Skip to main content

Archief 2015

29e jaargang nr. 3 (jan. 2015)
thema: Wetenschap en een schuivend geloof

Redactief
T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Het geloof komt ook na de rede
Dr. A.A. van Ruler

Het seculiere wereldbeeld stelt vragen
Daar moet je iets mee
Dr. A. Markus

Column
Bartian en Joanne

Evolutie en de goede Schepper
Dr. M. Sarot

Column
Keesjan van der Maas

Column
Kees Gijsbers

Weggevallen uit Gods bedoelingen
Interview met dr. G. van den Brink
Ds. C.C. den Hertog en T.W.D. Prins-van den Bosch MA

De Schrift als interpretatiekader
Dr. W. van Vlastuin

God en de chaos
Herlezing van een oud artikel in nieuw perspectief
Dr. W.M. de Bruin

Ruimte voor God
Laatst geboekt
Dr. J.H.F. Schaeffer

Wat raakt ons?
Kroniek
Dr. G.C. den Hertog

Voor de reactie van een lezerklik hier


29e jaargang nr. 4 (maart 2015)
thema: Brandpunten van de verkondiging

Redactief 
M.E. Brak

Preken als de tijd dringt – Mattheüs 3:1-3 
Ds. P. Wijnberger

Niet bedoeld als kleine dogmatiek 
Ds. G. van de Pol

Je bént verkondiging 
Ds. H.A. Smits

Een welkome ondersteuning, maar…
Ds. M.G. Pettinga

Worstelen om de waarheid 
Interview met prof. dr. F.G. Immink

Verkondiging veronderstelt debat
Dr. R. de Reuver

Focus op Gods belofte
Dr. J.H.F. Schaeffer

Laatst geboekt
Familie: Tussen lot en keuze
M.E. Brak

Kroniek
China en de christenen
Dr. B. Plaisier


29e jaargang nr. 5 (mei 2015)
thema: 
Dietrich Bonhoeffer: geloven is nooit wegvluchten

Redactief 
M.E. Brak

Vreemdelingschap
Psalm 119:9
D. Bonhoeffer

Verschuivende belangstelling voor Bonhoeffer 
Dr. G. Dekker

Dietrich Bonhoeffer: levensloop
Drs. C. van Atten

Wie ben ik?
D. Bonhoeffer

Bestaan en verstaan
Het belang van ‘Akt und Sein’
Dr. E. van ’t Slot

Wie ben jij dan, die deze vragen stelt?
Bonhoeffers Christologiecollege
Drs. C.C. den Hertog

Bonhoeffer en Visser ’t Hooft

Dr. W. Veen

Laatst geboekt
Vreemde vogels

T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Kroniek Ophef – waarom eigenlijk?
Drs. J. Wienen


29e jaargang nr. 6 (juli 2015)
thema: Een lichtkring om het kruis

T.W.D. Prins-van den Bosch MA
 
Ds. J. van Walsum
 
Dr. A. van de Beek
 
Dr. A. Markus
 
Ds. A. Verwijs
 
Drs. Tj. de Reus
 
Dr. J.H.F. Schaeffer
 
Voor een meer uitgebreide versie van dit artikelklik hier
Dr. R.T. te Velde
 
Dr. A. van de Beek
 
Ds. C. van den Berg

30e jaargang nr. 1 (september 2015)
thema: Pionieren: vrucht of vlucht?

Redactief
T.W.D. Prins-van den Bosch MA

Nieuwe wegen gaan              
Ds. W.H. Hendriks

Met het Woord in de wind
Ds. H.M. Schormans-Marchand

Pionieren in de Protestantse Kerk
Ds. N. Dijkstra-Algra

Niet op een eiland         
Interview met ds. M. van Duijn
Ds. H.M. Schormans-Marchand

Binnenste buiten: pionieren in Amsterdam
Drs. R.J. van Ark

Wat is gereformeerde gemeentestichting?
Dr. J.H.F. Schaeffer en prof. dr. S. Paas                   

Niet wezenlijk anders                               
Ds. B.J. van der Graaf

Tegendraads genoeg?                                   
Over Wim Dekkers ‘Tegendraads en bij de tijd’
Prof. de E. van 't Slot

Zeurland?                                                                                  
Kroniek
Prof. dr. G.C. den Hertog

Blus de Geest niet uit                           
Dr. G.H. Labooy

Een reactie op Labooy                   
Prof. dr. H.S. Benjamins


30e jaargang nr. 2 (november 2015)
thema: Echt geloof

T.W.D. Prins-van den Bosch MA
 
Ds. E.C. Vreugdenhil-Mijnarends
 
Dr. J.H.F. Schaeffer
 
Dr. H. de Leede
 
Ds. P.L. de Jong en T.W.D. Prins-van den Bosch MA
 
Dr. I. Terlouw  
 
Dr. A. Markus
 
Ds. P.L. de Jong
 
Dr. Ir. J. van der Graaf