Skip to main content

Archief 2006

februari 2006 (20e jaargang nr. 3):
Hoe kil is de samenleving en wat doet de diaconie?

Bijbelstudie over een asielzoeker in de bijbel
n.a.v. Exodus 2:15-16
Van vluchteling tot huisgenoot

drs. P.L. de Jong
Hoe kil is de samenleving en wat doet de diaconie?
prof. dr G.C. den Hertog en drs. P.A. Verbaan
Barmhartigheid is niet eenvoudig
A.F. de Fijter
Dweilen met de kraan open?
Dalrymple over de 'onderkant'
van de samenleving

prof. dr G.C. den Hertog
Het menselijk tekort
Er is iets aan de hand
dr. A. Polhuis
Diaconaat van de kerk en sociaal beleid van de overheid
drs. J. Wienen
Laatst geboekt
dr. P. van den Heuvel
Kroniek: Andere tijden
ds. J. Maasland

 


 

april 2006 (20e jaargang nr. 4)
Liefde, lust en leven

Heeft de single (de) toekomst
Bijbelstudie over liefde, lust en liefdeslast in de Bijbel

dr. Bert de Leede
Visie gevraagd!
drs. P.A. Verbaan

Seksualiteit en moraliteit
prof. dr. H.W. de Knijff
Voorbij de sprakeloosheid
Interview met prof. dr. A. Houtepen
over 'Liefde, lust en leven'

Koos van Noppen en Peter Verbaan
Bevrijdend heil en bindend recht
Conclusies voor het pastoraat
bij vragen van liefde, lust en leven

dr. Bert de Leede
Natuurlijk geloven ook dominees, of niet?
Briefwisseling: dominees schrijven elkaar (5)

dr. L. Westland en drs. W.F. Schormans
Laatst geboekt
drs. P.L. de Jong
Kroniek - De eerste encycliek van paus Benedictus de XVI
drs. P.J. Verhagen


 

juni 2006 (20 jaargang nr. 5)
De missionaire taak van de christelijke gemeente

Nog tien jaar te gaan
Een generatie-perspectief op
kerk en toekomst

dr. G.J. Buijs

Vechten tegen de bierkaai?
Zending in Nederland

dr. G.J. van Butselaar
Naar één gemeenschap van Protestantse Kerken?
Droom, illusie of visie?

dr. H. de Leede
Het priestergewaad of de profetenmantel?
Briefwisseling: dominees schrijven elkaar (6)

drs. W.F. Schormans en dr. L. Westland
Laatst geboekt
mw. M.E. Brak
Kroniek: Ruimte voor de Heilige Geest
ds. G. Hette Abma
juli 2006 (20e jaargang nr. 6)
Gereformeerden in beweging

Bijbelstudie; Wij vergaan!
n.a.v. een preek van prof. dr. C. Graafland
over de kerk

drs. P.L. de Jong
De rol van de bevindelijk gereformeerden in de
Protestantse Kerk

prof. dr. F.G. Immink
De bevindelijk gereformeerde beweging in de
Protestantse Kerk

dr. G. van den Brink

'Waarheid moet men niet op een schaaltje wegen'
dr. J.D.T. Wassenaar
Bijbels en authentiek
mw. drs. H.B. Graafland
Beweeglijk orthodox
Reactie op dr. G. van den Brink,
dr. T.D.T. Wassenaar en drs. H.B. Graafland

prof. dr. F.G. Immink

Oxford and Evangelical Theology
Krijn Hage
Het wondere ambt is zwaar geworden
Afrondende reactie op de briefwisseling van twee dominees

Marja Brak
Laatst geboekt - Honderd jaar vroomheid
A.F. de Fijter
Kroniek - Een eeuweling in analyse
ds. Jan Maasland


 

Oktober 2006 (21e jaargang nr. 1)
Gaven van de Geest in gereformeerd perspectief

Gaaf, maar toch blijven schaven
Bijbelstudie n.a.v. 1 Korintiërs 12-14

drs. L.W. Smelt
Charismata in het land van Calvijn
drs. H.M. Schormans-Marchand
De gave van de Geest volgens 1 Korintiërs 12
dr. R. de Reuver
Geest en geestesgaven in de reformatorische traditie
prof. dr. W. van 't Spijker
De tiende zegen
Een evaluatie van de charismatische interesse
in gereformeerde kring

dr. A.L.Th de Bruijne
Ik schreeuw
Gedicht van André F. Troost
'De gaven van de Geest zijn niet los verkrijgbaar'
In gesprek met prof. dr J. Hoek

Piet de Jong en Koos van Noppen
Evangelicaal en gereformeerd: spannende vragen
Theo Doornebal
Kroniek: de risico's van splijting
drs. P.J. Verhagen
 


 

december 2006 (21e jaargang nr. 2)
Geen hemel zonder God

ds. A. Kool, 1927-2006
dr. P. van den Heuvel
De hemel, een realiteit van toekomst en heden
Bijbelstudie over 2 Korintiërs 5:1-10

drs. W.P. de Groot
Verkwikt de hemel nog?
prof. dr. G.C. den Hertog
De hemel: deelname aan Gods eeuwigheid
prof. dr. H.W. de Knijff
Hoor hoe iets nieuws geboren wordt
Gedicht van André F. Troost
Omdat de hemel mij begroet....
dr. A. Noordegraaf
Laatst geboekt
drs. H.M. Schormans-Marchand
Kroniek: Overmatig drankgebruik
drs. J. Wienen