Skip to main content

Archief 1989

februari 1989 (3e jaargang nr. 4)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0304.pdf25.69 MB

Een noodzakelijke correctie!
Een uitgewerkte preekschets n.a.v. Lucas 9:54-55
drs. P.L. de Jong

Drie reacties n.a.v. de thematiek Doop – Belijdenis – Avondmaal
* Samen verder
dr. G.W. Marchal
* Avondmaal: versterking tot wat...?
mw. W. Veldhuis
* Gesprek rond doop-belijdenis-avondmaal
drs. M. Verduin

Dezelfde vragen. Een ander antwoord?
Over het conciliaire proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping
drs. H. de Leede

Het conciliair proces en de kerkelijke praxis
drs. B. Wallet

Technologie en de toekomst van de kerk
Syllabus voor de ontmoetingsdag

Ruiter en ros
n.a.v. prof. dr. H.W. de Knijff: 'Venus aan de leiband'
drs. S. Janse

Kroniek
ds. T. Poot

Bibel- und Freizeitheim Hensoltshöhe
A.F. Troost


april 1989 (3e jaargang nr. 5)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0305.pdf23.3 MB

Die moeilijke vrede!
Preekschets n.a.v. Jeremia 29:11
ds. B. van Smeden

Oog voor de konstekstualiteit
Over het onderscheiden van ware en valse profetie
drs. W. van Laar

Doop – Belijdenis – Avondmaal (III)
* Kinderen op weg naar het Avondmaal
dr. W. Verboom
* Vragen aan prof. dr. A. van de Beek
ds. H.J. Lam en drs. H.C. Marchand

Venus in Indonesië
mw. drs. N.M. Boot

Ervaringen met huwelijkscatechese
drs. L.M. Vreugdenhil

Kroniek. De affaire Rushdie
ds. G. Hette Abma


juni 1989 (3e jaargang nr. 6)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0306.pdf22.35 MB

Eenzaam ongeloof doorbroken
Preekschets n.a.v. Johannes 20:25
ds. L. van Nieuwpoort

De noodzaak van huwelijkscatecvhese
prof. dr. W.H. Velema

Hoe lang is de pastorale arm van de kerk?
drs. W. Dekker

'Hem noemende haar heer'!
Over de plaats van man en vrouw in de huwelijksonderwijzing
Orde van dienst voor de inzegening van het huwelijk
drs. L.M. Vreugdenhil

Kinderen en Avondmaal
prof. dr. A. van de Beek

Kinderen en jongeren – een verhaal uit de praktijk
ds. J. Seton

Kroniek
ds. T. Poot


augustus 1989 (4e jaargang nr. 1)
dr. Ph.J. Hoedemaker (1839-1910)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0401.pdf23.3 MB

Zorgen voor morgen
Preekschets n.a.v. Matth. 6:33 (n.a.v. het conciliair proces)
drs. J. Stelwagen

Kerstening van de samenleving
n.a.v. artikel VIII van de hervormde kerkorde
dr. K. Blei

Herkerstening en kerstening, toen en nu
mr. dr. A.W. Kist

Gemeente en wereld
Bespreking van de pastorale handreiking 'Gemeente-zijn in de mondiale samenleving'
drs. J. Westland

Kerstening en de Indonesische Christenheid
drs. A.J. Plaisier

God heeft zijn Naam geopenbaard
L.M. Vreugdenhil

In gesprek met prof. dr. H. Berkhof over kerkorde, kerstening en kerkverlating
drs. B. Plaisier en drs. J.J. Visser


oktober 1989 (4e jaargang nr. 2)
(Her)kerstening en apostolaat

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0402.pdf28.94 MB

De kracht van de kerk
Preekschets n.a.v. Zacharia 4:6
drs. A. Spaans

De openbare geloofsbelijdenis
Een uitgesteld onderdeel van de doopliturgie
ds. L.M. Vreugdenhil

Bezinning op kerstening
Een reactie op het augustusnummer 1989
drs. R.H.M. de Jonge

Ik schaam mij voor het Evangelie niet
L.M. Vreugdenhil

Enkele kanttekeningen bij de discussie over kerstening
prof. dr. J. Verkuyl

Het bankroet van de apostolaatstheologie
ir. J. van der Graaf

Kerkorde-artikel VIII: een artikel om zuinig op te zijn
drs. E.W. van der Poll

Kroniek
ds. G. Hette Abma


december 1989 (4e jaargang nr. 3)

Download dit nummer:
pdfKontekstueel_0403.pdf20.16 MB

Wedergeboren tot een levend geloof!
Preekschets n.a.v. Johannes 3
drs. W. Steenbergen

Woord- en beeldcultuur
prof. dr. M.J.G. van der Velden

Veni Creator Spiritus
Een reactie op de vraag van een lezer
prof. dr. J. Veenhof

In dankbare gedachtenis: dr. S. Gerssen
Een gesprek met prof. dr. J.M. Hasselaar
ds. G.H. Abma en drs. H. de Leede

Ph.J. Hoedemaker: forum voor gereformeerd belijden nú
Waarom een nieuwe vereniging?

Kerk en Israël in gesprek
Een boekbespreking van het gelijknamige boek van drs. M. van Campen
P.A. Verbaan

Kroniek
drs. H. de Leede