Skip to main content

Archief 1986

juni 1986 (1e jaargang nr. 1)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel juni 1986 (1e jaargang nr. 1) - 22.81 MB

Van de redaktie
drs. P.L. de Jong

Op zoek naar een Gereformeerde hermeneutiek
prof. dr. C. Graafland

Het onderkennen van de wil van God
in de ethische problematiek van onze kontext
prof. dr. J. Verkuyl

Door het oog van de naald
ds. Rob van Essen

Rijk-dom
drs. A.F. Troost

Een luister-rijk reisverslag
Enige opmerkingen naar aanleiding van Hendrikus
Berkhof, 200 Jahre Theologie – ein Reisebericht
ds. A.J. Zoutendijk

Voorlopig
drs. A.F. Troost

Kroniek
ds. G. Hette Abma


september 1986 (1e jaargang nr. 2)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0102.pdf29.83 MB

Christelijke radicaliteit
Overwegingen bij Maleachi 1:6:
'Ben Ik dan een Vader, waar is mijn eer?'
drs. J.J.C. Dee

Waterglas
drs. A.F. Troost

Spoorzoeken met het Woord in de eigentijdse werkelijkheid.
In gesprek met prof. dr. J. Verkuyl over het onderkennen van de wil van God in de ethische problematiek van onze kontekst
dr. J. Hoek

Enkele exegetisch-hermeneutische overwegingen in het gesprek met dr. J. Hoek
prof. dr. J. Verkuyl

Reformatie en Revolutie
Over het 'nochtans' in het nucleaire tijdperk
mw. drs. N.M. Boot en drs. J.J. Visser

Hoop, midden in de crisis der zekerheden van de 20e eeuw
N.M. Tramper

H.M. Kuitert, Alles is politiek maar politiek is niet alles
ds. E. Westrik

Kroniek
ds. T. Poot

Blijf bij ons, Heer, de avond is gekomen
drs. A.F. Troost

Jakob/Jabbok
drs. A.F. Troost


november 1986 (1e jaargang nr. 3)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0103.pdf25.96 MB

Een economie van het 'genoeg'.
Overwegingen bij Exodus 16:: 'Brood uit de hemel'
drs. W. Dekker

Wanneer ik zoek naar woorden
drs. A.F. Troost

Kontekstualisatie. Een achtergrondverhaal uit Kenya
drs. A. Juffer

Grensverkeer
dr. S. Gerssen

'Het evangelisatorisch gesprek in onze tijd' of:
'Hoe kunnen we over God spreken'?
drs. H. de Leede

'Inhaalmanoeuvre?' Een reactie op een bundel opstellen over samenleven in kerk en wereld
drs. C. Blenk

'Ervaring is in'
P.J. Verhagen

Heden gaat heel de hemel open
drs. A.F. Troost

Kroniek
ds. G. Hette Abma