Skip to main content

Archief 1993

februari 1993 (7e jaargang nr. 4)
Man en vrouw vandaag

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0704.pdf23.05 MB

'Gij zijt immers één in Christus Jezus'
Bijbelstudie over Galaten 3:28
drs. W. Steenbergen

Man en vrouw vandaag
De plaats van mannen en vrouwen binnen de gereformeerde gezidte
dr. L.G. Zwanenberg

'Zonde van die vrouwen!'
De man-vrouw verhouding in het perspectief van Schrift en historie
mw. drs. A. Spaans-Molenaar

Man en vrouw vandaag
Weergave van het forumgesprek tijdens de Ontmoetingsdag
W. de Ruyter

Waar blijven wij?
ds. C. den Boer

Denkend aan Hasselaar...
dr. H. Vreekamp


mei 1993 (7e jaargang nr. 5)
Roep om ervaring

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0705.pdf25.73 MB

Hoe ik een preek maak
ds. Ype Schaaf

De Heilige in ons midden!
Inleidend artikel op de thematiek 'de roep om ervaring', mede aan de hand van een bespreking van 'Het heilige en de Heilige Geest bij Noordmans' van mw. dr. A. van der Kooi
drs. H. de Leede

Verlangen naar de gans Andere!
Een gesprek met prof. dr. A. van de Beek over de roep om ervaring in kerk en cultuur
drs. B. Plaisier en dr. J.J. Visser

Kuiterts theologische ontwikkelingsgang tegen de achtergrond van de verschuiving in de cultuur
dr. G.C. den Hertog

Reformatorisch reveil?!
ds. Chr. van Andel

Schuld en schuldbesef in cultuur en kerk
Syllabi voor de Ontmoetingsdag
drs. B. Plaisier en dr. J.J. Visser

Kroniek
ds. G. Hette Abma


juli 1993 (7e jaargang nr. 6)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0706.pdf23.48 MB

Niet de God der filosofen, maar de God van Abraham, Izaäk en Jacob!
Preekschets n.a.v. Lukas 20:27-40
ds. W.G. Sonnenberg

Pelgrimschap en voortgang
dr. C. van der Kooi

Charismatische vernieuwing: wat zoek ik erin en hoe werkt het?
drs. H. Mast

Orthodox of niks!
In gesprek met dr. A. den Besten over kerk en cultuur
mw. drs. A.L. Rijken-Hoevens en drs. A.F. Troost

Theocratie! Overwegingen bij een kroniek
dr. A. Noordegraaf

Het migranten-vraagstuk theocratisch bezien
In gesprek met dr. A. Noordegraaf
ds. G. Hette Abma


september 1993 (8e jaargang nr. 1)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0801.pdf24.06 MB

Alles hangt aan een eed van God!
Preekschets n.a.v. Hebr. 6:9-20
prof. dr. G.G. de Kruijf

Gereformeerd belijden nu: de roep om ervaring
prof. dr. W. van 't Spijker

Distantie en solidariteit
Dietrich Bonhoeffer over de zonde
dr. G.C. den Hertog

Welke spiegel houdt een kleine gemeente in de grote stad Lima ons voor?
drs. L.W. Smelt

Theocratie, godsdienstvrijheid en migranten
drs. J. Wienen

Kroniek
prof. dr. M.J.G. van der Velden


oktober 1993 (8e jaargang nr. 2)
Schuld en schuldbesef in cultuur en kerk

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0802.pdf21.53 MB

De zegen van de schuldbelijdenis
Een meditatieve bijbelstudie over Psalm 32
ds. B.H. Weegink

Hedendaagse schuld in bijbels-theologisch perspectief
prof. dr. A. van de Beek

Schuld en schuldbesef in preek en pastoraat
drs. W. Dekker

Volkskerk en theocratie
drs. A. Juffer

Kroniek
ds. G. Hette Abma


december 1993 (8e jaargang nr. 3)
Utrechtse school

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0803.pdf23.34 MB

Wachten op God
Een adventsoverweging
Psalm 130:6
ds. T. Poot

Geloven is besmettelijk!
Een gesprek met dr. Willem Barnard
mw. drs. A.L. Rijken-Hoevens en drs. A.F. Troost

Is er een Utrechtse School in de systematische theologie?
prof. dr. L.J. van den Brom

'Wat is het nut'?
Over een theologisch proefschrift uit Utrecht
dr. H. Veldhuis

Meer dan men denkt!
Over het nut en de plaats van logisch denken in de theologie
dr. G. van den Brink