Skip to main content

nr5 • 2005 • Wij hebben weinig woorden

   

juni 2005 (19e jaargang nr. 5)

 

Wij hebben weinig woorden


Wij hebben weinig woorden,
wij zwijgen schreeuwend stil:
geen hemel die ons hoorde,
geen God die helpen wil –
de vijand is gekomen,
de dood, die dwingeland,
heeft bruut ons afgenomen
het ons beloofde land.
In Babel, in den vreemde,
verbannen, ver van huis,
in zak en as, ontheemden –
lofzingend nochtans thuis!
Uw adem doet ons hopen,
uw lied zingt in ons bloed,
doet onze lippen open:
uw stem die klinken moet.
Zo gaan wij door de dagen,
verliezend lijf en ziel;
nu moeten wij het wagen
met wat ons níet ontviel.
Want wat wij ook verliezen,
niet wat ons is beloofd –
het woord van de Geliefde:
Hef op uw hoofd, omhoog!
Wij hebben weinig woorden,
ons lied klinkt schor en schril:
al zou men ons vermoorden,
al zwegen wij doodstil,
geen schepsel zal ons scheiden
van wie zijn hart ons gaf –
licht zal de hemel spreiden
als wade op ons graf.

Tekst: André F. Troost
Melodie: Johann Crüger (gezang 234)

Utrecht, de dag na de vijfde mei 2005 (Hemelvaartsdag),
toen Rien van der Velden op Kovelswade werd begraven
nadat de Schrift gelezen was: Psalm 84 en Romeinen 8