Skip to main content

Archief 2007

februari 2007 (21e jaargang nr. 3):
Paulus opnieuw

Bijbelstudie n.a.v. Galaten 2:16
drs. E. Kok
Paulus en de geheiligden in Christus  - en korte schets van Paulus' persoon en visie
dr. B.W.J. de Ruyter
Paulus en Luther
dr. E. van der Veer
Paulus en de prediking
dr. G. van Ek
Over missionair kerk-zijn
Theo Doornenbal en Krijn Hage 
Laatst geboekt: Er moet iets met een mens gebeuren
drs. Wim Dekker en dr. ir. Jan van der Graaf
Kroniek: In Texas woont een goeie dominee
ds. J. Maasland


april 2007 (21e jaargang nr. 4):
De God van liefde, gebruikt Hij ook geweld?

'Breng hem Mij hier!' verkondiging n.a.v.
Mattheüs 17:14-21

ds. T. Poot
Religie en geweld: geloven in een God van vrede?
prof. dr. A.W.J. Houtepen
'Want onze God is een verterend vuur' - het bijbelse godsbeeld
van Oud naar Nieuw

prof. dr. H.G.L. Peels
Komen we hier zonder keuzes uit?
reactie van dr. S. Janse op prof. dr. H.G.L. Peels
en prof. dr. A.W.J. Houtepen

dr. S. Janse 
'Mij komt de wraak toe'
dr. A.H. van Veluw

Over het sparen van de roede en
de usus paedagogicus van geweld
Gesproken column op de lezersdag van Kontekstueel

drs. P.A. Verbaan

Laatst geboekt
prof. dr. G.C. den Hertog

Kroniek
drs. P.J. Verhage


juni 2007 (21e jaargang nr. 5):
Ideaal en illusie te boven

Een vrijstaand huis in Kootwijkerbroek
bijbelstudie n.a.v. Exodus 3:1-14

drs. P.L. de Jong
Bijbelse moraal tussen chaospreventie
en het ideaal van het goede leven

dr. Theo A. Boer
Gods gebod: ideaal en illusie te boven
prof. dr. G.C. den Hertog 
Vogelaarsvisioen
gedicht van Guus Koelman
Jezus definieert wat waar 'Jodendom' is -
gedachtewisseling (1)

dr. A.A. Spijkerboer en dr. B.J.G. Reitsma
Laatst geboekt
Marja Brak
Dank, goede God van al wat leeft
gedicht van A.F. Troost
Kroniek - Genezingswonderen zijn de wereld niet uit
ds. G. Hette Abma


juli 2007 (21e jaargang nr. 6):
Herder of gehuurde kracht

Waar vind ik in de Bijbel de protestantse dominee?
dr. H. de Leede
Het sleutelwoord is concentratie. 
Rondetafelgesprek: Wat voor predikant heeft de kerk nodig?

Marja Brak en Koos van Noppen
Predikant, de vanzelfsprekendheid voorbij...
drs. W.J. Dekker
Predikant tussen roeping en beroep
drs. P.L. de Jong
Geslachtsgemeenschap voor het huwelijk: een gepasseerd station?
dr. B. van den Toren
Ik zie de stichting van de staat Israël als een blijk van Gods trouw
Gedachtewisseling (2)

dr. A.A. Spijkerboer en dr. B.J.G. Reitsma

Laatst geboekt. Vergeven en vergeten?
drs. P.A. Verbaan
Kroniek. Enkel Psalmen
ds. J. Maasland


oktober 2007 (22e jaargang nr. 1):                    

Redactief
drs. P.L. de Jong
Raadzaam advies. Bijbelstudie over 2 Timotheüs 4:5  
drs. Bert Karel Foppen
Spreken is zilver...
Over de homodiscussie in de Protestantse Kerk in Nederland

dr. P. van den Heuvel
Geen eigen beeld van God. De rechtvaardiging van de goddeloze
drs. M.J. Schuurman
Toch maar een bisschop? Over episcopaal en presbyteriaal  
dr. P. van den Heuvel
Multiculturele getuigen. Over verschuivingen in de wereldkerk
drs. W. van Laar
In Israël hebben altijd Joden gewoond.
Gedachtewisseling tussen dr. A.A. Spijkerboer en dr. B.J.G. Reitsma (3 slot) 
Kroniek. Nog eens de dominee
drs. P.J. Verhagen


december 2007 (22e jaargang nr. 2)
(S)preken over genezing is geen sinecure 
 

Redactief
drs. P.L. de Jong
Geen sinecure
Een bijbelstudie over genezing
 
drs. A. L. D. Terlouw  
De dienst van genezing vanuit mondiaal perspectief
drs. W. van Laar
Hier beneden is het (nog) niet
drs. W. Dekker 
ˋLaat de dokter zijn werk doen’
(Gebeds)genezing in het licht van de wijsheidsliteratuur

dr. G. van Ek 
Onverwacht genezen op het gebed
mw. drs. B.M. Sinke-van Kooten
Laatst geboekt
De gemeente en haar verlangen 

drs. W. Dekker
Kroniek
100 jaar Gereformeerde Gemeenten

drs. P.L. de Jong