Skip to main content

Archief 1996

januari 1996 (10e jaargang nr. 3)
Wat beleven we aan de kerk?

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1003.pdf25.09 MB

Evangelisatie, geloofstoerusting en gemeente-opbouw
Bijbelstudie over Handelingen 11:19-26
ds. N.C. van Dis

Zien we de scheuren in de dijk?
mw. M.E. Brak

In de kerk mag het er best wat socialer aan toe gaan
In gesprek met jongeren over kerk-zijn in deze tijd
R.F. de Wit

Wat beleven we aan de kerk?
Een tussenbalans bij een thematische serie
dr. G.C. den Hertog

Hoe kan de Heer nog hoeder zijn?
A.F. Troost

Geloof en wetenschap (4)
Geloof en ervaring.
N.a.v. de dissertatie van dr. J.C. Noordzij
ds. G. van Velzen

Lichtgeraakt!
Over geloof en wetenschap
drs. T.H. van der Hoeven

Laat het orgel overal...
Een open brief aan elke Dave die David wil worden
ds. A.F. Troost

Kroniek
prof. dr. M.J.G. van der Velden


maart 1996 (10e jaargang nr. 4)
Gemeente-zijn in een veranderende tijd

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1004.pdf27.4 MB

Als water wijn wordt...
Preekschets n.a.v. Joh. 2:1-12
ds. ir. N.M. Tramper

Bruiloftsgasten
dr. A. Noordegraaf

Verlegenheid of gelegenheid
Over postmodernisme
drs. W.G. Rietkerk

Oude wijn of nieuwe wijn
drs. W. Dekker

Kunnen reformatorische kerken groeien?
mw. drs. N.M. Boot

Vragen over de vervulling met de Heilige Geest
ds. C.G. Vreugedenhil

Stemmen uit de gemeentepraktijk (1)
ds. W.J. van de Linde

Stemmen uit de gemeentepraktijk (2)
ds. G.C. Langhenkel


mei 1996 (10e jaargang nr. 5)
Functie van kerk en eredienst voor het geloof in onze tijd

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1005.pdf24.27 MB

Van voorloper tot volgeling
Preekschets over Mattheüs 11:1-6
dr. W. Verboom

Over kerk-zijn toen en nu
In gesprek met prof. dr. A.Th Deursen
drs. P.L. de Jong en drs. H. de Leede

Wat geloven wij werkelijk? (1)
prof. dr. J.T. Bakker

Maria, hoor je naam
A.F. Troost

Wat geloven wij werkelijk? (2)
prof. dr. M.J.G. van der Velden

Kan een modern mens christen zijn?
Enkele gedachten n.a.v. A.J. Plasier: 'De mens in het geding.
Een kritische vergelijking tussen Pascal en Nietsche'
drs. H. de Leede

Kroniek.
Kerk-zijn met het oog op het komende millennium
ds. G. Hette Abma


juli 1996 (10e jaargang nr. 6)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1006.pdf18.43 MB

Heimwee en helden helpen niet
Bijbelstudie over 2 Samuël 23:13-17
drs. P.L. de Jong

Geloof en wetenschap (5)
Moderne wetenschap ontmaskerd
Een gesprek over geloof en wetenschap met dr. ir. Henk Jochemsen
drs. T.H. van der Hoeven en ds. G. van Velzen

De wereld als voorspel voor de eeuwigheid
Impressie van dr. A. van de Beek, Schepping, De wereld als voorspel voor de eeuwigheid
dr. A.J. Plaisier

De waarde van meditatief leven
drs. W. Dekker

Eerlijk voor God!?
Kerk en geloof aan de vooravond van een nieuw millennium
dr. G.C. den Hertog en drs. B.W.J. de Ruyter

Kroniek
De naam van de VPKN; slachtofferhulp en sexueel misbruik
ds. A. Kool


september 1996 (11 jaargang nr. 1)
Evangelie en maatschappelijke keuzen

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1101.pdf22.97 MB

Hij zag dat er niemand was...
Bijbelstudie over Exodus 2:11-15
drs. W. van Laar

Soevereiniteit in eigen kring
Prof. dr. S. Griffioen en dr. C.J. Klop

De sociale leer en de gestalten van de katholieke kerk
mw. dr. E. Brugmans

Isolement of solidariteit?
dr. H. Noordegraaf en dr. L. Schuurman

Toewijding en verantwoordelijkheid
Naar nieuwe vormen van christelijke presentie in het publieke domein van de Nederlandse cultuur
prof. dr. A.W.J. Houtepen

Vroom en verantwoordelijk?
drs. J.P. van de Toren

Kroniek
dr. R. Kuiper


november 1996 (11e jaargang nr. 2)
Eerlijk voor God!? Kerk en geloof aan de vooravond van een nieuw millennium

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_1102.pdf18.94 MB

Rood, geel, groen en: het lot viel op Jona
Opmerkingen bij Jona 1
mw. ds. H.M. Jansen

Fragmenten in samenhang
dr. C. van der Kooi

Gereformeerd belijden nù?!
prof. dr. M.J.G. van der Velden

In Uw licht zien wij licht!
drs. A.J. Zoutendijk

Bonhoeffers brief bij de doop van Dietrich Wilhelm Rüdiger Bethge
dr. A.A. Spijkerboer

Onbekwaam tot enig goed!?
N.a.v. het gelijknamige boek van drs. H.G. de Graaff
dr. W. Verboom

Kroniek
Een religieuze opleving en het christendom
ds G. Hette Abma