Skip to main content

Archief 2021

34e jaargang nr. 3 (jan. 2020)
thema: Gender en transgenders

Voor het nummer in PDF, klik hier

Redactief
Jeroen Hagendijk

Diepste identiteit in Christus                                 
Galaten 3:28
Marc ten Brink

‘Dit weet ik dat ik blind was en nu zie’                
Genderdysforie als theologisch ‘probleem’
Martin den Heijer

Schepping als geheim en belofte
Gerard den Hertog

Transgenders in de laatmoderne cultuur
Ad de Bruijne

‘Buiten de kerk was ik niet bang voor veroordeling, in de kerk wel’
Niels den Hertog en Gerrit van Meijeren

Transgender gelovigen bevragen orthodox-gereformeerde kerken
Woord en wederwoord (1)
Jolanda Molenaar en Heleen Zorgdrager

Elkaar aanvaarden en bevragen              
Woord en wederwoord (2)
Henk Jochemsen

Je gaat het pas zien als je het doorhebt    
Een stem uit de redactie
Wim Dekker

Over boeren, burgers en buitenlui
Laatst geboekt
Gert de Goeijen

Toenadering                    
Kroniek
Gerrit van Meijeren

-------------------------------------------
34e jaargang nr. 4 (maart 2020)
thema: 75 jaar bevrijding

Redactief                                                                                                  
Jeroen Hagendijk

Geroepen om vrij te zijn                                                                                       
Galaten 5:1 en 13
Alette Zeeman-van de Water

De Nederlandse kerken en de Duitse bezetting   
George Harinck

Spreken omdat het niet anders kan                      
Bijna te laat! van dr. J. Koopmans
Niels den Hertog

Gods vijanden vergaan                              
Fragmenten uit de preek van K.H. Miskotte

Een boodschap aan ons en alle Nederlanders       
John van Eck

‘Gods vijanden vergaan’                 
Overwegingen bij een historische preek
Wim Dekker

‘Wat zou ik roepen?’                      
Diederik van Dijk, Mirjam Elbers, Manuela Kalsky, Bart Jan Spruyt en Mirjam Sterk

‘In de kerk staat alles in de preek’            
Laatst geboekt
Niels den Hertog

Bevrijd van de bevrijders?             
Kroniek
Piet de Jong

-------------------------------------------
34e jaargang nr. 5 (mei 2020)
thema: de Geest delen

Redactief              
Jeroen Hagendijk

Eenheid als dieper liggende waarheid  
Johannes 17:21 ‘Laat hen allen één zijn…’
Geert van Meijeren

Gereformeerden en de oecumene
Een historische schets
Jurjen Zeilstra

Leven uit de Geest
Arjan Plaisier

Samen aan de tafel van Christus
Gerard den Hertog

Spirituele oecumene gericht op het Lam Gods     
Reflecties naar aanleiding van het boek Spirituele oecumene
Pieter Veerman

Ter plaatse
Oecumene lokaal
André van Aarle, Barbara Lamain en Wim Vermeulen

Boeken van troost      
Laatst geboekt
Leneke Marchand

Corona, kerk en staat            
Kroniek
Jos Wienen

-------------------------------------------

34e jaargang nr. 6 (juli 2020)
thema: Zomernummer

Redactief                                         
Jeroen Hagendijk

Woorden als toegangspoort           
Ezechiël 37

Barbara Lamain
De zoektocht naar een zinvol leven          
Bekering of bestaansverheldering
Wim Dekker

Een mens leeft niet bij scherm alleen     
Gedachten bij een dichte kerkdeur
Piet de Jong

‘Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren’     
Over nuchterheid in quarantainetijd
Gert de Goeijen

Genderdysforie        
Naar een alternatief voor transitie
Henk Jochemsen

Over broederschap en broederliefde (v/m)         
Gerrit van Meijeren

Twee levensverhalen, twee keer verzet
Laatst geboekt
Desiree Prins-van den Bosch

Ziende in het gebod, blind in de uitkomst
Kroniek
Gerard den Hertog

-------------------------------------------

35e jaargang nr. 1 (september 2020)
thema: Sterven: een kunst apart?

Redactief                                                                                                              
Jeroen Hagendijk

Geduld en moed gevraagd                                                                                   
Romeinen 8:38-39
Daan van den Born

Sterven: een kunst apart?                                                                                    
Niels den Hertog

Koninkrijk van God versus hemelgeloof                                                              
Martine Oldhoff

Lessen uit het verpleeghuis voor vitale mensen                                                 
Een interview met geestelijk verzorger Tim van Iersel
Pieter Veerman

Tien woorden rond de dood                                                                                  
Arjan Plaisier

‘Het is bij de avond en de dag is gedaald’                                                           
Gedachten bij de avonddienst
Piet de Jong

Valt er wat te kiezen?                                                                                          
Laatst geboekt
Marja Brak

Beeldenstrijd                                                                                                         
Kroniek
Jos Wienen

-------------------------------------------

35e jaargang nr. 2 (november 2020)
thema: Huisgodsdienst in tijden van corona

Redactief                                                                                                              
Jeroen Hagendijk

Moed houden                                                                                            
Haggaï 2:2-10
Jan Hendrik van Wijk

Ik geloof in de kerkdienst                                                                        
Over het gemis van God als je niet voor kunt gaan
Ilonka Terlouw

Geloven vanuit huis                                                                                              
Over het belang van de ouderling
Theo Pleizier

De Vroege Kerk was open                                                                                    
Marten van Willigen

Geloofsopvoeding zonder de kerk                                                               
Elsbeth Visser – Vogel

De kerkgang herijkt                                                                                              
Een kerkrechtelijke reflectie op de impact van corona op de kerkdiensten
Klaas-Willem de Jong

Met heel uw hart, ziel, verstand en kracht                                                          
Ter herinnering aan Wout van Laar
Leo Smelt

De Bourgondiërs                                                                                                   
Laatst geboekt
Pieter Veerman

Gods hand en de sores                                                                                         
Kroniek
Piet de Jong