Skip to main content

Archief 1991

januari 1991 (5e jaargang nr. 3)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0503.pdf26.12 MB

Gods leiding in ons leven
Enkele overwegingen bij een bijbels thema
Psalm 73:24
ds. A. Kool

Gods vaderschap en het gesprek over de humaniteit
dr. G.C. den Hertog

Theologisch huiswerk
Gemaakt in dankbare nagedachtenis aan F.O. van Gennep
drs. W. Dekker

De toekomst is begonnen
L.M. Vreugdenhil

Prof. dr. H. Jonker en 'De verborgen omgang'
Een persoonlijke reactie
ds. Barthold van Ginkel

Een nieuwe horizon?
W. Zijlstra en het functionele denken
dr. H. Veldhuis

Antwoord aan dr. H. Veldhuis
dr. W. Zijlstra

Kroniek
drs. H. de Leede


februari 1991 (5e jaargang nr. 4)
De catechese

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0504.pdf25.33 MB

Geen vragen meer
Preekschets n.a.v. Joh. 16:16-33
ds. G. van Velzen

'Hugo Visscher. Een Calvinist op eigen houtje'
n.a.v. de promotie van dr. B.J. Wiegeraad
dr. L.G. Zwanenburg

Veldwijk
A.F. Troost

Catechese in beweging
dr. W. Verboom

Catechetische praxis in Mastenbroek
ds. ing. D. van de Streek

De gemeente Alkmaar als een leergemeenschap
ds. J. Wolswinkel

Praktijkverslag van de catechese in Veenendaal-West
drs. A. Juffer

Newbigin in Nederland
Verslag van een bijeenkomst met Newbigin in Oegstgeest
drs. H. de Leede en dr. J.J. Visser

Kroniek
drs. P.L. de Jong


april 1991 (5e jaargang nr. 5)
De catechese (vervolg)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0505.pdf24.98 MB

Hij is opgewekt
Een preekschets over Marcus 16:1-8
ds. A. Kool

De discussie over de opstanding van Christus
dr. J. Muis

In afhankelijkheid van de Geest
Op zoek naar het pedagogisch denken in de Heidelberger Catechismus
A. van der Knijff en dr. J.G. Schaap

Hoe gaan we in de catechese om met de Heidelberger?
drs. W. Dekker

Catechese in ontwikkeling
Het leren als ontwikkelen van relaties
dr. J.G. Schaap

Gods gemeente en Gods verduistering
Overwegingen rond het thema van de Ontmoetingsdag
drs. G. van den Brink en ds. A.J. Zoutendijk

Kroniek. Bij het voortschrijden van de eindtijd
ds. G. Hette Abma


juni 1991 (5e jaargang nr. 6)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0506.pdf21.94 MB

Het feest der genade
Preekschets over Matth. 9:9-13
drs. T.H. van der Hoeven

Omzien naar elkaar
Over de gemeente als subject van het pastoraat
ds. L.M. Vreugdenhil

God is heel gewoon!
Over Hans Stolp en 'verlichtende ervaringen'
dr. H. Veldhuis

Evangelischen en Politiek
Verslag van de INFEMIT-conferentie in Osijek
dr. J.J. Visser

Sportieve spiritualiteit
n.a.v. 'In der Tiefe der Zisterne' van Rudolf Bohren
prof. dr. M.J.G. van der Velden

Kroniek
ds. T. Poot


augustus 1991 (6e jaargang nr. 1)
Het pluralistisch denken over de kerk

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0601.pdf29.99 MB

Zoveel hoofden, zoveel zinnen?!
Meditatie over Efeziërs 3:17-19
dr. G.H. van de Graaf

Van richtingenstrijd tot pluraliteit
Overwegingen bij 40 jaar Nieuwe Kerkorde in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1951-1991
drs. H. de Leede

Eenheid en verscheidenheid in de gemeente
ds. A. Kool

De kerk in de tijd
prof. dr. M.J.G. van der Velden

In de ban van het Woord
Verslag van een forumdiscussie over 'secularisatie en verkondiging'
W.J. Dekker

Doxologie als kernmoment van de prediking
dr. F.G. Immink

Kroniek. De toekomst van de kerk en de toekomst des Heren
ds. G. Hette Abma

Inhoudsopgave 1e t/m 5e jaargang


november 1991 (6e jaargang nr. 2)
Van richtingenstrijd naar pluraliteit

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0602.pdf22.55 MB

Tabitha, sta op!
Preekschets over Handelingen 9:36-43
ds. L. Terlouw

Veelkleurigheid, een uitdaging?
mw. G. van den Akker

Ik in mijn klein hoekje
prof. dr. M. den Dulk

Het is niet zo vreemd allemaal!
dr. G. Bos

Een reactie vanuit Samen-op-Weg
ds. B. Wallet

Gemeenschappelijke verootmoediging ook vandaag
ir. J. van der Graaf

Kerkisme?
dr. K.M. Witteveen

Op zoek naar Katholiciteit
ds. W.R. van der Zee

In plaats van een Kroniek
Twee brieven van ds. A.F. Troost