Skip to main content

Archief 2019

33e jaargang nr. 3 (jan. 2019)
thema: Zorg voor de schepping

Redactief                                                                                                       
Ds. J.J. Hagendijk

Wat wezenlijk is                                                                                                
Filippenzen 1:9
Ds. G. van Meijeren

Die hemel en aarde gemaakt heeft                                                                 
Ds. C. Hendriks

‘We leggen ons veel te gemakkelijk bij het probleem neer’                       
In gesprek met prof. dr. H.W. de Knijff
Drs. J. van Noppen

Drie duurzame ervaringsverhalen                                                                 

Moeten we ons schuldig voelen?                                                                               
Over milieu, geloof en vergeving
Dr. S. Stoppels

Van de Here is de aarde                                                                                   
Prof. dr. A. van de Beek

Oefenen met hoofd, hart en handen                                                               
Dhr. E. Messelink

Kerkasiel                                                                                                            
Drs. J. Wienen

Over goede mannen en een moedergodin                                                    
Laatst geboekt
Dr. W. Dekker

Wachten op een Samuel                                                                                   
Kroniek
Ds. P.L. de Jong

--------------------------------------------------

33e jaargang nr. 4 (maart 2019)
thema: Kan er uit Nazaret iets goeds komen?

Redactief                                                                                      
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

Is dit niet de timmerman?                                 
Marcus 6:3
Dr. H. de Jong

Sporen van God in Westerbroek    
Dhr. K. de Vries

Dorpjes van niets
Ds. G.C. Lock

Doarle, ons dorp
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

Mosterdzaadje in een dorp in Thailand
Ds. W.M. den Hertog

Verbonden met de dorpskerk
Dr. J.K. Gelderloos en ds. B. Nobel

Een kerkplek in elk dorp
Interview met prof. dr. H.P. de Roest
Ds. J.J. Hagendijk en ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

De kerk middenin het dorp
Dietrich Bonhoeffer en de dorpskerk
Prof. dr. E. van ’t Slot

Blije Kerk
Ds. M.K. Boersema

Remedie tegen inslapen
Niels den Hertog over ds. Jan Koopmans
Prof. dr. M. den Dulk

Kleine profeet van Gouda
Laatst geboekt
Ds. J.J. Hagendijk

Over kloven en scheidslijnen               
Kroniek
Dr. G.C. den Hertog

--------------------------------------------------

33e jaargang nr. 5 (mei 2019)
thema: Dordt verbindt?!   

Redactief          
Pieter Veerman

Schoolvoetbal en uitverkiezing
Bijbelstudie      
Gert de Goeijen

Nationale Synode
Christenen zijn gebonden aan Christus
Gerrit de Fijter

De verbindende betekenis van de Statenvertaling          
Dirk-Jan de Kooter

Dordt verbindt?!      
De Dordtse Kerkorde van 1619 en de Protestantse Kerkorde van 2018
Leon van den Broeke

Kerk, staat en synode                     
Jos Wienen

In de ruimte van Gods genade       
Dordt door de ogen van Revius
John van Eck

Laatst geboekt         
Van Dordt naar Las Vegas en terug
Gerrit van Meijeren

Kroniek         
Besef van voorlopigheid
Bert de Leede

----------------------------------

33e jaargang nr. 6 (juli 2019)
thema: Zomernummer

Redactief
Jeroen Hagendijk

Uitdelen of wegsturen
Johannes 6:5
Piet de Jong

‘Wat voor wezen ben ik eigenlijk?’
Niels den Hertog

Geest van hierboven
Wim Dekker

Geef ons een klein geloof
Arjan Markus

De rol van de predikant bij de begrafenis
Een interview met prof. dr. Marcel Barnard
Elsbeth Gruteke-Vissia

Verwachten door de kracht van de Heilige Geest
Pieter Veerman

Familie duurt een mensenleven lang
Laatst geboekt
Peter Verbaan

Kleine woordjes
Kroniek
Gerrit van Meijeren

----------------------------------

34e jaargang nr. 1 (sept.2019)
thema: Zin in werk

Redactief                                                                                                       
Gert de Goeijen

De gezusters Horen en Doen                                                                            
Lucas 10:25-42
Jasper van Schaik

Het zweet uws aanschijns                                                                              
Over transpiratie en inspiratie bij arbeid
Govert Buijs

Arbeid en handel bij Calvijn                                                                        
Johan Graafland

Gewoon werk bestaat niet                                                          
Ruilof van Putten

Bladblazers, burn-out en Bijbel                                                           
In gesprek met ds. W.A. Zondag
Gert de Goeijen en Piet de Jong

Weerklank uit het werkveld                                                                 

Onbeminde gelovigen en beminde ongelovigen                                             
Laatst geboekt
Wim Dekker

Boerka verboden                                                                             
Kroniek
Jos Wienen

---------------------------------- 

34e jaargang nr. 2 (nov. 2019)
thema: Humor en geloof

Redactief                                                    
Jeroen Hagendijk

Seize your moment?’                    
1 Samuël 24
Douwe de Roest

Humor als begin van ootmoed       
Jeroen Hagendijk

Over de grens                                             
Spreken over God tussen spot en spel
Jan Martijn Abrahamse

Humor In Tenach en Talmoed                    
Leo Mock

Geloof in een grap                                      
Interview met dr. Lieke Stelling
Koos van Noppen

Humor en godsdienst                                 
Piet Verhagen

Drie keer zware shag                                                        
Laatst geboekt
Hanneke Ouwerkerk

Monumenten zonder geest?                                            
Kroniek
Gerard den Hertog