Skip to main content

Archief 1999

februari 1999 (13e jaargang nr. 3)
Vijf broden en twee vissen

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1303.pdf25.52 MB

Vijf broden en twee vissen
Enkele opmerkingen bij de start van een studiedag
over missionair gemeentezijn in onze tijd
ds. D.Ph. Looijen

In het fragment schuilt de volheid
N.a.v. Vijf broden en twee vissen
De Geest waait waarheen Hij wil...
Een reactie uit evangelische hoek
mw. drs. N. Dijkstra-Algra

Moedgevend en nuchter
Een reactie vanuit de IZB
drs. W. Dekker

Leslie Newbigin: een peiling van zijn theologisch denken
drs. A.A.A. Prosman

Laatst geboekt
mw. M.E. Mrak

Kroniek
prof. dr. M.J.G. van der Velden


maart 1999 (13e jaargang nr. 4)
De boodschap en de kloof

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1304.pdf26.9 MB

Kruis en kloof
Notities bij 1 Corinthe 2:4
drs. H.J. Lam

Gelovige Nederlanders in beweging...
Wie blijft onbewogen?
drs. W.J. Dekker

De overdracht van het evangelie en de kloof
Enkele theologische overwegingen
dr. H.C. van der Meulen

Een witte wolk van woorden – alle tien
dr. A.F. Troost

Leven in twee werelden
De kloof geschetst
prof. dr. H.W. de Knijff

Tegen de klippen op
Een verhaal uit de praktijk
ds. J. Maasland

'Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd'
Over Kuitert en de kerkelijke Christus
dr. N.W. de Bok


juni 1999 (13e jaargang nr. 5)
Vrouwen op een zij-spoor?

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1305.pdf26.97 MB

De eerste apostel
Notities bij Johannes 4:4-26 (42)
mw. ds. M.A. de Jager

De Schrift op een zij-spoor?
Hermeneutische overwegingen bij 'Vrouwen op een zij-spoor'
dr. B. Loonstra

Apostolisch gezag
dr. A. van der Dussen

Verzorgingskerk of geestelijk met levende stenen?
ds. R.A. Houtman

Vrouwen op een zij-spoor?
Wat vraagt onze cultuur?
drs. W. Dekker

Vrouwen, centrum van leven
mw. drs. A.L. Rijken-Hoevens

Ja of neen?
Overwegingen bij orgaandonatie
ds. J. de Jong

Kroniek
ds. G. Hette Abma


juli 1999 (13e jaargang nr. 6)
Ons millenium-probleem

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1306.pdf27.31 MB

Eindelijk rust
Preekschets n.a.v. Matteüs 11:28-29
ds. G. van de Pol

Openbaring, actuele troost rond de eeuwwisseling
Hoe lezen we het bijbelboek Openbaring?
drs. M.C. Mulder

Het einde van de geschiedenis
drs. J. Wienen

Hunkerend van verlangen
L. Vreugdenhil

Toekomst in tegenspraak
Over doem en hoop in het laatste der dagen van de 20e eeuw
dr. T.H. van der Hoeven

Millenniumproof?
prof. dr. J. Hoogland

Zoals een bruid haar bruidegom begroet
A.F. Troost

Laatst geboekt
ds. M.D. van der Giessen

Kroniek
drs. H. de Leede


oktober 1999 (14e jaargang nr. 1)
De bijbel – een nieuwe kans?

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1401.pdf24.47 MB

Zalig de zachtmoedigen
Preekschets n.a.v. Matteüs 5:5
ds. D.M. van de Linde

Geen boodschap zonder context
dr. B.W.J. de Ruyter

Bijbellezen tussen belofte en aanvechting
dr. G.C. den Hertog

Lied van de minsten
Frank Daen

Theatergroep Ode
Variaties op een thema
J. Maasland

De duizelingwekkende Schrift
Over 'Vijf Kanseen' van Maarten den Dulk
mw. dr. A.M. Spijkerboer

Laatst geboekt
drs. W. Dekker

Kroniek
ds. G. Hette Abma


december 1999 (14e jaargang nr. 2)
Op de drempel van een New Age

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1402.pdf22.6 MB

Dagon aan diggelen
Preekschets n.a.v. 1 Samuël 5 en 6
drs. P.L. de Jong

In de caroussel van de Nieuwe Tijd
dr. P. Schelling

New Age
Een moderne gnostieke uitdaging
drs. P.J. van Kampen

Spirituele therapie
mw. Hanna Wessling-Bakker

Impressie van een ontmoetinggsdag
dr. T.H. van der Hoeven

Twaalf zuilen; zeven kandelaren
mw. drs. A.L. Rijken-Hoevens

De procedure van Harry Mulisch als exponent van Babelcultuur
dr. E. Hofman