Skip to main content

Archief 1998

januari 1998 (12e jaargang nr. 3)
Heilig vuur!

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1203.pdf21.38 MB

Er zal nog veel moeten veranderen!
Een reactie op het rondetafelgesprek (11e jrg. nr. 6)
mevr. H. Grabijn-van Putten

Wie is Hij toch? Preekschets n.a.v. Mattheüs 11:2-6
ds. E. Westrik

Heilig Vuur!
Ontmoetingsdag Kontekstueel 11 oktober 1997
drs. G.C. Vreugdenhil

Visie en hoop voor de kerk
De bijdrage van het Evangelisch Werkverband binnen de VPKN
drs. P.J. Bakker

Heilig Vuur!
De betekenis van de evangelische beweging
drs. W. Dekker

Impressie van een ontmoeting
ds. B. Wallet

Om een nieuwe eenheid van 'hoofd en hart'
dr. G.C. den Hertog

Kroniek. De verloedering van de samenleving
ds. G. Hette Abma


april 1998 (12e jaargang nr. 4)
Na vier jaar paars

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1204.pdf28.22 MB

De grens
Preekschets n.a.v. Daniël 3
drs. S. Janse

Het politiek-maatschappelijk klimaat
prof. dr. C.J. Klop

Een conservatief pleidooi
prof. dr. B. Goudswaard

Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 36 contextueel herschreven
Korte inleiding
drs. J. Wienen

Dient de overheid de minsten, dan verdient zij gezag en respect
mw. ds. A.P. Irik

Artikel 36 verstaan naar de intentie, niet naar de letter
drs. J. Greven

Het rijk van God en de overheid
dr. B. Plaisier

De gedeelde overheid
mr. A.A. Westerlaken

Eerherstel voor een onverkort Artikel 36
drs. K. van der Zwaag

De paarse zondag en de rustdag
drs. J. Wienen

Laatst geboekt
drs. W. Dekker

Kroniek
prof. dr. M.J.G. van der Velden


mei 1998 (12e jaargang nr. 5)
Nog één keer: de verzoening

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1205.pdf24.58 MB

Preken over de verzoening Anno Domini 1998
Gedachten bij een preek over Matth. 26:36-46
drs. W.J.W. Scheltens

Verzoening: een kwestie van hinkelen
dr. C. van der Kooi

Het kind en het badwater
Over de blijvende waarde van de klassieke verzoeningsleer
dr. J. van Eck

Verzoening in het Oude Testament
dr. W.M. de Bruin

Verzoening als beweging tussen God en mens
en tussen mensen en mensen
drs. G.L Born

Verzoening
prof. dr. M.E. Brinkman

Laatst geboekt
Leneke Marchand

Kroniek
ds. G. Hette Abma


juli 1998 (12e jaargang nr. 6)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1206.pdf21.83 MB

Weinig en veel
Preekschets n.a.v. Lucas 7:36-50
prof. dr. M.J.G. van der Velden

Een belijdende kerk is een lijdende kerk
In gesprek met prof. dr. A. de Reuver
drs. P.L. de Jong en drs. A.J. Zoutendijk

De weg tot vertolking
Een onderzoek naar de hermeneutisch-homiletische arbeid van predikanten
drs. J.F. Schuitemaker

Dichter bij het geheim
Naar aanleiding van de dissertatie van dr. A.F. troost
mw. M.E. Brak

Laatst geboekt
drs. T.H. van der Hoeven

Kroniek
drs. P.L. de Jong


october 1998 (13e jaargang nr. 1)
Rome – Reformatie

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1301.pdf22.88 MB

Getuige zijn! Maar hoe?
Verslag van een bediening van het Woord
ds. A.H. van Veluw

Is spiritua;liteit een brug tussen Rome en reformatie?
drs. W. Dekker

Geboeid en geïnspireerd door Henri Nouwen
Over de wijze waarop je als gereformeerd-denkend pastor
het gedachtengoed van Henri Nouwen
vruchtbaar kunt maken voor het pastoraat
drs. H.G. de Graaff

Vroomheid en vreemdheid
Prof. dr. C. Graafland en kardinaal A.J. Simonis in gesprek over spiritualiteit
ds. M.D. van der Giessen en drs. A.J. Zoutendijk

Maria: de terugkeer van een verloren moeder?
drs. T.H. van der Hoeven


december 1998 (13e jaargang nr. 2)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1302.pdf21.6 MB

De heerlijkheid van het huis des Heren
Notities bij een preek over Haggaï 2:2-10
ds. B. den Butter 

Calvinisme en oecumene
Enkele richtingwijzers voor gereformeerde belijders in de toekomstige verenigde kerk
drs. H. de Leede

De duivel: een symbool dat te denken geeft
N.a.v. de dissertatie van dr. T.H. van der Hoeven
dr. A.J. Plaisier

De weg tot de hoorder
drs. J.F. Schuitemaker

Licht, lachend in het noorden
dr. A.F. Troost

Laatst geboekt
mw. dr. H. Murre-van den Berg

Kroniek
N.a.v. de Nieuwe Bijbelvertaling
ds. G. Hette Abma