Skip to main content

Archief 2014

januari 2014 (28e jaargang nr. 3)
Thema: Christelijke dogmatiek

Redactief
T.W.D. Prins-van den Bosch MA

De Grieken weten er niks van
Bijbelstudie Hand. 17:30
Dr. E. van ‘t Slot

Christelijke dogmatiek klassiek en vernieuwend
Dr. W. Dekker

Dogmatiek als apologetiek
De Christelijke dogmatiek als ‘oriëntatiecursus christelijk geloof’
Dr. B. van den Toren

Van securitas naar certitudo.
De plaats van de Schriftleer in de Christelijke dogmatiek
Ds. C.C. den Hertog

'De Kerke'
Daniël Lohues

Lezersreacties

mw. A. Buist
drs. T. Spoelstra
ds. W.J. van Schaik
dr. R. de Reuver

Laatst Geboekt
Waarom de Beagle de Ark niet tot zinken brengt

Mw. C.J. Bosch-Klapwijk

Kroniek
Kerk online
Ds. C. van den Berg


28e jaargang nr. 4 (maart 2014)
thema: Hoe (on)gelovig is de kerkganger? 

Redactief
T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Ik geloof Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp (Markus 9:24)
Dr. E. Thurneysen  - Bijbelstudie
dr. W. Dekker - Toelichting en analyse

Ze doen tegenwoordig maar of iedereen gelooft…
Ds. E.K. Foppen

Wegwerpartikel of exportartikel?
Dr. H. van den Belt

De (on)gelovige kerkganger in de preek
Drs. P.J. Verhagen

Voortgaande strijd
Over het geloofsgesprek en ongeloof
Dr. H.C. van der Meulen

Luther over geloof en aanvechting
Dr. W.M. Dekker

Spannende vragen over christelijke dogmatiek
Reactie op nr. 28-3: Christelijke dogmatiek
Dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

Laatst geboekt
Jezus met het gezicht van een poilu
Ds. C.C. den Hertog

Kroniek
Sotsji
Ds. P.L. de Jong


28e jaargang nr. 5 (mei 2014)

thema: Lastige liefde? Over homoseksualiteit en kerk

Redactief
T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Probeer te begrijpen 
Dr. J.H.F. Schaeffer

‘Pastoraal’ omgaan met homoseksualiteit
Dr. P.A. Verbaan

‘Verdraagt elkanders lastigheden’
Dr. R. de Reuver

Een homoseksuele relatie ligt niet voor de hand 
Ds. H.G. de Graaff

Mensen gaan voor onze regels
Ds. P.L. de Jong 

Ik laat u niet gaan, tenzij…. 
Ds. H.M. Schormans-Marchand

Deskundig en betrokken 
Dr. W. Dekker

Publicaties toen en nu 
Dr. W. Dekker 

Interview met Wolter Rose 
C.J. Bosch-Klapwijk en T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Lied 

Interview
C.J. Bosch-Klapwijk en T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Kroniek: Heiligen
Drs. J. Wienen 

Voor een lezersreactieklik hier


28e jaargang nr. 6 (juli 2014)
thema: De orthodox-protestantse kerkelijke kaart over 25 jaar

Inhoudsopgave
Redactief
T.W.D. Prins-van den Bosch MA
Waken bij het woord
Gedachten naar aanleiding van Jesaja 8: 11 – 22
Ds. G. de Lang
Nederlands protestantisme op weg naar 2040
Dr. F.A. van Lieburg
Achteruitkijkspiegel en voorruit
Bouwen aan de kerk van morgen
Dr. W. Dekker
Kerk in de marge van Antwerpen
Ds. J.H. Visser
Kerk-zijn in verval of in verandering
Dr. J.H.F. Schaeffer
‘Samen-zijn' als basisvorm van de kerk
Jongeren van nu en de kerk van 2040
Drs. H.J. van Wijnen
Wat is de toekomst van de Gereformeerde Bond?
Dr. T. van de Lagemaat
Van gelukkige slaven tot teveel geluk
Laatst geboekt
Ds. M.J. Ouwerkerk
Inspirerende sport
Kroniek
Ds. C. van den Berg 
Extra: de inleiding van dr. Stefan Paas:
Nieuwe kerken in Nijkerk. Een vooruitblik 


29e jaargang nr. 1 (sept. 2014)
thema: Geloof in de publieke ruimte

Redactief
T.W.D. Prins-van den Bosch MA
Pluralisme en tolerantie
Numeri 11:24-29 en Marcus 9:38-40
Ds. R. Visser
De diagnose van Rowan Williams
Dr. P.A. Verbaan
Kerk voor het algemeen welzijn
Een indruk vanuit Engeland
Revd. H. en dr. T.M. Howarth
Kerk en Kirche
Geloof en kerk in Duitsland

J.B. Alblas MA
Eigenzinnige media
Drs. ing. K. van der Kamp
Bescheiden, maar vastberaden
Dr. A.J. Plaisier
Mens en techniek
Laatst geboekt
Dr. P.A. Verbaan
Van een zware zomer
Kroniek
Ds. P.L. de Jong


29e jaargang nr. 2 (nov. 2014)
thema: Gereformeerde hermeneutiek. Heeft de Bijbel het voor het zeggen?

Inhoudsopgave

Redactief
T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Bevrijdende liefde
Johannes 8:1-11
Ds. A. Th. van Olst

Vrijspraak
Johannes 7:53-8:11
Ds. A.L. Rijken-Hoevens

De vraag naar een gereformeerde hermeneutiek
Dr. W. Dekker

Gadamers zoektocht naar verantwoorde interpretatie
Dr. H. Snoek

God legt ons uit
Hermeneutische perspectieven
Dr. W.M. Dekker

Al lezend de Bijbel kwijt raken?
Dr. G.C. den Hertog

Bijbellezen in Zuid-Soedan
Samen met alle heiligen
Drs. J.A. Haasnoot

Laatst geboekt
Discipelschap, een (te) smal pad?

Drs. P.L. de Jong

Kroniek
Israël; echte vriendschap
Drs. J. Wienen

In Memoriam: Ton van der Hoeven

 

 

Voor een nieuw abonnement, klik hier
Voor losse nummers, klik hier