Skip to main content

Archief 2004

januari 2004 (18e jaargang, nummer 3)
Van prediker tot performer

Twee getuigen
Bijbelstudie over Openbaring 11:3-13

Ds. G. van Meijeren
Niet de persoon van de prediker,
maar het gezag van het ambt.
Over de prediker als performer, liturg en verteller

Drs. A. Juffer en ds. W.G. Sonnenberg
Passie voor preken.
Een verhaal over de verkondiging

Dr. J.R. Douma
Indrukwekkend preken.
Vragen over en weer bij Passie voor Preken

Drs. W.J. Dekker
De dienaar en de liturgie
Drs. J. Zuur
Laatst geboekt
A.F. de Fijter
Kroniek.
De Europese grondwet

Drs. J. Wienen


maart 2004 (18e jaargang, nummer 4)
Einde van het protestantisme?

Geloven is uiteindelijk hopen.
Het begin van het protestantisme

Drs. A.J. Zoutendijk
Van overlevings- naar belevingscultuur
Een cultuur-filosofische en -sociologische verkenning

Drs. W. Dekker
Protestantse Kerk (ook in Nederland):
het begin van het einde?

Prof.dr. C. Graafland
Vragenderwijs
Reactie op W. Dekker en C. Graafland 

Mw.drs. A.L. Rijken-Hoevens
Alle beleving moet toch door de draaideur van de bekering
Reactie op C. Graafland en W. Dekker 

Prof.dr. G.C. den Hertog
Laatst geboekt
Mw.drs. A.L. Rijken-Hoevens
Kroniek
Het jaar van de ontluistering 

Ds. J. Maasland


mei 2004 (18e jaargang, nummer 5)
Zwijgen bij volle maan

Jakin en Boaz
Meditatie naar aanleiding van H. Vreekamp
'Zwijgen bij volle maan'

Drs. M.C. Mulder
De ‘vurige vraag’ aan de kerk
In gesprek met dr. H. Vreekamp over diens boek 'Zwijgen bij volle maan'

Drs. A.J. Zoutendijk en Koos van Noppen
Is de natuur sterker dan de leer?
Over de implicaties van de kerstening van Europa voor de huidige situatie 

Prof.dr. G.C. den Hertog
Kerstening, heidendom en christendom
Naar aanleiding van H. Vreekamp 'Zwijgen bij volle maan' 

Drs. J. Wienen
Samen met christenen de Messias verwachten
Een reactie van rabbijn B. Jacobs op de zoektocht van Vreekamp

Koos van Noppen
Laatst geboekt
Drs. P.A. Verbaan
Kroniek. Je staat er nu gekleurd op
Dr. J.J. Visser


juli 2004 (18e jaargang, nummer 6)
Gereformeerd belijden nu

De gezonde apotheek
Naar aanleiding van 1 Timotheüs 1:3-11 

Prof.dr. G.C. den Hertog
Catechismus en prediking
Over de spanningsverhouding tussen belijdenis en heilige Schrift

Dr. G.W. Marchal
Omgang met de Catechismus -
spiritueel, historisch en theologisch 

Dr. G. van den Brink
Een oude dame met eeuwige jeugd
Over de omgang met de Heidelbergse catechismus 

Drs. A.J. Zoutendijk
Gereformeerde theologie van de hoop
Drs. W. Dekker
Laatst geboekt
Drs. W.J. Dekker
Kroniek. Identiteit en tolerantie
Drs. P.J. Verhagen


oktober 2004 (19e jaargang nr. 1)
De Nieuwe Bijbelvertaling

'Geeft de HEERE de eere zijns naams...
Over de vertaling van de Naam in de Naardense Bijbel

Ds. Pieter Oussoren   
Tien 'kanttekeningen' bij de nieuwe bijbelvertaling
drs. W. Steenbergen
De vertaalprincipes in de Nieuwe Bijbelvertaling    
Mw. dr. Marijke H. de Lang
Herziening van de Statenvertaling
Ds. B.J. van Vreeswijk   
Het gelijk van Amsterdam 
drs. W. Dekker   
Laatst geboekt    
Marja Brak   
Kroniek Exclusief gereformeerd    
drs. J. Maasland   


december 2004 (19e jaargang nr. 2)
Kerk in de grote steden van ons land

Prof. dr. C. Graafland (1928-2004)    
dr. P. van den Heuvel   
De derde roeping van Jona   
drs. P.L. de Jong
De uitdaging van de stad
dr. A. Polhuis   
Nieuwe pogingen van kerk en gemeentezijn.
Enkele impressies van kerkzijn in de stad

Drs. H.G.J. van Dolder, drs. M. van Duijn,
dr. S.J. Wierda, dr. P.J. Visser en drs. A.J. Zoutendijk   

We moeten ons niet vastleggen op één model.
In gesprek met dr. B. Plaisier over de kerk in de stad 
  
drs. H.G.J. van Dolder en drs. ir. N.M. Tramper   
Laatst Geboekt   
dr. P. van den Heuvel   
Kroniek. Religie en spiritualiteit onder professionals
in de geestelijke gezondheidszorg

drs. P.J. Verhagen