Skip to main content

Archief 2022

36e jaargang nr. 3 (januari 2022)
thema: Dragen of zeulen: het ambt in de kerk

Redactief                                                                                        
Jeroen Hagendijk

Profielschets van de ambtsdrager                                                       
Kanttekeningen bij 1 Timoteüs 3:1-7
Gert de Goeijen

Wat heb je aan het ambt?                                                 
Hans Schaeffer

Een is uw Meester, namelijk Christus                              
Over ‘ambten’ in de gemeente van Jezus Christus
Niels den Hertog

‘Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon’              
Wat vraagt dat vandaag?
Jan van ‘t Spijker

Geroepen om te vertrouwen                                            
Terugblik van de ambtsdrager (1)
Karin Happée-Bongaards                                                           

Gods werk gaat door                                                       
Terugblik van de ambtsdrager (2)
Gerben van Dijk

Hoe houd je het leuk?                                                      
Ambtsdragers blijvend inspireren
Piet de Jong

The march of the penguins                                                
Peter Verbaan

De keuze tussen Erasmus en Calvijn                                            
Laatst geboekt
Niels den Hertog

Ontmoeting en gesprek                                                     
Gerrit van Meijeren

-----------------------------
36e jaargang nr. 4 (maart 2022)
thema: De bedoeling van de verbeelding

Redactief                                                                                      
Jeroen Hagendijk

Met de boom des levens                                                   
Matteüs 3:13-17
Daniël Maassen van den Brink

Gebruik je verbeelding!                                                     
Arjan Markus

Grandeur en misère van de verbeelding                          
Arjan Plaisier

God stelt zich voor                                                             
Bram van de Beek

Door de kieren van een goed verhaal                               
Over verbeelding in de preek
Arie Kok

Lessen van een Groningse ambachtsman                        
Een interview met schilder Egbert Modderman
Pieter Versloot

De religieuze dimensie onthullen                                     
Over de rol van verbeelding
Jan Veldman

‘Religieus atheïsme’: over de rand van de taal                
Laatst geboekt
David de Jong

De verdampende kerk                                                       
Kroniek
Piet de Jong

-----------------------------
36e jaargang nr. 5 (mei 2022)
thema: Een vloeibare generatie

Redactief                                                                                              
Jeroen Hagendijk

Boze dromen                                                                             
Joël 3:1-5
Rens de Ronde

Praat met millennials!                                                       
Een bespreking van ‘Changing Shape: The Faith Lives of Millennials’
Tabitha van Krimpen

Authenticiteit                                                                                 
Paradoxaal, problematisch en noodzakelijk
Kees van Ekris

Zijn millennials tolerant?                                                            
Ronelle Sonnenberg

Participeren of je voegen in het gebouw?                                   
Wim H. Dekker

Noorderlicht: een kerk ván millennials                                        
Jurek Woller

Jacobikerk: woordkerk in een literatuurstad                                
Willem Jan de Hek

Sally Rooney: de zoektocht naar geborgenheid                           
Laatst geboekt
Jeroen Hagendijk

Geloven en kritisch nadenken                                                      
Kroniek
Jos Wienen

-----------------------------
36e jaargang nr. 6 (juli 2022)
thema: Zomernummer

Redactief                                                  
Jeroen Hagendijk

Als de hemel genoeg ruimte heeft           
Johannes 14:1-3
Nathan Noorland

God gets everything God wants             
Barbara Lamain

Klimaatapocalyptiek                                  
Martine Oldhoff

Voor heiligen weinig rust                           
Naar aanleiding van de heiligverklaring van Titus Brandsma
Piet de Jong

Schaamte en boetedoening in oorlog        
Bewegen tussen pacifisme en de rechtvaardige oorlog
Jeroen Hagendijk

Een Franse zomer                                       
Laatst geboekt
Gerrit van Meijeren

‘Wat voor kerk willen we zijn?’                 
Kroniek
Gerard den Hertog

-----------------------------
37e jaargang nr. 1 (sept. 2022)
thema: Ongehoorde stemmen in de Bijbel

Redactief                                                                          
Jeroen Hagendijk

Een stem die gehoord moet worden                                 
Marcus 5:1-20
Els Klok

Verrassende geluiden in het Oude Testament                 
Paul Sanders

Vergeten stemmen in het Nieuwe Testament                 
Peter Tomson

Bible Reading: A Migrant’s Perspective                            
Samuel Ekpo

Stemmen van vrouwen in de Bijbel                                  
Barbara Lamain

Interview met Willeke Brouwer                                       
De Graphic Novel Bijbel en kinderbijbels
Martine Oldhoff

Zonneschijn en schone schijn                                            
Laatst geboekt
Gert de Goeijen

Zomer vol crisis                                                                 
Kroniek
Piet de Jong

-----------------------------
37e jaargang nr. 2 (nov. 2022)
thema: God een ouwe zeepiraat: over geloof en cultuur

Redactief                                                                                       
Jeroen Hagendijk

Waar is God?                                                                                 
Psalm 115
Sjaak van den Berg

Steden bouwen en de HEER aanroepen                                       
Genesis 4 en het cultuurmandaat
Udo Doedens

Slenteren met tijdgenoten                                                            
In gesprek met Kees van Ekris en Ted van Gennep
Bert de Leede

‘Het seculiere verhaal is meer failliet dan het christelijke’                    
In gesprek met David Boogerd
Koos van Noppen

Op weg naar het einde                                                                  
Willem Maarten Dekker

Onze nieuwe dichters                                                                   
Leendert W. van der Sluijs

Het verhaal gaat niet om ons… Het gaat om God                       
Laatst geboekt
Barbara Lamain

Van kunstenaars en de kerk                                                          
Kroniek
Gerrit van Meijeren