Skip to main content

Archief 1997

januari 1997 (11e jaargang nr. 3)
De geloofwaardigheid van de bijbel

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1103.pdf26.56 MB

Als je de mens zijn gang laat gaan, dan gaat het mis.
In gesprek met prof. dr. H.W. de Knijff
dr. G.C. den Hertog en drs. H. de Leede

Een boek over de geloofwaardigheid van de bijbel
dr. B. Loonstra

De Heilige Schrift: ervaren waarheid
Reacties op B. Loonstra 'De geloofwaardigheid van de bijbel'
drs. W. Dekker

Het 'ontologisch waarheidsbegrip'
Een onontbeerlijke voorwaarde voor het verstaan van de bijbel?
dr. G.C. den Hertog

De uitleg van de bijbel en onze vooronderstellingen
Antwoord aan drs. W. Dekker en dr. G.C. den Hertog
dr. B. Loonstra


maart 1997 (11e jaargang nr. 4)
Mekka in het westen?

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1104.pdf21.45 MB

Belofte en sacrament
Preekschets over Genesis 15
drs. A.C. Verweij

De exegese van Michelangelo en van Rembrandt in het kader van hun tijd
Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de relatie van bijbel en beeldende kunst
Jan J. van Capelleveen

Mekka in het Westen?
Over de kracht van de Islam, de angst voor de Islam en de vitaliteit van ons belijden
drs. H. de Leede

Zeven staties van de gezamenlijke kruisweg van Christenen en Moslims
dr. K. Steenbrink

Contextualiteit en fundamentalisme
Een interview met prof. dr. Nasr Hamid Aboe Zaid
dr. H.L. Murre-van den Berg en dr. J.J. Visser

Zo vrolijk als een vlinder
(bij Colossenzen 3:1-4)
A.F. Troost

Laatst geboekt
dr. G.C. den Hertog

Kroniek. Verpaarsing. Beroepingscommissie
prof. dr. M.J.G. van der Velden


juni 1997 (11e jaargang nr. 5)
De islam en de missionaire vragen

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1105.pdf21.31 MB

Ismaël wandelt de bijbel uit
Een bijbelstudie over de Ismaël-teksten in Genesis
drs. W. Dekker

Een kwestie van vertrouwen
Over een gereformeerde ontmoeting met moslims
drs. C.W. Rentier

Samenleven van Moslims en Christenen in Egypte; ideaal en praktijk
drs. C. Hulsman

Geen angst voor de Islam
In gesprek met drs. J.D. Kraan
drs. J. Beukema en drs. W. van Laar

Laatst geboekt
Marja E. Brak

Kroniek. Anti-joodse tendensen
ds. G. Hette Abma


augustus 1997 (11e jaargang nr. 6)
De plaats van de vrouw
in het kerkelijk en maatschappelijk leven

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1106.pdf19.14 MB

Vreemde genade
Proeve van vertolking van Lucas 5:27-32
drs. W.J. Dekker

De plaats van de vrouw: discussie gesloten?
Een rondetafelgesprek over het functioneren van de vrouw in kerk en maatschappij
o.l.v. drs. H. de Leede

Luisteren naar vrouwen
n.a.v. Maarten J. Verkerk Sekse als antwoord (1997)
mw. drs. A.L. Rijken-Hoevens

Maatschappij kan niet zonder christenvrouwen
die mede richtinggevend zijn!
Een interview met mevr. H. Grabijn-van Putten
mw. M.E. Brak en mw. drs A.L. Rijken-Hoevens

Laatst geboekt
mw. drs. A.L. Rijken-Hoevens

Kroniek SoW; kerk en schare; de perfo's; Spangen
drs. P.L. de Jong


oktober 1997 (12e jaargang nr. 1)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1201.pdf21.76 MB

Mannen hebt uw vrouwen lief!
Drie themadiensten over man-vrouw zijn
drs. P. Barmentlo

De islam, eindstation voor Christenen?
Afrondend artikel van de serie 'Mekka in het Westen'
prof. dr. J.A.B. Jongeneel

Een kleinigheid over zending en dialoog
dr. A.A. Spijkerboer

Bewegen vrouwen het gereformeerd belijden?
Eenkele overwegingen na een rondetafelgesprek
over de plaats van de vrouw in kerk en samenleving
drs. H. de Leede en drs. P.L. de Jong

De popularisering van het Woord Gods
Een theologische presentatie van 'Kontekstueel'
drs. P.L. de Jong, mw. dr. H.L. Mudde-van den Berg en drs. A.J. Zoutendijk

Laatst geboekt
drs. P.L. de Jong

Kroniek. Vooruitzicht in een tijd van secularisatie
ds. G. Hette Abma


december 1997 (12e jaargang nr. 2)
De verzoening

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1202.pdf20.76 MB

Eén voor allen
Gedachten bij het preken over verzoening
n.a.v. 2 Korinthiërs 5
drs. P.L.R. van der Spoel

Uit donker, diepgaand water
A.F. Troost

Gesprek over de verzoening
Een overzicht van de discussie gedurende de laatste vijftig jaar
dr. A. Noordegraaf

Zoals de zwanen zwemmen
A.F. Troost

Verlegenheid en uitzicht rond de prediking van de verzoening
ds. T. Poot

Christus Crucifixus en Christus Victor
Aspecten van de verzoening bij Luther
dr. E. van der Veer

Nun freut euch, lieben Christen gmein!
Martin Luther

De Mattheüs-Passion: verzoening en verlangen
In gesprek met drs. T.R. Noorman
ds. M.D. van der Giessen en drs. P.L. de Jong

Laatst geboekt
drs. J. Wienen