Skip to main content

Archief 2003


maart 2003 (17e jaargang nr. 3)
Geen blijvende stad!

download dit nummer:
pdfKontekstueel_1703.pdf17.38 MB

Van de redaktie
drs. P.L. de Jong

Burgers van een rijk in de hemelen
Een bijbelstudie over Filippenzen 3:17-21
Dr. A. Noordegraaf

Calvijn en de verantwoordelijkheid voor het aardse leven
Drs. C.G. Geluk

Calvijn en de vreemdelingschap
Drs. A.J. Zoutendijk

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen
Vragen aan Calvijn en Zoutendijk
Drs. W. Dekker

Laatst geboekt
Mw. Marja Brak

Kroniek
Verandering
Prof. dr. M.J.G. van der Velden


april 2003 (17e jaargang nr. 4)
Om de verstaanbaarheid
Bijbel, geloof en kerk in een postmoderne samenleving

download dit nummer:
pdfKontekstueel_1704.pdf18.47 MB

Van de redactie
Drs. P.L. de Jong

Om de verstaanbaarheid
Zeven overwegingen bij Handelingen 2
Dr. A.J. Plaisier

De Bijbel in postmoderne handen
N.a.v. het nieuwe IZB-boek over zending in Nederland
Prof. dr. C. Graafland

Spreken met anderen over christelijk geloof
Drs. A. Knevel

Gekluisterd in structuren?
Over de missionaire taak van de kerk
Dr. B. Plaisier

Om de verstaanbaarheid
Impressie van 'Om de verstaanbaarheid'
Dr. J.M. van 't Kruis

Kroniek
Enkele observaties bij de discussie over de rechtmatigheid van een oorlog
Drs. J. Wienen


juni 2003 (17e jaargang nr. 5)
Goed bedoeld
Over mensen met een ziekte of handicap in de gemeente

download dit nummer:
pdfKontekstueel_1705.pdf16.88 MB

Van de redactie
Drs. P.L. de Jong

Geluk voor een stuk ongeluk
Preek naar aanleiding van het gebed van Jabes
Drs. W. Steenbergen

Zonde, schuld en de dienst der genezing
Prof. dr. C. van der Kooi

Tijd voor een 'nieuwe solidariteit'
Over mensen met een handicap binnen de kerkelijke gemeente
Mw. M. de Reuver-Schuurman

Pastoraal omgaan met ziekte en schuld
Mw. drs. G.J.M. Kievit-Lamens

Laatst geboekt
Goed bedoeld. 
Levensbeschouwelijk kijken naar handicap en ziekte
Mw. drs. A.F. Rijken-Hoevens

Kroniek
Treurnissen in de Gereformeerde Bond
Dr. H. de Leede


juli 2003 (17e jaargang nr. 6)
In God geloven

download dit nummer:
pdfKontekstueel_1706.pdf18.08 MB

Van de redactie
Drs. P.L. de Jong

Naar Jakobs nieuwe naam genoemd
Overwegingen bij een doopdienst n.a.v. Genesis 32:26-28
Drs. R.F. de Wit

Een ander geluid
N.a.v. het boek van F.G. Immink In God geloven
Een praktisch-theologische constructie
Drs. H.C. Marchand

Gebeurt er eigenlijk ècht iets in de kerk?
In God geloven
Prof. dr. G.C. den Hertog

Een nieuwe praktisch-theologische benadering?
In God geloven
Mw. drs. A.F. Rijken-Hoevens

Crisis en kairos!
Een reflectie op de gereformeerde prediking
Dr. G. van Ek

Laatst geboekt
Christen en cultuur
Drs. W. Dekker

Kroniek
Homoseksualiteit; Rooms katholieke evangelisatie
Mw. M.E. Brak


oktober 2003 (18e jaargang, nr. 1)
Vreemdelingschap in een belevingscultuur

Genieten van Gods goedertierenheid
Bijbelstudie over Psalm 63:4

Drs. J. Holtslag
Calvijn en verder 
Over vreemdelingschap en vijanden

Drs. A.J. Zoutendijk
Pleidooi voor oudtestamentische vroomheid
Een vervolggesprek met drs. A.J. Zoutendijk

Drs. W. Dekker
‘Kaal en grijs?’
Over soberheid, levensvreugde en de ‘calvinistische ziel’

Prof.dr. G.C. den Hertog
Nu mag u onder uw wijnstok en vijgenboom zitten
In gesprek met dr. A.A. Spijkerboer over Calvijn, vreemdelingschap en de toekomst

Drs. P.L. de Jong en drs. A.J. Zoutendijk
Laatst geboekt. Waar blijven we...?
Over de ontwikkeling van de schriftbeschouwing in de Gereformeerde Kerken in Nederland naar aanleiding van de dissertatie van Dirk van Keulen

Drs. J. Aarnoudse
Kroniek. Geen reden tot zelfrechtvaardiging
Dr. P. van den Heuvel


november 2003 (18e jaargang, nummer 2)
Zingt de Heere een nieuw lied!

Door het lied het Woord horen
Prediking naar aanleiding van een gezang uit het Liedboek

Ds. M.D. van der Giessen
Laat ons de grote Naam bezingen
De betekenis van het Liedboek voor de spiritualiteit van de gemeente

Prof.dr. M.J.G. van der Velden
De dienst van het lied 
Een praktijkverhaal over liturgische veranderingen

Drs. J.C. Trouwborst
Hoor ons loflied, overal! 
Jongeren over Opwekkingsliederen en hun spiritualiteit

Arie F. de Fijter
Welkom Amerika of terug naar Europese wortels?
Kerkmuziek anno 2003

Tia Deij en Gerrit Dekker
Botsende culturen
Over de spiritualiteit van het Liedboek en Opwekkingsliederen

Drs. W. Dekker
Kroniek
Drs. P.J. Verhagen