Skip to main content

Archief 2021

35e jaargang nr. 3 (januari 2021)
thema: Strenger dan God?

Inhoudsopgave

Redactief                                                                
Jeroen Hagendijk

God gaat zijn ongekende gang                                          
Rechters 14
Roelof de Wit

Wie mij oordeelt is de Heere                                            
Willem Maarten Dekker

Schapen en bokken                                                                       
Wessel ten Boom

God die oordeelt, God van hoop                                                                                  
Over Gods strenge oordelen in het Oude en ook Nieuwe Testament
Willem Jan Dekker

De volmaakte toekomst als onleefbare tragedie                                               
Over schuldbesef en tragiek in hedendaagse romans
Tjerk de Reus

De vergeving van God sluit strengere straffen niet uit                  
Interview met Jan van Gelderop, justitiepredikant
Wim Dekker en Desiree Prins-van den Bosch

SGP’ers onder de populisten                                                                         
Laatst geboekt
Piet de Jong

Hoe christelijk zijn we?                                                                                                      
Kroniek
Gerard den Hertog

-------------------------------------------
35e jaargang nr. 4 (maart 2021)
thema: Als christenen gaan stemmen.....

Redactief                                                                                                   
Jeroen Hagendijk

Als christenen kiezen                                                                                            
Lucas 6:35
Johan Sparreboom

Het ontstaan van het partijenstelsel in ons land                         
George Harinck

De (on)mogelijkheid van christelijke politiek                                          
Karel Blei

Stemadvies 2.0                                                                                         
Een interview met dominee Paul Visser
Wim Dekker en Koos van Noppen

Politiek op de kansel                                                                                 
Jos Wienen

Als christenen gaan stemmen…                                                               
Zes christenen, zes keuzes

Aan deze zes christenen uit verschillende partijen is een vraag voorgelegd waarop zij reageren:
‘Hoe koppelen zij hun christen-zijn aan een politieke keuze? Maken zij überhaupt wel de verbinding met hun christen-zijn?”

  • Bossenbroek. Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie SGP
  • K. Dik-Faber. Tot de verkiezingen Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.
  • dr. R.R. Ganzevoort. Lid van de eerste kamer voor Groen Links en hoogleraar aan de VU.
  • J.P. Pronk. Was PvdA-minister in vier kabinetten en werkzaam in verschillende functies bij de Verenigde Naties.
  • H.J. Prosman. Hervormd Predikant in Nieuwkoop.
  • W. L. Zielhuis. Was o.a. burgemeester (CDA) van de gemeente Oldebroek

Ieder mens is bestemd om vrij te zijn                                                      
Laatst geboekt
Gert de Goeijen

Identiteitspolitiek                                                                                      
Kroniek
Gerrit van Meijeren

-------------------------------------------

35e jaargang nr. 5 (mei 2021)
thema: Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Redactief                                                                                                                                      
Desiree Prins-van den Bosch

Het gaat om de vreugde                                                                                                      
Psalm 43:4
Arnold van Ruler

Om een kans op de bekering te lopen                                                      
Gert de Goeijen

Om een gewoonte vol te houden                                                                                 
Desiree Prins-van den Bosch

Om de existentie ten volle te beleven                                                                      
Arjan Markus

Om de wereld voor te dragen                                                                       
Pieter Veerman

Om het heil te ontvangen                                                               
Niels den Hertog

Om in de gemeenschap te worden ingelijfd                       
Barbara Lamain

Om de zin van de zondag te verwerkelijken                                                           
Kerkgang als toppunt van burgerschap
Wim Dekker

Om het kerkelijke jaar mee te maken                                                      
Gerrit van Meijeren

Om gesticht te worden                                                                                                                         
Piet de Jong

Om weer op toonhoogte te komen                                                           
David de Jong

Om de verlossing van de wereld te vieren                                                             
Jeroen Hagendijk         

Heilige vrouwen, geen zoetige levens                                                    
Laatst geboekt
Elsbeth Gruteke

Orthodox                                                                
Kroniek
Gerard den Hertog

-------------------------------------------

35e jaargang nr. 6 (juli 2021)
thema: De klimaatcrisis in de kerk gemist?

Redactief                                                                            
Jeroen Hagendijk

Geen woord over het klimaat                               
Jesaja 32:15
Derk-Jan Hoogenboom

Waar het nu op aankomt                                       
Een toelichting op de open brief
van januari 2021 aan de synode van de PKN
Sam Janse

Over zwarte kousen en groene geitenwollen sokken      
Een reactie op de open brief aan de synode
Gert de Goeijen

Klimaatactivisme als Gebot der Stunde?                        
Een perspectief vanuit de theologie van Dietrich Bonhoeffer
Steven van den Heuvel

‘We nemen de zonde niet serieus’                                   
Een interview met prof. Teus Hofman
Bert de Leede en Koos van Noppen

Blijf bij uw bevrijder                                                         
Het duurzaamheidsdebat voeren om vrij te blijven
Bert de Leede

Ken me dan maar, weet wie ik ben…                               
Laatst Geboekt
Wim Dekker

Beeldvorming, dominees en christelijke blaadjes            
Kroniek
Piet de Jong

-------------------------------------------

36e jaargang nr. 1 (september 2021)
thema: Nazomernummer

Redactief                                                                                                               
Jeroen Hagendijk

Botten aanschreeuwen                                                                                         
Ezechiël 37: 1-10
Piet de Jong

Vuur of hout?                                                                                                        
Een liturgische benadering van de preek
David de Jong

Tomáš Halík                                                                                                          
Levend teken van spirituele oecumene                                         
Wim Dekker

Een pastor voor Eichmann?                                                                                  
Niels den Hertog

Onze seculiere lege handen                                                                      
Richting in een richtingloze tijd
Arjan Markus

Geloof in de publieke ruimte                                                                               
Gert de Goeijen

Over bidden in de nacht, en over metaforen voor God                                       
Laatst geboekt
Barbara Lamain

Schuld en excuses                                                                                                 
Kroniek
Jos Wienen                                                                           
-------------------------------------------

36e jaargang nr. 2 (november 2021)
thema: Maria: icoon van genade

Redactief                                                                                                               
Jeroen Hagendijk

Onuitputtelijk                                                                                                        
Genesis 24
Nick de Graaf

Maria, moet dat nu?                                                                                            
Wim van Vlastuin

Oogappel of twistappel                                                                                        
Rome en Reformatie over Maria
Gerard de Korte

Maria en haar lofzang                                                                                           
Hanna Rijken

Maria in Europa                                                                                                    
Een teken dat weersproken zal worden
Bram van de Beek

Mariologie tussen gnostiek en natuurlijke theologie?                                        
Bijdrage aan een oecumenisch gesprek
Marcel Sarot

Maria in Kontekstueel                                                                                           
Arnold Huijgen

Dorpsdominees en dorpsnazi's                                                                                                 
Laatst geboekt
Jeroen Hagendijk

Tegen de dood                                                                                                      
Kroniek
Gerard den Hertog