Skip to main content

Archief 1994

februari 1994 (8e jaargang nr. 4)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0804.pdf25.3 MB

De start van het Evangelie
Preekschets over Lucas 3:1-3
ds. G. Spilt

Utrecht op zoek naar begrip
prof. dr. G.G. de Kruijf

Schriftgezag en Schriftvertolking
Brief aan prof. dr. C. Graafland
drs. W. Dekker

Zending, cultuur en context
Impressies bij 'een zendingsboek'
drs. A.J. Plaisier

'Wij mogen wel eens wat meer doperse elementen gaan honoreren'
Interview met prof. dr. C. Graafland
drs. P.L. de Jong en dr. G.W. Marchal

Kroniek
prof. dr. M.J.G. van der Velden


mei 1994 (8e jaargang nr. 5)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0805.pdf25.5 MB

Het Kaïnsteken
Preekschets over Genesis 4:13-15
drs. B.J. van der Graaf

Schriftgezag en Schriftvertolking (2)
Brief aan drs. W. Dekker
prof. dr. C. Graafland

De kerk in het midden, een pleidooi voor hervorming?
Een waakzame en nuchtere opmaat voor een ecclesiologisch gesprek in het midden der kerk
drs. T.H. van der Hoeven

Antennes naar alle kanten
In gesprek met prof. dr. M.J.G. van der Velden
C. van den Berg, dr. A. Noordegraaf en mw. drs. A.L Rijken-Hoevens

Afscheid met een groet
dr. A.W. Velema

Kroniek
ds. G. Hette Abma


juni 1994 (8e jaargang nr. 6)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0806.pdf28.29 MB

De wereld in de kerk
Preekschets over Johannes 16:8
drs. A. van der Ploeg

Drie reacties op G.G. de Kruijf: 'Waakzaam en nuchter'
* De roeping van de kerk in de huidige samenleving
dr. A. Noordegraaf
* Het einde van de religie van het getuigenis
prof. dr. M. den Dulk
* Afscheid van de theocratie?
dr. J. Hoek

Spreken over God en de Utrechtse School
prof. dr. L.J. van den Brom

Wanneer ik zoek naar woorden
ds. A.F. Troost

Schriftgezag en Schriftvertolking
Briefwisseling (3 en 4)
drs. W. Dekker en prof. dr. C. Graafland

Kroniek
prof. dr. M.J.G. van der Velden


september 1994 (9e jaargang nr. 1)
De toekomst des Heren

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0901.pdf23.89 MB

'Ik kom'
Korte preek over Openbaring 22:10-12
ds. M. den Boer

De verwachting van de gemeente
drs. H.C. Marchand

Bevrijd tot een verantwoord dromen dromen
Over de betekenis van de aard en de grenzen van het bijbelse spreken over de toekomst voor het leven van de gemeente
dr. G.C. den Hertog

Zijt gij van Petrus of van Barth?
n.a.v. de reacties op G.G. de Kruijf 'Waakzaam en nuchter'
dr. C.J. Klop

Schriftgezag en Schriftvertolking (5)
Een tussentijdse evaluatie
dr. G.C. den Hertog en drs. H. de Leede

Kroniek
drs. G. Hette Abma


november 1994 (9e jaargang nr. 2)
K.H. Miskotte (1894-1976)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0902.pdf28.03 MB

De hemel verkondigt de majesteit Gods
Preekschets over Psalm 19
mw. drs. G. Gosker

Wat ik van K.H. Miskotte leer(de)
drs. P.A. Verbaan

De Gereformeerde Gezindte en Miskotte
prof. dr. M.J.G. van der Velden

Het gewone lezen
Over Miskottes omgang met de Schrift
drs. H.M. van der Vegt

Schriftgezag en Schriftvertolking (6)
Briefwisseling
prof. dr. C. Graafland en drs. W. Dekker

Samenleven onderweg
Antwoord op de reacties
n.a.v. 'Waakzaam en nuchter'
prof. dr. G.G. de Kruijf

Kroniek
ds. P. van den Heuvel