Skip to main content

Archief 1992

januari 1992 (6e jaargang nr. 3)
Gods gemeente en Gods verduistering

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0603.pdf25.36 MB

Het Woord van de Here was schaars in die dagen
Bijbelstudie n.a.v. 1 Samuël 3:1
drs. W.G. Rietkerk

Blijven bewegen in de weg van het belijden van de kerk
dr. G.G. de Kruijf

Gods gemeente en Gods verduistering
prof. dr. C. Graafland

Hebben hervormden nog wat met elkaar?
Een korte nabeschouwing bij 'Veertig jaar Kerkorde Nederlandse Hervormde Kerk'
drs. H. de Leede

Ploegen met andermans kalf
n.a.v. H. Veldhuis: Een verzegeld boek. Het natuurbegrip in de theologie van J.G. Hamann (1730-1788))
drs. H.C. Marchand

Kluis te Cothen
drs. A.F. Troost

Kroniek
ds. G. Hette Abma


maart 1992 (6e jaargang nr. 4)
Kan het gereformeerd belijden zich incultureren?

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0604.pdf28.62 MB

Gedachten bij 'Open Boek'
dr. A.A. Spijkerboer

Waarom hebt gij gewankeld?
Een bespreking van 'Open Boek'
dr. W.J. op 't Hof

Gereformeerd in Latijns Amerika
drs. W. van Laar

Tussen mislukking en hoop
Gereformeerd in een Afrikaanse cultuur
drs. A.F. Juffer

De Opwekkingsbeweging in de Afrikaanse Kerken
M.L. Otto de Bruijne

Gereformeerd in de oecumene
dr. G.J. van Butselaar


april 1992 (6e jaargang nr. 5)
De vrouw in het ambt

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0605.pdf26.87 MB

'Maar meest dat gij moogt profeteren'
drs. C. Blenk

Mijn weg tot het ambt
mw. ds. N.M.D. Nieuwenhuijze

Mijn visie op 'vrouw, kerk en ambt'
mw. drs. A.M. Kool

En toch gereformeerd?
mw. ds. C. de Boon

Een heroverweging naar de plaats van theologes in de gereformeerde gezindte
mw. H.B. Graafland

Iedereen is nodig
Over vrouw en ambt in de Torajakerk
mw. drs. N.M. Boot

Indruk bij uitstek
'De vrouw in het ambt' – een impressie
drs. A.F. Troost

Weest in de Heer standvastig
drs. A.F. Troost

Man en vrouw vandaag
Syllabus voor de Ontmoetingsdag
drs. G. van den Brink en ds. A.J. Zoutendijk

Een gereformeerde?  Aller dienaar!
Een reactie op de arikelen van W. van Laar, A. Juffer, M.L.O. de Bruijne en G.J. van Butselaar
drs. P.J. Visser


juni 1992 (6e jaargang nr. 6)
De vrouw in het ambt (2)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0606.pdf27.41 MB

Een duikeling die goed afliep!
Preekschets n.a.v. Hand. 20:9
ds. B.H. Weegink

Erkend charisma
mw. ds. M. Terlouw-Sterk

Vrouwen in het ambt: hoe blijven we in gesprek?
dr. F.G. Immink

Tweezaamheid: een nabetrachting
dr. S. Meijers

Evangelie en cultuur
Enkele overwegingen over de beïnvloeding van de culturen der volken door het evangelie en de missionaire activiteiten van de kerken
prof. dr. J. Verkuil

Kroniek
ds. G. Hette Abma


september 1992 (7e jaargang nr. 1)
Schuldbesef

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0701.pdf17.73 MB

Mores leren!
Een 'zedenpreek' over Numeri 25
G. den Goeijen, E.B. Kok, drs. J.F. Mol en drs. P.A. Verbaan

Herwaardering van het schuldbesef?
Inleidend artikel over het verminderd schuldbesef in onze cultuur
ds. A. Kool

Helmut Thielicke en Apologetiek
dr. H.C. van der Meulen

Hoe zijn u de ogen geopend?
Enkele homiletische gezichtspunten
ds. J.F. Schuitemaker

Kroniek
ds. T. Poot


november 1992 (7e jaargang nr. 2)
Waardering en beleving van schuldbesef in onze tijd

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0702.pdf23.94 MB

Drie keer verloren, drie keer gevonden!
Preekschets over Lucas 15:1-10 (11-32)
ds. M.B. Heijting

Schuldig? Een onbekend begrip in de voormalige DDR
mw. drs. A.L. Rijken-Hoevens

Zonde en schuld: en blik in de geschiedenis
prof. dr. H.W. de Knijff

Schuld en liturgie
prof. dr. M.J.G. van der Velden

Schuldbesef in het huidige strafrecht
prof. dr. J. Remmelink

Lamin Sanneh: Alleen de Waarheid maakt vrij!
In gesprek met dr. Lamin Sanneh, een Afrikaans theoloog die van moslim christen werd
drs. H. de Leede en dr. J.J. Visser

Translating the Message
Een bespreking van het boek van dr. Lamin Sanneh
G.J. van Steenbergen

Preken over Numeri 25
Een homiletisch commentaar
prof. dr. M.J.G. van der Velden

Kroniek
ds. G. Hette Abma


december 1992 (7e jaargang nr. 3)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0703.pdf24.31 MB

Dromen zijn bedrog
Preekschets over Genesis 37:1-11
ds. J. Seton

O nacht zo lang, gij langste aller nachten
ds. A.F. Troost

Zonde en genade – Een nabetrachting
prof. dr. C. Graafland

Kerk, ambt en bediening
mw. drs. A.H. Looman-Graaskamp

Wij mogen de kerk niet prijsgeven!
Interview met ds. P. van den Heuvel over het ontwerp van een kerkorde voor de Samen-op-Weg-kerk
drs. P.L. de Jong en drs. H. de Leede

Alles ademt zijn sfeer
Impressies van een conferentie over Evangelie en Cultuur
drs. H. de Leede

Het evangelie is een waarheid die iedereen aangaat!
Basis-these voor een Swanwick-conferentie
Lesslie Newbigin

Kroniek
ds. A.F. Troost