegraaf

Gereformeerde theologie op 'Hydepark'
ds. K. Schaap

Kroniek
ds. G. Hette Abma